Agenda

Op 27 mei 2019 heeft CLINTEL zich gepresenteerd aan het grote publiek:

                    Climate Intelligence Foundation

 

Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) is een nieuwe stichting, die zoals de naam al aangeeft op een intelligente en eerlijke manier met het thema klimaatverandering wil omgaan.

CLINTEL constateert dat er sinds jaar en dag voornamelijk negatief tot zeer negatief over klimaatverandering wordt geschreven en gesproken, door wetenschappers, beleidsmakers en de media. CLINTEL stelt dat een veel positievere kijk op klimaatverandering mogelijk en ook realistisch is.

Guus Berkhout, oprichter van CLINTEL: “Ja, de aarde is nu warmer dan 150 jaar geleden en de toename van CO2 zal daaraan hebben bijgedragen. Maar over hoeveel bestaat al decennia grote onzekerheid. Wel zien we steeds meer aanwijzingen dat het effect van CO2 relatief klein is, in ieder geval veel kleiner dan klimaatmodellen suggereren. Deze positieve constatering dringt echter niet door tot onze beleidsmakers die al hun beleid blijven baseren op ‘overgevoelige’ klimaatmodellen. Dat leidt tot peperdure maatregelen die weinig oplossen.”

CLINTEL ziet het als haar taak om een vinger aan de pols te houden bij zowel de klimaatwetenschap (kloppen de doemvoorspellingen van klimaatmodellen?) als de overheid (kloppen de kosten en baten van klimaatbeleid?). Zo publiceerde CLINTEL al een eerste rapport waarin gesteld wordt dat het KNMI ten onrechte historische hittegolven uit de boeken heeft geschreven.

Op 27 mei zal CLINTEL ook ingaan op de veelbesproken doorrekening van het Klimaatakkoord, waar merkwaardige boekhoudkundige trucs aan te pas komen.

CLINTEL daagt het kabinet uit om het vertrouwen in de toekomst te herstellen door het klimaatbeleid over een heel andere boeg te gooien: “Haal milieu- en klimaatbeleid uit elkaar, stop met de omvangrijke houtkap, temporiseer de peperdure energietransitie en geef de burger juiste informatie over de kosten ervan.”

CLINTEL zal uitspraken van wetenschap en overheid over opwarming en transitie kritisch tegen het licht houden. Bij onjuiste informatie zal zij – in haar rol als waakhond – aandringen op rectificatie.

Programma:

14:00 – 14:30           Ontvangst

14:30 – 14:35           Welkom door de bestuursvoorzitter Kees de Groot

14:35 – 14:55           Waarom klimaatwetenschap opnieuw moet beginnen, Guus Berkhout

14:55 – 15:10           Discussie met de zaal

15:10 – 15:30           Waarom adaptatiebeleid veel meer effect heeft, Marcel Crok

15:30 – 15:45           Discussie met de zaal

15:45 – 15:55           Stand van zaken transparantie doorrekening Klimaatakkoord

15:55 – 16:10           Aanbieding tweeluik aan Lex Hoogduin, Hoogleraar Economie

    aan de RUG en oprichter van GloComNet

16:10 – 16:25           Verrassing

16:25 – 16:30           Slotopmerkingen

Vanaf 16:30             Informele discussie met drankje

Elke aanwezige ontvangt een kopie van de CLINTEL essaybundel