Onnodige Klimaathaast2021-03-14T13:52:34+01:00

Amsterdam, zondag 14 maart 2021

Optimum klimaatbeleid ligt bij 3,5 graden opwarming in 2100
Sterfte door extremen spectaculair gedaald

Waarom nodigde de EU de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg uit om in Brussel te komen spreken en niet de Amerikaanse klimaateconoom William Nordhaus, die in 2018 de Nobelprijs won? Die vraag wordt beantwoord in het essay Onnodige Klimaathaast dat Stichting CLINTEL vandaag publiceert. Een essay over “noodzaak, haalbaarheid en betaalbaarheid van het EU-klimaatbeleid”.

De Europese Unie heeft besloten om in 2050 netto CO2-neutraal te willen zijn. Daarmee zou ‘Europa’ het eerste ‘klimaatneutrale’ continent ter wereld worden. In de media wordt dit voornemen doorgaans enthousiast onthaald. En politici zelf wijzen graag op de voordelen van een ‘groene economie’: het zou de economie versterken en banen creëren. Maar hoe goed is dit economisch onderbouwd?

Niet al te best, stelt het essay Onnodige Klimaathaast. Opmerkelijk is dat klimaateconoom Nordhaus nota bene in zijn Nobelrede in 2018 liet zien dat het ‘economische optimum’ ligt bij 3,5 graden wereldwijde opwarming in 2100. Dat wil zeggen, het is economisch gezien veel gunstiger om enige klimaatschade te accepteren en de kosten van mitigatie te beperken dan andersom: ambitieuze doelen zoals beneden de 2 graden of zelfs 1,5 graden blijven zijn extreem kostbaar om te halen.

Onhaalbaar
De klimaatdoelen van de EU (en dus ook Nederland) zijn niet alleen erg kostbaar, ze zijn ook praktisch gezien nagenoeg onhaalbaar. Omgerekend komt het doel van de EU om al in 2050 geen CO2 meer uit te stoten neer op het wekelijks bouwen en in gebruik nemen van een nieuwe kerncentrale. Week na week, jaar na jaar, tot aan 2050. Ofwel zo’n 1650 nieuwe kerncentrales erbij in 2050. Wereldwijd staan er na zestig jaar kernenergie 450 kerncentrales.

De EU heeft echter een sterkte voorkeur voor wind en zon in plaats van kerncentrales. In dat geval komt het neer op iedere twee dagen 450 nieuwe windmolens (vermogen 2,5 MW) neerzetten ergens in de EU, ofwel 82.000 per jaar. Waar zou je die in hemelsnaam allemaal moeten plaatsen?

Onnodig
Het laatste deel van het essay stelt dat de klimaathaast die de EU tentoonspreidt totaal onnodig is. Vrijwel alle belangrijke indicatoren wijzen erop dat klimaatverandering een relatief behapbaar fenomeen is voor de mensheid. Dat komt vooral door de toegenomen welvaart en technologische ontwikkeling.

Het aantal slachtoffers door extreem weer nam de afgelopen eeuw af met meer dan 95%. De wereldwijde schade, gerelateerd aan de ontwikkeling van de economie, nam ook eerder af dan toe. De zeespiegel stijgt, maar heel gering en er is geen versnelling van de zeespiegel zichtbaar in de metingen.

Ondertussen zijn er sterke aanwijzingen dat de klimaatmodellen waarop het hele beleid gebaseerd is ‘overgevoelig’ zijn. Toekomstige opwarming zal dan sowieso aanzienlijk lager uitvallen dan de scenario’s van het IPCC aangeven. Er is veel minder reductie nodig van CO2 om onder de 2 graden te blijven. Sterker nog, emissies kunnen de hele eeuw nog hoger zijn dan in 2020 en de 2 graden uit het Parijs Klimaatakkoord blijft alsnog in het vizier. Deze relatief nieuwe inzichten blijven echter grotendeels buiten beschouwing van beleidsmakers omdat het IPCC zelf ze onvoldoende communiceert.

Het essay Onnodige Klimaathaast kwam tot stand in opdracht van de ECR-fractie in Brussel.

Het essay is hier te lezen.

CLINTEL
De stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is in maart 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar Geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok. Sindsdien is CLINTEL snel uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie in 36 landen met 23 ambassadeurs. CLINTEL wil een fundamentele discussie aangaan met toonaangevende wetenschappelijke organisaties over energie en klimaat. Zij heeft daartoe een World Climate Declaration uitgebracht, een Wetenschappelijk Manifesto met een boodschap aan alle Academies van Wetenschappen, een Magna Carta Universitatum met een boodschap aan alle universiteiten en de energievisie Energia Renovabilis met een energieboodschap aan alle bestuurders en politici.

Voor meer informatie neem contact op via office@clintel.org

Ga naar de bovenkant