Beleidsplan Climate Intelligence Foundation (Clintel)

Climate Intelligence Foundation (Clintel) is een onafhankelijke stichting die objectief bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid. Clintel is in 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok.

Belangrijkste doelstelling van Clintel is het genereren van kennis over en inzicht in de omvang, aard, oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en het klimaatbeleid dat hierop betrekking heeft. Hiertoe:

 1. Probeert de stichting helder en transparant te communiceren naar het brede publiek wat er aan feiten beschikbaar is over klimaatverandering en klimaatbeleid en ook waar feiten overgaan in aannames en voorspellingen.
 2. Voert en stimuleert de stichting een publiek debat hierover en voert zij onderzoeksjournalistiek werk uit op dit terrein.
 3. Wil de stichting fungeren als een internationale ontmoetingsplaats voor wetenschappers met verschillende visies over klimaatverandering en klimaatbeleid.
 4. Gaat de stichting ook zelf wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klimaatverandering en klimaatbeleid doen dan wel financieren.

Clintel wil een depolariserende rol spelen in het overgevoelige klimaatdebat. De basishouding van de Clintel-oprichters is rationeel, pragmatisch en optimistisch. Dit betekent echter niet dat Clintel confrontaties uit de weg zal gaan indien nodig. In die zin heeft zij ook de unieke rol van een ‘klimaatwaakhond’.

Clintel wil in haar rol als waakhond niet alleen kritiek leveren op bestaande uitspraken. Er zullen ook geregeld suggesties gedaan worden wat er beter kan. In deze tweede rol probeert Clintel zich op te stellen als een ‘Honest Broker’, in lijn met het gelijknamige boek van de Amerikaanse onderzoeker Roger Pielke Jr. Een eerlijke makelaar geeft niet één keuze maar presenteert, aan beleidsmakers en burgers, een reeks aan beleidsopties.

Om de ambitie waar te maken werkt Clintel aan een uitgebreid landelijk netwerk van “vrienden” en “ambassadeurs”. Daartoe zullen overal in het land bijeenkomsten georganiseerd gaan worden onder de noemer Clintel-tafels.

Clintel is ondertussen ook gestart met een actieve jongeren organisatie, Young Clintel.

Deze jongerengroep komt met voorstellen hoe het klimaatbeleid van de toekomst vorm te geven.

De gevolgen van klimaatverandering lijkt door de polarisatie een discussie te worden tussen “geloof” en “waarheid”. Deze discussie wil Clintel niet voeren. Juist door de feitelijkheden samen te vatten, te verdiepen en van alle kanten te bekijken ontstaat een objectief platform dat de overgrote meerderheid in Nederland zal aanspreken. Clintel staat open voor- en ten dienste van iedereen die inhoudelijk het klimaatdebat wil voeren.

De doelstelling van Clintel is in:

2019:

 • Naamsbekendheid bij de geïnteresseerden in het klimaatdebat
 • Educatieve publicaties ook voor het onderwijs
 • Onjuistheden uit het debat halen

2020:

 • Naamsbekendheid bij het grote publiek
 • Nieuwe inzichten over klimaatverandering publiceren
 • Alternatieve beleidsopties voorstellen

2021 en verder:

 • Functioneren als betrouwbare vraagbaak voor maatschappelijke organisaties in de meest brede zin