Bij ingrijpende klimaatmaatregelen zoals de aanleg van zonneparken en de bouw van megalomane windturbines op veel plekken in Nederland is vaak te weinig oog voor de impact op omwonenden, het landschap en de natuur. Met de evenementenreeks ‘Clintel on Tour’ gaat Clintel het land in. In samenwerking met Tegenwind Nederland en lokale en regionale initiatieven kunnen verontruste burgers kennis en ervaringen delen.

De eerste Clintel on Tour vond plaats op 4 april in Daarle, onder grote publieke belangstelling vanwege een fanatieke lokale pr-campagne en doordat het onderwerp in de regio Twente enorm leeft.

De tweede bijeenkomst was bij de Universiteit Twente (UT), wat bij voorbaat al voor commotie zorgde vanwege de academische locatie, sommige UT-medewerkers wilden niet met de ‘klimaatontkenners’ van Clintel in verband gebracht worden.

Uiteindelijk kon de bijeenkomst doorgaan zoals gepland. Op de avond zelf versperden echter vier leden van Extinction Rebellion (XR) en nog eens drie leden van de jongerenorganisatie Rood de ingang. Doordat een andere route naar binnen beschikbaar was kon het publiek na een half uur toch de zaal in, waarna het programma gewoon kon worden uitgevoerd. Bert Weteringe, auteur van het boek ‘Windhandel’ hield een presentatie over de gevolgen van windturbines voor mens, dier en milieu. Lossenaar Leo van der Stelt, werktuigbouwkundige en oud-hoofddocent van Hogeschool Saxion hield een presentatie over de geluidsoverlast door windturbines. Daarna kon het publiek aan beiden vragen stellen.

Media berichtten over de bijeenkomst en de rol van Clintel. Onder de kop ‘Organisatie die tegen windmolens is, strijkt neer in Twente: “Wij zijn geen klimaatontkenners”’ schreef RTV Oost een objectief verslag, waarbij Marry Dijkshoorn namens Clintel aan het woord kwam:

‘Clintel gebruikt alleen maar feiten, stelt Marry Dijkshoorn namens de stichting. “Maar de wetenschap is het op dit gebied niet eens”, benadrukt ze. Er zou door overheden een te eenzijdig beeld worden geschetst. “Wij proberen de andere kant te laten zien, maar wij zijn geen klimaatontkenners”, ontkent Dijkshoorn. Sterker nog: ze is van mening dat het klimaat wel degelijk verandert.’

RTV Oost deed ook in de reguliere nieuwsuitzendingen verslag van de bijeenkomst.

De Twentsche Courant Tubantia gaf een min of meer correct beeld van het evenement, waarbij ook Marry Dijkshoorn aan het woord kwam:

‘Marry Dijkshoorn van Clintel verwierp deze kritiek van Extinction Rebellion. “Wij zijn geen klimaatontkenners, maar een wetenschappelijke denktank die het beleid kritisch volgt. We ontkennen niet dat klimaat verandert en dat mensen CO2 produceren.” Clintel verzet zich wel tegen windturbines omdat die schadelijk zouden zijn voor de gezondheid.’

Intussen melden zich vanuit het hele land organisaties die graag Clintel op bezoek willen hebben. Uit de eerste twee edities kunnen we nu al wel voorzichtig wat voorlopige conclusies trekken. Er is een enorme belangstelling in het hele land om kennis over windturbines en de ingrijpende klimaatmaatregelen te verzamelen, delen en verspreiden. Burgers voelen zich niet gehoord door het bestuur en komen in verzet. Clintel kan daar een belangrijke rol in spelen. Stuur een bericht naar office@clintel.org als je ook Clintel on Tour bij jou in de buurt wilt!

Verder bij Clintel on Tour:

  • 25 april: Clintel on Tour in Meppel, in samenwerking met Energie Alternatief Drenthe. Met onder meer onderzoeksjournalist en Clintel medeoprichter Marcel Crok over de staat van ons klimaat. Meer informatie en aanmelden.