We zitten al decennialang opgescheept met een uitdijende overheid, die zich óveral mee bemoeit vanuit de overtuiging dat álles maakbaar is. De Staat wil álles tot in detail gaan bepalen. Het gevolg is dat ons land steeds dieper in de problemen is geraakt. Burgers en ondernemers zien wél elk jaar stijgende lasten, maar ze krijgen daar helemaal niets voor terug. 

Zo zien ze langere wachtlijsten in de zorg, toenemende tekorten op de woningmarkt, peperdure klimaatplannen die niets opleveren, een energiesysteem dat krikkemikkiger wordt, files op de wegen die langer worden en een toeslagencircus dat werken ontmoedigt. Ondanks de roep uit de samenleving om structurele veranderingen, blijft de politiek maar doorgaan met het aanbrengen van pleisters en noodverbanden op het bestaande beleid. Burgers en ondernemers worden er moedeloos van!

Gelukkig zijn er wel dégelijk structurele oplossingen voor al deze problemen. In het drieluik “De Toekomst van Nederland” van professor Guus Berkhout worden die oplossingen gegeven en wordt uitgelegd wat er concreet moet gebeuren. Voorstellen worden cijfermatig onderbouwd.

In deel I – Naar een Nieuw Tijdperk met een Zakenkabinet – wordt het zakenkabinet geïntroduceerd als een herstelkabinet, met als hoofdtaak de grote problemen in ons land met kennis van zaken op te lossen. De verkokerde portefeuilles en bureaucratische protocollen van nu worden vervangen door een stelsel van samenhangende maatregelen, waarbij creativiteit en ondernemerschap weer een kans krijgen. Meer, harder en slimmer werken betekent in het nieuwe tijdperk altijd méér inkomen.

 In deel II – Verstikkende Bureaucratie met Wortel en Tak Uitroeien – wordt uitgelegd hoe het super ingewikkelde rondpompcircus van uitkeringen en toeslagen integraal vervangen wordt door het super simpele Brede Basisinkomen (BBI). Het BBI functioneert als een game-changer in de manier waarop we ons land gaan besturen. De beloning is niet alleen een verhoging van de bestaanszekerheid en de zorgkwaliteit, maar ook een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Dat laatste is de economische dimensie van het BBI. De liquidatie van de bureaucratie gaat de rekening betalen.

 In deel III – Regeerprogramma van het Zakenkabinet – wordt concreet aangegeven welke maatregelen de projectministers in het zakenkabinet moeten nemen om het kafkaëske achteruitbeleid van de oude politiek om te zetten in een nieuwe periode van vooruitgang en bloei (‘Nieuwe Gouden Eeuw’). De projectministers werken nauw met elkaar samen om de immense verkokering in de overheid uit te bannen. In het zakenkabinet is het nieuwe klimaatbeleid dus onderdeel van een groter geheel.