ANBI informatie

De ANBI aanvraag is verstuurd naar de Belastingdienst onder RSIN: 859816709
Gezien het feit dat aan alle eisen is voldaan is de inschatting dat de ANBI status eind juli 2019 met terugwerkende kracht zal worden verleend.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Ir. K. de Groot (voorzitter, m)

Ir. K van Egmond (secretaris, v)

Drs. F. Slisser (penningmeester, m)

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de beleidsbepalende werkzaamheden die zij voor de stichting uitvoeren.

Conform de richtlijnen van de ANBI-status is vastgelegd dat bij een eventuele opheffing van de stichting het volledige bedrag dat overblijft wordt besteed aan een ANBI met soortgelijke doelstelling.

Beleidsplan Clintel