Kritiek op klimaatwetenschap en klimaatbeleid komt begrijpelijkerwijs vaak van personen die onafhankelijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze al gepensioneerd zijn. Dat geldt ook voor Jules de Waart (1942) en zijn recente boek Geloof niet alles…Klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek.

Klimaatkritiek van een PvdA-er
Opmerkelijk is dat deze criticus afkomstig is uit de PvdA, en dat zijn boek verschijnt in een tijd dat prominente partijgenoten als Frans Timmermans en Diederik Samsom vol op het orgel van de vermeende klimaatcatastrofe gaan. De Waart was in de jaren tachtig Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij studeerde in de jaren zestig fysische geografie met klimatologie als bijvak en promoveerde in 1971 op een fysisch geografisch/geologisch proefschrift. Hij heeft dus genoeg kennis én ervaring om veel van de huidige ontwikkelingen in een wat breder verband te kunnen zien. De Waart streeft er vooral naar de klimaatdiscussie te verbreden: “Tussen ‘echte’ alarmisten en ‘echte’ sceptici bevinden zich mensen die zich niet lekker voelen bij de huidige polarisatie. Ze menen dat er nog veel onzekerheid is in de klimaatwetenschap en dat er slordig wordt omgegaan met de waarheid.”

Moord in de Oriënt-Expres
Een sterk punt van De Waart is zijn uitgebreide historische beschrijving van het klimaatdebat, de politieke context en de vraag hoe het debat zo kon ontsporen. “Het IPCC, in de basis wetenschappelijk maar in de top volledig politiek geworden, zal zich moeten hervinden om geloofwaardig te blijven.” In het tweede deel van het boek gaat De Waart uitgebreid in op de wetenschappelijke kwesties in het klimaatdebat. De conclusie luidt volgens hem uiteindelijk dat de opwarming van de aarde (hij accepteert dat er sinds 1850 ongeveer één graad temperatuurstijging heeft plaatsgevonden) niet zo maar aan één factor kan worden toegeschreven. De Waart trekt de parallel met het boek Moord in de Oriënt-Expres van Agatha Christie: er zijn meerdere schuldigen aan te wijzen.

Kritische geluiden
Het boek is ook geschikt voor degenen die nog niet heel erg bekend zijn met de klimaatdiscussie en die nog open staan voor kritische geluiden. Het vat alle bezwaren die tegen het dominante klimaatverhaal zijn in te brengen, en dat zijn er veel, goed samen zonder daarin door te slaan naar de andere kant.

Lees hier meer: https://clintel.nl/gefundeerde-klimaatkritiek-van-een-pvdaer/

Geloof niet alles…Klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek is te bestellen in onze webshop.

Auteur

Jules de Waart (1942) groeide op in Amsterdam en studeerde in de zestiger jaren fysische geografie met klimatologie als bijvak en promoveerde in 1971 op een fysisch geografisch/geologisch proefschrift.

Hij werkte een aantal jaren als exploratiegeoloog in Uganda en Congo, keerde naar Nederland terug en werd ambtenaar op het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. Hij werd politiek actief, lid van de PvdA, lid van het PvdA-bestuur en zat voor die partij een aantal jaren in de Provinciale Staten van Noord-Holland en van 1981 tot 1986 in de Tweede Kamer.

Hij was o.a. woordvoerder voor milieu en voor ontwikkelingssamenwerking. Terug naar het ministerie vervulde De Waart een aantal (interim) managementfuncties. Na zijn pensionering haalde hij onder meer een Master aan de Politieke Faculteit, deed een Master in de Religiewetenschappen en volgde colleges wetenschapsfilosofie.

Enkele jaren geleden herontdekte hij de fysische geografie en de klimaatwetenschap en was gefascineerd door de veelzijdigheid en het grote belang van de problematiek. Zijn boek is een reflectie op en van dit alles.