Zelf overmaken

Rekeningnummer: NL25 INGB 0008 0432 95
T.n.v. Stichting Climate Intelligence

Stichting Climate Intelligence is een ANBI-instelling. Donaties aan Stichting Climate Intelligence zijn vrijgesteld van BTW. Ons RSIN nummer is 859816709. Dit nummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte als u uw donatie als aftrekpost wilt opvoeren.

Hartelijk dank voor uw gift!