De recente opiniepeiling door Maurice de Hond over het klimaatakkoord geeft aan dat de meeste ondervraagden niets zien zitten in wat er nu ligt. Een grote meerderheid (83%) vindt dat er nog veel te veel onduidelijkheid zit in de plannen, 40% is van mening dat het netto-effect voor het klimaat dusdanig klein is dat Nederland er beter niet aan kan beginnen en slechts 24% vindt dat de klimaatplannen niet ver genoeg gaan. Burgers voelen haarfijn dat de klimaatmaatregelen in het akkoord niets met het aardse klimaat te maken hebben, maar de uitkomst zijn van een politiek spel waarin activisten en lobbyisten de dienst uitmaken.