Eind juli 2019 gaat in de boeken als een hittegolf met een hitterecord. Dat record past bij de mondiale opwarming sinds het einde van de Kleine IJstijd (1870 AD). In de laatste 150 jaar is de gemiddelde temperatuur met bijna 1 graad C gestegen. Mainstream klimaatmodellen gaan er vanuit dat die langzame opwarming niet wordt veroorzaakt door de natuur maar door menselijk CO2 (‘antropogene CO2’). Dat ’verderfelijke’ gedrag van de mens wordt na al die warme dagen weer breed uitgemeten door activisten. Met name ondernemers krijgen er flink van langs. Zij worden uitgemaakt als de grote ‘vervuilers’ die hard moeten worden aangepakt. De ambitie is zelfs nul uitstoot. Ja, als we ze het ondernemen onmogelijk gaan maken, dan genereren ze inderdaad geen CO2 meer.

Maar wat heeft een lokale hittegolf met mondiale CO2 te maken? Terwijl in de maand juli in West Europa zeer warme lucht uit het Zuiden werd aangevoerd, gebeurde in dezelfde periode in Noord Amerika het omgekeerde.  Daar werd zeer koude lucht uit het Noorden aangevoerd. Ook in Rusland (Moskou) en Zuid-Amerika (Peru) was er in juli een koude record. Extreem weer wordt veroorzaakt door sterke luchtstromen uit warme of koude streken. Als die luchtstromen ook nog weinig vocht bevatten ontstaat er een record. Juist daar zijn General Circulation Models (GMC’s) heel slecht in. Over langere perioden weersvoorspellingen maken met GMC’s heeft dan ook weinig met serieuze wetenschap te maken.

Laten we vervolgens eens kijken wat er in de laatste 150 jaar is gebeurd. De wereldbevolking is toegenomen van 1,4 miljard in 1870 tot 7,7 miljard in 2019. Bovendien steeg in diezelfde periode de welvaart spectaculair. In 1870 bedroeg de mondiale bbp ca. $2.000 miljard; dat is nu gestegen tot bbp $135.000 miljard (dollars in 2011 ppp). De enorme groei in mensen en welvaart (bbp/cap) veroorzaakte een spectaculaire verandering van het continentale aardoppervlak. Bossen werden massaal gekapt voor landbouwgronden en er ontstond een enorme urbanisatiegolf. Minder bossen en meer steen betekende een grotere opwarming van het aardoppervlak met daardoor een sterkere opwarming van de atmosfeer door meer IR straling vanuit het opgewarmde aardoppervlak. Denk daarbij ook aan het toenemende ‘urban heat-island effect’ op temperatuurmetingen nabij wegen, huizen en gebouwen.

Nu de mainstream klimaatonderzoekers nog steeds elke natuurlijke bijdrage aan de recente mondiale opwarming blijven ontkennen en de mens alle schuld blijven geven (‘klimaatverandering is monocausaal’), is het eigenlijk heel raar dat alleen antropogene CO2 de schuld krijgt en de zo ingrijpende antropogene verandering van het aardoppervlak buiten schot blijft. Wist u dat de groei van de wereldbevolking  en de mondiale welvaart voorlopig nog doordendert? Wist u ook dat er elke minuut in Brazilië een stuk regenwoud wordt afgebrand met een omvang van drie voetbalvelden? Dat zien we ook in andere delen van de wereld gebeuren. Zouden we ons niet juist dáár druk om moeten maken in plaats van ondernemers het leven zuur maken?