12 oktober 2020
PERSBERICHT CLINTEL

Publicatie Energia Renovabilis, Stap voor stap naar een duurzame energievoorziening

Energiebronnen met een lage energiedichtheid, zoals zon, wind en biomassa zijn ongeschikt voor welvarende, dichtbevolkte landen zoals Nederland. Ons land zou daarom moeten inzetten op het bouwen van nieuwe kerncentrales. Zonder kernenergie gaat de energietransitie niet lukken. Dat is de conclusie van het vandaag verschenen visiestuk Energia Renovabilis van Stichting CLINTEL.

Het rapport constateert ook dat het huidige energiebeleid met de 49% CO2-doelstelling voor 2030 een paniekbeleid is, ons land met enorme extra kosten opzadelt en de leefomgeving ingrijpend verslechtert.

CLINTEL pleit daarom voor een Geen Spijt Energie Beleid (No Regret Policy), waarin klimaatbeleid en energiebeleid weer ontkoppeld worden, zoals dat in het verleden ook altijd het geval was. Dat Geen Spijt Energie Beleid bestaat uit drie pijlers:

  • Invoering kernenergie.
    Kernenergie werkt vraag-gestuurd en is betaalbaar (welvaartseis), biedt een extreem hoge energiedichtheid (leefomgevingseis), heeft uitstekend geregelde afvalbehandeling (milieueis) en voldoet aan een hoog veiligheidsniveau (veiligheidseis). Een bonus is dat kerncentrales ook nog eens nauwelijks CO2 uitstoten. Nieuwe generaties kerncentrales zijn nog schoner en veiliger en kunnen, indien gewenst, ook gedistribueerd worden ingepast.
  • Productie van ‘paarse’ olie en ‘paars’ gas
    Met een groot aanbod van schone, goedkope en betrouwbare elektrische energie uit kerncentrales kunnen we het ons permitteren om die energie te transformeren naar elke gewenste moleculaire schone energiedrager in de vorm van ‘paars’ gas en ‘paarse’ olie (paars betekent hier dus direct of indirect opgewekt door kernenergiecentrales). Het paarse gas kan waterstof zijn, maar ook methanol of ammoniak of, nog interessanter, elk gewenst mengsel.
  • Hybride toepassingen
    Met het aanbod van schone elektriciteit en schone energiedragers kunnen optimale keuzen worden gemaakt zonder grote en dure netverzwaringen, zonder vervuilende batterijpakketten en met ons indrukwekkende gasleidingnet. Voorbeelden: Schone HR-ketels (paars gas), schoon wegverkeer (paarse benzine, paarse diesel), schone luchtvaart (paarse kerosine), schone industriële productie (paarse waterstof).

CLINTEL benadrukt dat paniekbeleid ten aanzien van klimaatverandering totaal onnodig is en de gepresenteerde energievisie is dan ook voor jong en oud een positieve kijk op de toekomst, die onafhankelijk is van de vraag of CO2 nu wel of niet een probleem zal worden (ontkoppeling).

CLINTEL is in 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok. Belangrijkste doelstelling van CLINTEL is het genereren van kennis over en inzicht in de omvang, aard, oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en het klimaatbeleid.

Het visiestuk is hier te downloaden