Door Ralf Bodelier

Stel dat het niet lukt. Dat we de uitstoot van broeikasgassen niet beteugelen, dat we de opwarming van de aarde niet stoppen en dat de klimaatverandering gewoon doorzet. Ondanks het akkoord van Parijs en de rigoureuze maatregelen die president Joe Biden nu voorstelt, is dat niet ondenkbaar. Onze energiebehoefte blijft immers toenemen. Bovendien beschikken een miljard mensen wereldwijd nog steeds niet over elektriciteit. En dan loopt de wereldbevolking deze eeuw nog eens op met 3 miljard mensen.

Het is moeilijk voorstelbaar dat we in de nabije toekomst 4 miljard mensen zullen voorzien van CO2-vrije of CO2-arme energie, wanneer dat met de huidige 7,8 miljard nog niet lukt. De cijfers zijn in elk geval niet bemoedigend. Stootte de wereld in 1979 nog 19 miljard ton CO2 uit, in 1999 waren het 24 miljard ton en in 2019 36 miljard. Vooralsnog zal de temperatuur dan ook blijven stijgen.

Laten we ervan uitgaan dat het niet lukt. Dan moeten we naar plan B. En dat heet aanpassing. Dat betekent meer investeren in irrigatie en drainage om wispelturige neerslag onder controle te houden. In dijken, dammen en stormvloedkeringen, om te zorgen dat het laaggelegen deel van de wereld droge voeten houdt. Het betekent meer geld naar de ontwikkeling van voedselgewassen om hun opbrengst te verhogen en ze weerbaar te maken tegen droogte, overstromingen of verzilting. Adaptatie betekent het steviger bouwen van wegen, spoorlijnen en gebouwen zodat ze bestand zijn tegen meer en zwaardere stormen. Aanpassing is het vergroenen van onze steden om de zomerhitte dragelijk te houden. Aanpassing is feitelijk wat we al eeuwenlang doen om onze levens veiliger, productiever en gezonder te maken.

Het is gemakkelijker om ons aan te passen aan de klimaatverandering dan haar te beperken. Je hebt er geen internationale verdragen voor nodig. Er is veel minder politieke onenigheid. Het initiatief komt weer te liggen bij lokale overheden, ondernemers en burgerinitiatieven. Ook is aanpassing een stuk goedkoper. Bovendien houdt aanpassing zijn waarde. Want ook zonder klimaatverandering zullen stormen, overstromingen en periodes van hitte en droogte altijd bij ons zijn.

Ralf Bodelier Bodelier is medewerker van World in Progress, opgericht om Nederlanders te inspireren met vooruitgang. Deze column verscheen eerder in het FD. Hij schreef net als Marcel Crok mee aan het boek Ecomodernisme, Het Nieuwe Denken over Groen en Groei. Dat boek is hier te bestellen.
Meer over Ralf Bodelier vindt u op https://thecuriouscosmopolitan.com/about/