Clintel gaat van klimaat ook haar zaak maken.

Na maanden van voorbereiding is de kogel door de kerk: Stichting Clintel gaat zich mengen in wat door Milieudefensie de “klimaatzaak van de eeuw” genoemd wordt. Clintel zal primair proberen om als derde procespartij “tussen te komen” in deze spraakmakende rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell.

Uiteraard is dit voor de ‘kleine’ stichting Clintel een grote stap. Tot op heden opereerden wij vooral als denktank die de rede terug in het klimaatdebat probeerde te brengen. Het resultaat is echter veelal dat de media ons negeert dan wel demoniseert. 

Ondertussen beschikken klimaatactivisten niet alleen over miljoenen campagnegeld van de overheid of van de Postcode-loterij, steeds vaker maken ze de gang naar de rechter om hun geprefereerde klimaatbeleid af te dwingen. En met succes. Eerst won Urgenda tot aan de Hoge Raad van de Nederlandse staat en vorig jaar besliste de rechter dat Milieudefensie in het gelijk werd gesteld. Het vonnis bepaalt dat Shell 45% CO2 moet reduceren in 2030 in de hele keten, dus inclusief de benzine die u waar dan ook ter wereld tankt.  

Algemeen belang
Deze zaak is gevoerd vanuit het “algemeen belang”. Maar hoe kan Milieudefensie het belang van alle Nederlanders vertegenwoordigen? Wie de stukken van Milieudefensie leest en het vonnis van de rechtbank ontkomt niet aan de indruk dat Milieudefensie uitsluitend een nogal nauw omschreven klimaatbelang nastreeft en alle andere belangen niet of nauwelijks meeweegt. Shell heeft daar weinig tegenin gebracht, mogelijk uit angst voor imagoschade. In het vonnis staat maar liefst 39 keer de term “gevaarlijke klimaatverandering”. Deze term komt in de IPCC-rapporten, waarop het vonnis zegt te leunen, echter vrijwel niet voor. 

Ook de gevolgen van het vonnis voor burgers en bedrijven, in de vorm van hogere energiekosten, het versneld moeten overstappen op nieuwe technologie (denk aan warmtepompen of elektrische auto’s) en de gevolgen van het vonnis voor het milieu en de leefomgeving (denk aan de overlast die windmolens kunnen geven of het verbranden van biomassa) lijken niet meegewogen in het vonnis.

Het is tijd dat het Hof ook kennis neemt van de feiten, de wetenschap en de rechtsregels die de vermeende waarheden van de klimaatbeweging onderuit halen en een gebalanceerde kijk op milieubescherming mogelijk maken. De argumenten die de contradicties en incoherenties van deze zaak aantonen, zijn tot nu toe volledig doodgezwegen, waardoor het gevaar bestaat dat het belang van milieubescherming het onderspit zal delven. Kortom, in deze algemeen belangactie hebben het algemeen belang en het milieu recht op de feiten en argumenten die Clintel zal inbrengen.

Brieven aan Milieudefensie en Shell
Wat gaat er nu gebeuren? Stap één in dit waarschijnlijk lange proces is dat we een brief hebben gestuurd aan zowel Milieudefensie als Shell. Dit in een poging er onderling uit te komen. Milieudefensie gaf vrij snel per e-mail aan een formeel gesprek niet te zien zitten. Op de reactie van Shell wachten we nog. De brief aan Milieudefensie kunt u hier lezen. Een aankondiging over deze zaak met iets meer uitleg vindt u hier.

In dit proces werken we samen met milieujurist Lucas Bergkamp, die veelvuldig in nationale en internationale vakbladen heeft gepubliceerd over de diverse klimaatzaken die er in de wereld gaande zijn. Daarnaast hebben we een Nederlandse advocaat die we in een later stadium zullen voorstellen. Vanuit Clintel is directeur Marcel Crok direct bij het juridische team betrokken om de klimaatkennis van Clintel in te brengen.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verzoekschrift dat bij het Hof op korte termijn ingediend zal gaan worden.

Fondsenwerving
Milieudefensie heeft in het FD laten weten al twee miljoen euro verspijkerd te hebben aan hun rechtszaak en voor het hoger beroep zeggen ze nog eens een half miljoen euro nodig te hebben. Clintel denkt gezien de grote hoeveelheid kennis die al aanwezig is aanzienlijk minder nodig te hebben dan deze 2,5 miljoen euro. Maar ook wij zullen flink wat fondsen moeten gaan werven. Het gaat in deze zaak om duizenden, misschien wel tienduizenden pagina’s aan processtukken. Een bestaande donateur van Clintel heeft een zeer mooi startbedrag ingebracht voor deze belangrijke zaak. Wij hopen met name dat zeer veel burgers en bedrijven onze zaak willen steunen, deels met een machtiging (hierop komen wij nog terug), deels met een financiële bijdrage.

U kunt uiteraard nu al een donatie doen via onze gebruikelijke kanalen. Het is sinds kort ook mogelijk om maandelijks een donatie te doen. Of u kunt Vriend van Clintel worden. Kijk voor de mogelijkheden op https://clintel.nl/doneer-maandelijks/. Vermeldt a.u.b. “rechtszaak” als u wilt dat uw donatie ten goede komt aan deze belangrijke zaak.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen.