Van een onzer correspondenten.

Onder de titel ‘Niet iedereen denkt er het zelfde over’ heeft het Nederlands Jeugdinstituut de eigen klimaatvisie aangepast. Dit naar aanleiding van een open brief van Clintel-president Prof. dr. ir. Guus Berkhout aan de Kinderombudsman. Op de aangepaste website stelt het instituut:

‘Climategate heeft op haar website in mei 2022 een open brief aan de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer geplaatst waarin gesteld wordt dat het moreel onverantwoord is eenzijdige en angstaanjagende informatie over klimaatverandering aan kinderen te geven.’

Guus Berkhout

Voor de brief: zie hier.

Het Nederlands Jeugdinstituut wil ruim baan geven voor andere, klimaatrealistische visies op het vraagstuk van klimaatverandering.

‘Het is een ingewikkeld onderwerp. Nieuwe informatie kan betekenen dat je van mening verandert, of dat je meer gaat twijfelen.’

Het instituut wil het klimaatvraagstuk in de toekomst zien in termen van debat met verschillende standpunten:

‘Ten eerste: je zult als kind, jongere of opvoeder dit debat tegenkomen in de media, op school en in ontmoetingen met andere kinderen en volwassenen. Het hoort bij ons land dat verschillende meningen en ideeën de ruimte krijgen en gerespecteerd worden. Het is belangrijk dat je als opvoeder dit respect voor elkaar toont en zo het voorbeeld geeft aan kinderen en jongeren.

Ook nodigt het debat uit om jezelf vragen te stellen, zoals: wat vind ik ervan? Wie kan ik geloven? Is het  plaatsen van windmolen- en zonne-energieparken in de polder verstandig? Hoezeer moet ik mijn eigen levensstijl aanpassen? Is het overdreven om te stoppen met vliegvakanties of helemaal geen vlees meer te eten?

Het is een ingewikkeld onderwerp. Nieuwe informatie kan betekenen dat je van mening verandert, of dat je meer gaat twijfelen. Daarom is het goed om er met elkaar over te praten en om te bespreken wat nodig en mogelijk is. Als ouders, docenten op school en kinderen onderling zul je het niet altijd met elkaar eens zijn.’

Voor de aangepaste website van het Nederlands Jeugdinstituut: zie hier.

Tom van Yperen

Dr. T.A. van Yperen zegt:

‘Niet iedereen denkt hetzelfde over de klimaatontwikkeling. Voor kinderen en jongeren is het belangrijk kennis te maken met verschillende opvattingen, ook als je het op punten niet met elkaar eens bent. Zaak is hen te leren hoe je in de samenleving op een goede manier omgaat met verschillen in opvattingen. In de kennismaking met andere opvattingen kun je er soms achter komen dat je een aantal cruciale ideeën met elkaar deelt. Zo lezen we in de open brief dat klimaatverandering wel degelijk speelt, aanpassing met behulp van technologie ons kan helpen, we moeten werken aan een schone en circulaire economie en dat een dergelijke economie creativiteit, vindingrijkheid en innovatie vraagt. Als je dat leest, ontdek je de mogelijkheden van dialoog en samenwerking en voorkom je een zinloze polarisatie.’

Eerder al koos de TU Delft voor een meer genuanceerde kijk op het klimaatvraagstuk door het begrip ‘wetenschappelijke twijfel’ in het missiestatement op te nemen.

Inmiddels bereidt de universiteit een open debat voor over klimaatverandering, oorzaken en aanpak. Zie hier.

De leiding van het Nederlands Jeugdinstituut heeft inmiddels aangegeven met Clintel in gesprek te willen.