Verstikkende bureaucratie met wortel en tak uitroeien
Eén van de voorstellen in het boek uit 2022 is de invoering van een startinkomen (BBI). De groeiende belangstelling voor dit instrument bij burgers en ondernemers heeft geleid tot een vervolgboek: Verstikkende bureaucratie met wortel en tak uitroeien

Hierin leggen Berkhout en zijn co-auteur Hans de Jongh uit dat invoering van het BBI niet betekent gratis geld uitdelen, maar de start aankondigt van een sociaaleconomische systeeminnovatie! Zij laten met talloze voorbeelden zien dat deze systeeminnovatie leidt tot een maatschappij waarin de bemoeizuchtige overheid een flinke stap terug doet en de arbeidsmarkt op de schop gaat. De beloning is een verhoging van welzijn en welvaart in termen van bestaanszekerheid, zorgkwaliteit én arbeidsproductiviteit.

Werken gaat weer lonen, bedrijven kunnen weer ondernemen en het plezier op de werkvloer keert terug. Een landsbestuur met bestuurlijke durf en kennis van zaken moet die hervormingen gaan uitvoeren. Het resultaat zal ons land leiden naar een nieuw tijdperk van voorspoed.

Verstikkende bureaucratie met wortel en tak uitroeien
Auteurs: Guus Berkhout, Hans de Jongh
ISBN: 9789464870145
Soort boek: Paperback/softback
Aantal pagina’s: 67

Ons landsbestuur heeft een positieve injectie hard nodig, stelt professor Guus Berkhout, die hier in twee recente boeken concrete voorstellen voor doet: “We zitten opgescheept met een opgeblazen overheid die zich overal mee bemoeit vanuit de overtuiging dat alles maakbaar is. Dat heeft geleid tot een bureaucratisch doolhof aan dwingende gedragsregels. De weerstand tegen deze doorgeschoten bemoeizucht is in alle lagen van de bevolking zichtbaar. Burgers snakken naar meer zeggenschap over de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving en over de toekomst van hun land.”

In december 2022 publiceerde Uitgeverij Aspekt het boek Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet, van Berkhout:
“In het boek laat Berkhout vanuit zijn ruime ervaring als hoogleraar, kabinetsadviseur en ondernemer zien hoe de overheid zich overal mee bemoeit, maar helemaal niets oplost. Hier en daar wat repareren helpt allang niet meer. We moeten naar een nieuw tijdperk, stelt Berkhout. De rode draad in het boek is dat het sterke verval in onze democratie alleen maar hersteld kan worden als we bereid zijn om naar het totale plaatje te kijken.
Vanuit dat totaalbeeld trakteert Berkhout de lezer met nieuwe inzichten op het gebied van 1) het onzinnige klimaatbeleid, 2) de onbetaalbare energietransitie, 3) de verstikkende bureaucratie en 4) de chaotische immigratieaanpak. Zijn proposities zijn concreet en praktisch. Zo stelt hij voor dat de nieuwe oplossingen worden uitgevoerd door een zakenkabinet, bestaande uit een collegiaal team van projectministers. Die projectministers hebben kennis van zaken, maken ruim gebruik van informatie uit de samenleving en kijken voortdurend naar de toekomst.”

Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet
Auteur: Guus Berkhout
ISBN: 9789464628951
Soort boek: Paperback/softback
Aantal pagina’s: 103

Klimaatbeleidscrisis
We zitten dus niet met een klimaatcrisis, maar een klimaatbeleidscrisis. Dat geldt ook voor de energiecrisis. Het vertrouwen van het grote publiek in de overheid is dé oorzaak van de bescheiden impact van klimaatcritici. Zolang de burger de overheid blijft vertrouwen, hebben deze critici geen schijn van kans.

De boodschap van Clintel gaat niet alleen over foute klimaatmodellen, maar ook over een incompetent landsbestuur dat denkt dat alles maakbaar is. Daar gaan de twee boeken van Guus Berkhout over.

Hij laat zien dat in het dagelijks leven de overheid het gedrag van alles en iedereen wil voorschrijven, administreren en controleren met het naïeve geloof dat alles maakbaar is. Denk aan het gedrag van het aardse klimaat, het gedrag van ecosystemen en het gedrag van onze pluriforme samenleving. Pogingen om al die complexe gedragingen tot in detail voor te schrijven (‘protocolleren’) hebben geleid tot een wildgroei aan absurd ingewikkelde regelgeving. Berkhout noemt dat “antropogene ingewikkeldheid”.

De boeken van Guus Berkhout hebben dus alles met ‘het klimaat’ te maken, namelijk dat ‘het klimaat’ niet maakbaar is. Die €35 miljard zal geen enkel meetbaar effect op het aardse klimaat hebben, maar ons wel armer maken en op het stroomnet een chaos gaan veroorzaken.

Bestel de boeken en steun daarmee ook Clintel
Het eerste boek (zakenkabinet) kost 20 euro incl. verzendkosten; het tweede boek (verstikkende bureaucratie) kost 15 euro incl. verzendkosten. Als u beide boeken samen (combinatie) bestelt is het bedrag 30 euro.

Bestel de boeken eenvoudig via onderstaande button en zodra het bedrag binnen is, zullen wij de boeken toesturen.

Bij voorbaat hartelijk dank!
Guus Berkhout & Marcel Crok (oprichters van Clintel