Door Guus Berkhout, president van CLINTEL

De afgelopen 150 jaar hebben laten zien dat betaalbare en betrouwbare energie essentieel is voor het produceren van basisbehoeften voor iedereen, zoals voedsel, gezondheid, sanitaire voorzieningen, huisvesting, elektriciteit en onderwijs. De afgelopen 150 jaar laten ook zien dat meer CO2 gunstig is voor de natuur, het vergroenen van de aarde en het verhogen van de opbrengst van gewassen. Waarom negeren politieke leiders deze harde feiten? Waarom doen politieke leiders het tegenovergestelde met hun ‘Great Reset‘ en verlagen ze de kwaliteit van leven door hun burgers dure, dubieuze ‘koolstofarme’ energietechnologieën op te dringen? Om hun zin te krijgen wordt angst gebruikt, maar de geschiedenis leert dat angst nooit tot verstandig beleid heeft geleid.

Een wereldwijd netwerk van kritische wetenschappers en ingenieurs (CLINTEL) heeft een eenvoudige boodschap: ‘Er is geen klimaatcrisis!’ Ja, klimaatverandering bestaat en kan niet worden genegeerd, maar CLINTEL benadrukt dat er GEEN reden tot paniek en GEEN reden tot alarm is. De wetenschappers van CLINTEL zijn fel gekant tegen het misleidende, onrealistische en destructieve wereldwijde net-zero CO2-beleid (‘NetZero’). In plaats daarvan promoten ze klimaatadaptatiebeleid met een hoge baten-kostenverhouding. Bovenal promoten ze kernenergie, de energiebron van de toekomst.

Klimaatverandering is een wereldwijd fenomeen en daarom is CLINTEL een wereldwijde organisatie. Het is drie jaar geleden opgericht en het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Het zocht wereldwijde steun door wetenschappers en ingenieurs te vragen de World Climate Declaration (WCD) te ondertekenen. Het aantal ondertekenaars nam snel toe, afkomstig uit maar liefst 40 landen. Vandaag zijn de vijf landen met de meeste ondertekenaars Italië (167), VS (135), Australië (126), Nederland (111) en Frankrijk (88).

Om de snelle groei van ondertekenaars wereldwijd te managen en op de hoogte te blijven van wat er in al die landen gebeurt, hebben we ambassadeurs aangesteld die ons op de hoogte houden van het klimaatnieuws in hun land. Op deze manier is het haalbaar voor het kleine CLINTEL-kantoor – werkend met een team van zeer gemotiveerde vrijwilligers – om in contact te blijven met veel verschillende delen van de wereld. Het is bemoedigend dat het aantal ondertekenaars groeide zonder acquisitieactiviteiten. Het is ook bemoedigend dat de lijst hoogwaardige ondertekenaars bevat (waaronder Nobelprijswinnaar professor Ivar Giaever), die zeer goed op de hoogte zijn van het klimaatproblematiek. Velen van hen zijn nog steeds actief in klimaat- en energieonderzoek. Vandaag zijn we vereerd om David Siegel te verwelkomen als de 1000e ondertekenaar. (Zie o.a. hier)

Conclusie
CO2-budgetten zijn niet gebaseerd op wetenschap, maar op angst. Ze vernietigen het bestaande energiesysteem, beperken mensenrechten, voeden extremisme en duwen de mensheid in een diepe fysieke, mentale en financiële crisis. Het is duidelijk dat burgers over de hele wereld niet arm willen worden en vooral niet in een angstcultuur willen leven. De World Climate Declaration (WCD) heeft een grote verscheidenheid aan internationale wetenschappers en ingenieurs samengebracht om de krachten te bundelen. De aanzienlijke kennis en ervaring van deze groeiende groep is van onschatbare waarde in de succesvolle strijd tegen de rijke Great Reset-elites.

Guus Berkhout:
‘Veel hoogleraren lieten mij weten dat ze het eens waren met de World Climate Declaration, maar dat ze door hun universiteit zouden worden geëxcommuniceerd als ze die zouden tekenen.’

Wilt u ook de World Climate Declaration tekenen? Dat kan hier. In tegenstelling tot wat KRO-Pointer zegt wordt Clintel niet betaald door de olie-industrie. Clintel is volledig afhankelijk van donaties van particulieren en kleine (MKB) bedrijven. Als iedereen die de World Climate Declaration ondertekent nu ook Vriend van Clintel wordt, dan kunnen wij weer een aantal projecten uitvoeren.

Enkele vragen aan mede-oprichter Guus Berkhout.

Wat ‘gaat er door u heen’ nu de 1000 zijn bereikt?
Precies drie jaar geleden formuleerde ik de World Climate Declaration (WCD) om kritische wetenschappers vanuit alle delen van de wereld bij elkaar te brengen. Vergeet niet dat het IPCC een intergouvernementele organisatie is met een duidelijke boodschap: ‘We zitten in een klimaatcrisis en de mens is daar verantwoordelijk voor.’ Willen kritische wetenschappers ook een vuist kunnen maken, dan moeten ook zij wereldwijd samen optrekken met een gezamenlijke boodschap. Die boodschap is de WCD (zie www.clintel.org).

Nu drie jaar later zijn er 1000 wetenschappers en ingenieurs uit 40 landen die de klimaatboodschap in de WCD hebben ondertekend. Ik ben apetrots op de kwaliteit van de groep. Let wel, dat resultaat is tot stand gekomen zonder enige reclame campagne. Mensen hebben zelf gevraagd of ze ‘in aanmerking konden komen om op de CLINTEL lijst te staan’.

Vergeet ook niet dat het CLINTEL-netwerk van ondertekenaars, historisch gezien, een uniek bottom-up netwerk is van prominente wetenschappers en ingenieurs, dat het altijd gaat winnen van de onderzoekers die zich laten betalen om de dubieuze computermodellen van het IPCC overeind te houden.

Het waren pittige jaren met veel tegenstand en onbegrip. Is de zaak aan het kantelen?
Zeg dat wel. We zijn verguisd, vals beschuldigd, bedreigd, noem het maar op. Hoe meer succes we hadden, hoe erger het werd. TNO wilde niet meer met me praten, op mijn alma mater (TU DELFT) was ik niet meer welkom en de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW), waar ik lid van ben, weigerde mij een podium te geven. Kortom, de andere kant van het klimaatverhaal werd massaal geboycot door wetenschappelijke organisaties en mainstream media.

Maar al die bagger die we over ons heen kregen, maakte me alleen maar sterker om door te gaan. Ik blijf het ongelooflijk vinden dat universiteiten zo ver gezonken zijn, dat ook zij kritische wetenschappers de mond snoeren. Zoveel hoogleraren lieten mij weten dat ze het eens waren met de WCD, maar dat ze door hun universiteit zouden worden geëxcommuniceerd als ze de WCD zouden tekenen.

Maar inderdaad, we zien een kentering. Vooral doordat de catastrofale opwarming van de aarde, die het IPCC al 30 jaar voorspelt, maar niet komt. We zien nu zelfs helemaal geen opwarming meer. Wat mensen wel zien is dat windmolens en zonnepanelen alleen maar op subsidie kunnen draaien en dat zij via een omweg die subsidie moeten betalen via hogere energieprijzen. En ze zien ook dat biomassa centrales gebaseerd zijn op groene leugens, terwijl ze er wel miljarden voor hebben moet betalen (en nog steeds moeten betalen). Ik zeg het maar zoals het is. Hoe durft Den Haag zo’n beleid nog duurzaam te noemen!

Inmiddels is er ook aandacht van de Publieke Omroep voor het klimaatrealisme?
Ja, met al die harde feiten kunnen ze nu echt niet meer volhouden dat CLINTEL een groep van dementerende klimaatzombies zijn. Zij zien ook dat in Nederland ons goedwerkende robuuste energiesysteem wordt kapot gemaakt, en dat er voor héél veel geld een krikkemikkig systeem voor in de plaats wordt gezet. Met een beetje tegenslag, zoals de Oekraïne oorlog, zien we dat die hele gammele boel in elkaar stort. De experts van CLINTEL hebben daar altijd voor gewaarschuwd. Maar we hebben de plannen klaar liggen om de zaak weer snel op orde te brengen.

Bij de TU Delft is de wetenschappelijke twijfel weer terug als het gaat om klimaatverandering?
Inderdaad, gelukkig ziet men daar nu ook dat het onverantwoord is om de studenten vol te proppen met de Timmermansdoctrine. Onwetenschappelijker kan het niet. Ik heb de voorzitter van het College van Bestuur nog eens op het hart gedrukt om nu eindelijk eens een open klimaatdebat te houden, gebaseerd op het principe ‘Audiatur et Altera Pars‘. Hij heeft dat toegezegd, dus ik wacht af.

U entameert inmiddels zelf ook onderzoek. Kunt u daar iets over vertellen?
Hoe langer de CLINTEL-wetenschappers het aardse klimaat onderzoeken, des te meer ze onder de indruk zijn van de complexiteit en des te meer ze met verwondering kijken naar de stabiliteit die ons klimaatsysteem in de afgelopen miljarden jaren heeft laten zien. We kunnen zoveel leren van dat fascinerende verleden.

In mijn onderzoeksteam is het credo: ‘Let the data speak.’ Niet de modellen, maar de metingen vertellen ons hoe de werkelijkheid in elkaar zit. We noemen onze aanpak ‘climate imaging‘. Ik pas in het klimaat toe wat ik de afgelopen 40 jaar met succes heb toegepast in de geofysica. Nogmaals, niet modellen maar images gaan ons vertellen hoe het klimaat écht werkt. We komen binnenkort met de eerste resultaten.

Overigens, waarom ons uitsluiten? Dat is toch heel onwetenschappelijk? Vooruitgang is in de wetenschap toch altijd gekomen van dwarsdenkers? Waarom niet gezamenlijk optrekken om de geheimen van het klimaatsysteem te ontrafelen, modellen-makers samen met imaging experts! Uiteraard zonder enige druk van buitenaf om een politiek gewenst resultaat te laten zien. Dat is precies wat ik als president van CLINTEL het IPCC heb voorgesteld.

Wordt CLINTEL echt een stem in het internationale debat?
CLINTEL gaat zich nog sterker richten op het brengen van kennis over het klimaat naar een breed publiek: ‘Bringing climate knowledge to the world’. Onze doelgroepen zijn niet alleen modellen-makers in universiteiten en overheidsinstituten, maar ook rechters die zich in hun uitspraken baseren op die dubieuze klimaatmodellen. Maar ook brengen wij klimaatkennis naar de burgers die al decennia stelselmatig eenzijdig worden voorgelicht. De tijd lijkt rijp voor een ander verhaal. Wij zijn er helemaal klaar voor.

Gaat het wel zo goed met ons land?
Nou, we zien in de afgelopen jaren dat de centrale overheid steeds meer taken naar zich toe harkt. Kijk naar de alsmaar toenemende rijksbegroting en de alsmaar toenemende lastenverzwaring voor ondernemers en burgers. Tegelijkertijd zien we dat het aantal problemen toeneemt. We hebben een centrale overheid die in plaats van problemen oplost, de problemen alleen maar erger maakt.

Ze maken van problemen een crisis! Dat is geen verrassing. Kijk eens naar de bewindslieden die we nu hebben. Op enkele uitzonderingen na, heeft de gehele club geen idee van hun portefeuille. De goede oplossingen die ze van burgers en ondernemers krijgen, verzuipen in het Haagse bureaucratische moeras. Ik kan dit hele interview wel volpraten met treurige voorbeelden. Wist u dat we een minister voor natuur en stikstof hebben? Ze heet Christianne van der Wal-Zeggelink en ze heeft voor de komende jaren een budget van 25 miljard euro. Dit is haar niveau. Kijk, luister en huiver over zoveel domheid.

Nog iets anders. Het is nu precies 20 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord door iemand uit de linkse milieubeweging. Toen er een volksopstand dreigde uit te breken, stamelde Wim Kok: ‘Waarom heb ik deze onvrede in het land niet gezien?’ Ik moet helaas constateren dat 20 jaar later de huidige linkse klimaatbeweging net zo rancuneus is en dat we in dezelfde situatie dreigen te raken als toen. Is Mark Rutte de nieuwe Wim Kok? Is Sigrid Kaag de nieuwe Ad Melkert? En wie wordt de nieuwe Pim Fortuyn?

Om herhaling te voorkomen, wat zou er nu moeten gebeuren? Hier mijn advies. We hebben bewindslieden nodig met kennis van zaken, dat wil zeggen bewindslieden die weten wat er in het land speelt, die de inhoud van hun portefeuille kennen en die geen speelbal zijn van adviescommissies, commerciële bureaus en slimme lobbyisten. Dus een zakenkabinet dat de immense vernielingen van de afgelopen jaren gaat herstellen. En die de burger in essentiële beslissingen over de toekomst van ons land een stem gaat geven door het houden van een referendum. Voor allen, die het goed menen met dit land, iets om naar uit te kijken.