Fig.1    Bron: NSIDC

In de theorie dat er van allerlei verschrikkelijke klimatologische dingen gebeuren vanwege de extra uitstoot van CO2 door de mens is de afname van het Arctische drijfijs zonder meer een kroonjuweel. Al Gore voorspelde in 2009 dat in 2013 de Noordpool ijsvrij zou zijn. De Nederlandse weerman Reinier van den Berg voorspelde in 2012 dat de Noordpool in de zomer van 2015 ijsvrij zou zijn. Die voorspellingen zijn allebei niet uitgekomen. Het kaartje in figuur 1 laat het minimale ijsoppervlak (sea ice extent) op de Noordpool zien op 16 september 2021. Het Arctische drijfijsoppervlak bereikte volgens het NSIDC op die dag  zijn minimale zomeroppervlak in 2021, 4,724 miljoen km2.

Fig.2    Data: NSIDC

Sinds eind 1978 meten we het oppervlak drijfijs op de Noordpool (en Zuidpool) met behulp van satellieten. Behalve kaartjes en grafieken levert het NSIDC ook Excel sheets met de dagelijkse cijfers. Als je van elk gemeten jaar het minimale ijsoppervlak in een grafiek zet dan krijg je een grafiek zoals in figuur 2 te zien is. De lineaire trendlijn, die vaak gebruikt wordt, laat zien dat er sprake is van een dalende trend van 1979 t/m 2021.

Fig.3    Data: NSIDC

De grafiek van figuur 3 laat dezelfde jaarlijkse minimal arctic sea ice extent zien, maar dan met een Loess smoothing (α=0,3). De smoothing laat -anders dan bij de lineaire trendlijn- zien dat de snelheid waarmee het zomerijs op de Noordpool afneemt sterk varieert in de gemeten periode.  De afgelopen 15 jaar (vanaf 2007) is er geen dalende tendens meer in het signaal  waarneembaar. Dat is opmerkelijk.

Fig.4    Data: NSIDC

De grafiek van figuur 4 tenslotte toont de jaarlijkse gang van de Arctic sea ice extent van 2001 t/m 2021. De minimale waarde voor het jaar 2021 is met de rode stip weergegeven. Te zien is dat in de reeksen vanaf 2001 de minimal sea ice extent van 2021 een onopvallende gemiddelde waarde oplevert.