Periodieke gift

Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Wanneer u gedurende tenminste vijf jaar minimaal één keer per jaar een vast bedrag schenkt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U krijgt dus een groot deel van uw gift terug. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag.

Een voorbeeld. U heeft een modaal inkomen van € 35.000 per jaar. U schenkt jaarlijks € 500 aan Clintel. U krijgt daarvan ieder jaar € 233 terug van de belastingdienst. Uw gift kost u dus netto slechts € 267, terwijl Clintel € 500 kan besteden aan belangrijke projecten.

Voorwaarde is dat u deze gift jaarlijks doet en aangaat voor tenminste vijf jaar. Download dan hier het formulier van de belastingdienst en stuur het naar office@clintel.org. Wij ondertekenen hem en sturen hem naar u terug voor uw eigen administratie. Daarna kunt u via deze pagina uw schenking doen.

Om een periodieke gift aan Clintel te doen, heeft u de volgende gegevens nodig:

Naam: Stichting Climate Intelligence
RSIN nummer: 859816709

Heeft u vragen over de periodieke gift? Mail dan naar office@clintel.org of bel (06) 16 236 275 (Marcel Crok).