ANBI informatie

De ANBI aanvraag van Clintel is goedgekeurd door de Belastingdienst onder RSIN: 859816709
Met terugwerkende kracht is de ANBI-status aan Clintel verleend per 27 mei 2019.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Ir. K. de Groot (voorzitter, m)

Ir. K van Egmond (secretaris, v)

Drs. F. Slisser (penningmeester, m)

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de beleidsbepalende werkzaamheden die zij voor de stichting uitvoeren.

Conform de richtlijnen van de ANBI-status is vastgelegd dat bij een eventuele opheffing van de stichting het volledige bedrag dat overblijft wordt besteed aan een ANBI met soortgelijke doelstelling.

Beleidsplan Clintel