Auteur: Christopher Monckton of Brenchley.

Vertaling: Martien de Wit.

De reactie op onze oproep voor Naomi Seibt was geweldig – maar meer mensen zouden haar moeten helpen, omdat de Staatsmedia Autoriteit in Noordrijn-Westfalen – in de hoop zich te kunnen bemoeien met het recht van Naomi om op YouTube video’s te plaatsen waarin zij kritiek uit op het partijbeleid over het klimaat – hebben haar niet alleen bedreigd met twee enorme boetes en twee reeksen bijkomende kosten, maar ook met de gevangenis.

Naomi heeft werkelijk dringend onze hulp nodig. Als u al hebt gedoneerd, hartelijk dank voor uw vrijgevigheid. In slechts 24 uur is meer dan $ 1000 per maand toegezegd. Laat het maar komen – ze heeft elke cent hard nodig. Doneer gewoon rechtstreeks aan Naomi. Doe het nu meteen.

Een maandelijkse bijdrage ($ 10 of meer als je kunt):

https://www.patreon.com/naomiseibtmy.

Een éénmalige bijdrage ($ 100 of meer als je kunt):

https://www.paypal.me/naomiseibt2000.

Naomi’s verdedigingsadvocaat heeft al één succes behaald en heeft afgedwongen dat de Autoriteit haar campagne opgeeft om Naomi te dwingen de eerste van de drie video’s waarover de Autoriteit klaagt te verwijderen, omdat ze de film had gemaakt, lang voordat ze iemand van het Heartland Institute had ontmoet, wat de Autoriteit niet leuk vindt omdat ze de enkele vermelding van dit instituut in een van de drie video’s waarover wordt geklaagd, beschouwen als “product placement“, die in strijd is met de anti-vrije-meningsuitingwet van Noordrijn-Westfalen, waar ze woont.

Hoewel de twee video’s waarover de Autoriteit blijft klagen een eerste overtreding zouden vormen – Naomi is tenslotte pas 19 en men kan niet verwachten dat ze wist dat de vrijheid van meningsuiting in haar deel van Duitsland verboden is door een duistere en vage wet – probeert de Autoriteit haar een boete van 1000 euro te laten betalen, plus nog eens 200 euro voor elk van de twee video’s: in totaal 2400 euro. Als ze niet betaalt, is dit de dreiging die deze lieden hebben bekend gemaakt:

Als de tenuitvoerlegging van de dwangsom niet lukt, kan de bevoegde administratieve rechtbank op verzoek van de handhavingsautoriteiten een eerste verplichte opsluiting bevelen. De vervangende verplichte gevangenneming is minimaal één dag en maximaal twee weken.”

Stel: jij bent de jury. Hier is de tekst van de eerste video die de Autoriteit wil verbieden:

IK WIL DAT JE NADENKT

Welkom bij het Heartland Institute 2020

Geplaatst op 11 februari 2020

Dag iedereen. Mijn naam is Naomi Seibt en ik ben een nieuw lid bij het Heartland Institute. En ik heb heel goed nieuws voor je. De wereld eindigt niet door klimaatverandering. Sterker nog, over 12 jaar zullen we er nog steeds zijn, foto’s maken op onze iPhone 18s, tweeten over de huidige president op Twitter en ons druk maken over de laatste roddels over beroemdheden. We worden momenteel echter geïndoctrineerd met een zeer dystopische agenda van klimaatalarmisme, die ons vertelt dat wij als mensen de planeet vernietigen en dat vooral de jongeren geen toekomst hebben: dat de dieren sterven, dat we de natuur verpesten.

Ik geloof echt dat veel leden van AntifaFridays for Future-groepen en Rebellion Extinction, goede bedoelingen hebben, maar ze zijn oprecht bang voor het einde van de wereld, en zo bang dat hun ouders en grootouders de planeet verpesten, dat het relaties verbreekt en familieruzies veroorzaakt. Wij van het Heartland Institute willen de waarheid verspreiden over de wetenschap achter klimaatrealisme, wat in wezen het tegenovergestelde is van klimaatalarmisme.

Veel mensen ontwikkelen nu in feite psychische stoornissen en noemen dat eco-angst en eco-depressie. En ik denk dat het belangrijk is dat we nu handelen en dit hele mainstream verhaal van angst zaaien en klimaatalarmisme veranderen, omdat het ons als het ware in ons eigen brein gegijzeld houdt.

Dat gezegd hebbende, laat een agenda die je probeert neer te zetten als een energiezuigende bloedzuiger op de planeet niet in je brein komen en je gepassioneerde spirit wegnemen.

Ik wil niet dat je in paniek raakt. Ik wil dat je nadenkt.

***

Zou u een boete van 1000 euro plus 200 euro kosten opleggen, of een gevangenisstraf van maximaal twee weken, voor die korte, onschadelijke video die niet veel meer doet dan aankondigen aan de 46.000 abonnees van Naomi dat ze voor het Heartland Institute zou gaan werken? Dit was een eerste ‘overtreding’ – als dat het juiste woord zou zijn, wat het natuurlijk niet is. Zou u een tiener opsluiten die eigenlijk niets verkeerds heeft gezegd of gedaan, behalve dan haar recht op vrije meningsuiting uitoefenen in overeenstemming met het Europees Mensenrechtenverdrag? Nee? Maar welkom in het Europa van vandaag.

Hier is de volledige tekst van de tweede video, waarin Heartland helemaal niet wordt genoemd. Het is een toespraak die Naomi in Duitsland hield. Heartland had er absoluut niets mee te maken, betaalde er niet voor en had op geen enkele manier invloed op de inhoud. Veel van het materiaal, inclusief gegevens en zelfs enkele directe citaten, kwamen uit een toespraak die Naomi me een paar weken eerder in München had horen houden:

ANTI-GRETA of PRO-MENS?

Gesproken op 16 februari 2020

Door de mens veroorzaakte klimaatverandering is een onderwerp dat zo onbespreekbaar is geworden, dat iedereen die zelfs maar een vleugje scepsis durft te uiten, onmiddellijk een ‘klimaatontkenner’ wordt genoemd. En van alle mensen, zijn het juist degenen die de neiging hebben om ons ‘nazis‘ te noemen, die niet beseffen dat dit een werkelijk walgelijke manier is om de gruwel van de Holocaust te bespotten. Ik geef persoonlijk de voorkeur aan de term ‘klimaatrealist’. [Applaus]

Maar waarom zou je, in de context van zo’n diepgaand en wetenschappelijk onderwerp, luisteren naar een meisje met lang blond haar dat een toespraak houdt? En ja, precies deze vraag, “Waarom luister je naar een jong meisje?”, is dezelfde vraag die ik stel aan de mensen die erop uit trekken en elke week weer protesteren voor Fridays for Future, als ware Greta-aanbidders.

En daarom vraag ik u om niet elk woord dat ik zeg onvoorwaardelijk te geloven, maar wel om mij de kans te geven om mij uit te spreken, goed te luisteren en dan uw onderzoek te blijven doen en uw eigen mening te vormen over de klimaatverandering en elk ander politieke onderwerp. Ik kan me soms vergissen. Creëer geen ideologie uit iets dat een jong meisje te zeggen heeft, ongeacht de politieke kant waar ze voor staat.

Geen van de voorspellingen die het IPCC – wat u waarschijnlijk al eerder hebt gehoord – sinds 1990 heeft gepubiceerd wordt ondersteund door empirisch bewijs. In de laatste tientallen jaren is de opwarming van de aarde veel minder ernstig geweest dan aanvankelijk was voorspeld door het IPCC. Ze claimden dat we per decennium een ​​derde van een graad opwarming van de aarde konden verwachten. Welnu, die voorspelling kwam niet uit, dus noemen ze het nu ‘klimaatverandering’ in plaats van ‘opwarming van de aarde’. Bovendien hebben ze de omvang van de opwarming van de aarde overschat, ondanks het feit dat de CO2-emissies meer zijn gestegen dan door het IPCC werd verwacht, wat ons laat zien hoe succesvol al die politieke ‘klimaatconferenties’ met hun doelstellingen voor CO2-reductie zijn geweest in recente jaren.

Bovendien zijn alle hypothesen die het IPCC heeft opgesteld volledig gebaseerd op klimaatmodellen. Dit betekent dus dat ze veel klimaatgerelateerde variabelen bedenken waarvan ze denken dat die een effect hebben op de opwarming van de aarde. Maar in werkelijkheid kunnen die variabelen de klimaatprocessen onmogelijk nauwkeurig beschrijven, omdat het klimaat veel te complex is om door een computermodel te worden weergegeven. We moeten met zoveel factoren rekening houden, zoals de samenstelling van het aardoppervlak, feedbackreacties van water in al zijn fasen, mechanismen in de atmosfeer – en hoe zit het met de zon? Heeft iemand rekening gehouden met de immense impact van de zon op het klimaat in vergelijking met door de mens veroorzaakte CO2-emissies?

De klimaatmodellen van het IPCC voorspellen dat je een opwarmingseffect krijgt van 4,1 graden per verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Wanneer we echter de omgekeerde berekening toepassen met echte temperatuurgegevens sinds 1850, zullen we zien dat CO2-emissies slechts 1,4 graden van de werkelijke extra opwarming vertegenwoordigen. Dat betekent dus dat die klimaatmodellen rekenen met versterkende factoren die de prognoses van de opwarming van de aarde kunstmatig opblazen.

Maar wat zo gevaarlijk is aan dit alles, is dat we nu echte politiek doen met deze fictieve wetenschap – en dat werkt niet. [Applaus]

De mens overschat zijn macht als hij denkt dat zijn plastic rietje een significant effect op het klimaat kan hebben. Verder is het ongelooflijk primitief om ‘klimaat’ in één adem te verwarren met ‘weer’, en dat is wat de meeste mensen doen. Deze overschatting van de macht van de mens leidt tot een hysterische implementatie van het klimaatbeleid en we mogen zo’n impulsieve reactie niet accepteren omdat de gevolgen voor onze samenleving nadelig zullen zijn. Dat weten we.

Het wetenschappelijke scepticisme van klimaatalarmisten faalt als zij worden geconfronteerd met zelfs de meest simpele vragen als: wat is wereldwijd de ideale gemiddelde oppervlaktetemperatuur voor de aarde? [Applaus]. Heeft iemand u ooit een antwoord op die vraag gegeven? En zo niet, dan betekent dat dat we niet eens een fundament hebben waarop we een evaluatie kunnen baseren van de gevolgen van de opwarming van de aarde. Misschien is de opwarming van de aarde niet eens zo schadelijk. Maar zolang we geen simpele vragen kunnen beantwoorden, kunnen we geen impulsieve politieke reacties tolereren. [Applaus]

En dit is precies wat duidelijk wordt: het gaat niet om wetenschap. Het draait allemaal om politiek. Het gaat over het onderdrukken van scepsis. Het gaat over de onderdrukking van vrije wetenschap en vrije meningsuiting, en daarom moeten we terugvechten. [Applaus]

En ze aanbidden allemaal Greta, een jong en onschuldig, maar ook een volkomen onvolwassen en ongeschoold meisje, dat schaamteloos misbruikt wordt voor de perfide agenda van klimaathysterie. En daarom wil ik dit heel duidelijk maken: ik ben niet de Anti-Greta. Want dat is precies het label waarvan die demonstranten buiten willen dat ik het omarm, zodat ze een andere zondebok hebben die ze samen met de rest van hun tegenstanders in een simpel hokje kunnen stoppen.

De boodschap die ik wil verspreiden is veel meer dan Anti-Greta. Ik ben geen Anti-Greta. Ik dwing niemand om zijn of haar dogma’s over klimaatverandering op te geven. Ik wil dat we meer discussiemogelijkheden krijgen. Ik wil dat we naar elkaar luisteren. En ik wil dat we wetenschappelijke sceptici worden. [Applaus]

Door ons in de media verkeerd voor te stellen, kwaadaardige slogans te reciteren om ons in diskrediet te brengen en ons te verbieden openbare optredens te geven, willen ze ons elke mogelijkheid ontzeggen om ons uit te spreken, omdat onze woorden en vrije gedachten een bedreiging vormen voor degenen wier wereldbeschouwingen niet meer zijn dan een ideologisch complex op wankele grondslagen. [Applaus]

Nee, ik ben geen Anti-Greta en wij zijn geen ‘klimaatontkenners’. We mogen niemand toelaten ons te vernederen en ons tot leden van de gecontroleerde oppositie maken. Want we hebben onze eigen positieve ambities, ideeën en kwaliteiten. We zijn niet Anti-Natuur, maar Pro-WetenschapPro-Innovatie, Pro-Zinnig Milieubeleid en – belangrijker nog- we zijn Pro-Mensheid. [Applaus]

De ware anti-houding behoort tot de vijanden van de rede – de voorstanders van anti-humanisme. [Applaus]

We zijn geen parasieten op de planeet. Al honderden jaren exploreren, onderzoeken, bedenken en bouwen we aan een gezondere, betere en vrijere samenleving. We moeten ons niet in een strak keurslijf van buitensporig hoge belastingen steken. We mogen onszelf en de mensen uit zeer arme derdewereldlanden niet de toegang tot goedkope en betrouwbare energie ontzeggen. We mogen de hoop van de jonge generaties op een goede toekomst niet wegnemen en hen in een eco-depressie drijven. [Applaus]

Verlaat deze bijeenkomst dus alstublieft niet met een diepe woede tegen Greta of de demonstranten of zelfs de media die ons misschien willen afbeelden als klimaatontkenners of radicale rechtse egoïsten. Het wordt tijd dat we een einde maken aan deze deprimerende ‘anti’-houding. Woede en paniek horen bij onze tegenstanders. [Applaus]

Mijn laatste woorden: ik wil niet dat je in paniek raakt. Ik wil dat je nadenkt.

[Staande ovatie]

***

Sommige commentatoren op mijn eerste stuk over dit ontluikende internationale schandaal konden niet helemaal geloven dat boetes – en zoals nu blijkt zelfs gevangenisstraffen – mogelijk zonder tussenkomst van een rechtbank zouden kunnen worden opgelegd in wat een democratisch land zou moeten zijn. Maar dat is wel precies wat hier gebeurde.

Erger nog, toen de Autoriteit eiste dat Naomi op haar oorspronkelijke brief zou reageren, gaf ze haar een angstaanjagend korte tijd om gedetailleerd te reageren. Intussen was ze erg ziek geweest met een aandoening die bijna fataal bleek te zijn, dus schreef haar advocaat om meer tijd te vragen. De Autoriteit schonk er geen aandacht aan en eiste hoe dan ook de boetes en kosten op.

Dankzij uw vrijgevigheid gaat Naomi deze fundamentele en kwaadaardige aanval op haar mensenrechten voor de rechtbank bestrijden. Het goede nieuws is dat ze volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens recht heeft op een eerlijk proces. Uitgebreide jurisprudentie stelt dat als het proces in een bepaald stadium gebrekkig was en de verweerder geen eerlijke behandeling heeft gekregen, het defect in een volgende fase niet kan worden verholpen en dat de hele zaak moet worden verworpen.

Maar een rechtszaak kost heel veel geld. Doneer dus meteen. Dank u zeer.

Maandelijkse bijdrage ($ 10 of meer als je kunt): https://www.patreon.com/naomiseibtmy.

Eenmalige bijdrage ($ 100 of meer als je kunt) op Paypal hier.