© Stichting Clintel / 23 december 2020

Beste Vrienden van CLINTEL, donateurs en relaties, 

2020 was uiteraard voor iedereen een vreemd en moeilijk jaar. Het organiseren van bijeenkomsten zat er niet in waardoor CLINTEL veel minder actief kon zijn dan we hadden gewild. Ondertussen lijkt de aandacht voor klimaatverandering minder, maar dat is maar schijn. De beleidsmakers zijn druk bezig met het uitvoeren van het Klimaatakkoord.
Dit jaar hadden de meeste burgers die wij spraken nog niet gehoord van de RES, de Regionale Energiestrategie, maar dat gaat in 2021 veranderen. Het uur van de waarheid nadert. In de zomer van 2021 moeten de dertig daarvoor in het leven geroepen regio’s hun RES-plannen indienen bij minister Wiebes. Elk regio moet daarin aangeven waar en hoeveel zonneparken en windmolens er zullen komen.

De foto hierboven is genomen bij Hoogmade in de buurt van Leiden. Op de voorgrond zien we de kalkmolen en 700 meter daarachter hebben we een windmolen in de foto gemonteerd. De windmolen is ruim 200 meter hoog. Dit zal op duizenden plekken in ons land gaan gebeuren. En dan te bedenken dat de RES pas 3% van het doel voor 2050 behelst. Dus na de RES zijn we er nog lang niet. Het wordt allemaal nog veel erger met onze leefomgeving.

RESinbeeld.nl

CLINTEL is de website RESinBeeld.nl begonnen om aandacht te vragen voor de enorme impact die de RES-plannen zullen hebben op ons landschap en onze leefkwaliteit. Bewoners overal in Nederland kunnen foto’s of dronebeelden insturen en wij monteren daar dan windmolens of zonneparken in. Zodat het in ieder geval voor alle partijen vooraf duidelijk is hoe de vertrouwde omgeving zal veranderen. Ga in gesprek met lokale raadsleden, met name die in de oppositie. Uiteindelijk moet de gemeenteraad het RES-plan goedkeuren. Diverse gemeentes in Groningen bijvoorbeeld zijn niet akkoord gegaan met de plannen.

In 2021 zal CLINTEL dus weer de handen vol hebben aan de vele dossiers die spelen in het klimaat- en energiedebat.

Er komt een nieuw IPCC-rapport aan. In ons uitgebreide internationale netwerk zitten diverse expert reviewers van dit rapport en die zijn vrijwel unaniem in hun kritiek. Dit nieuwe rapport is wederom eenzijdig en alarmistisch. CLINTEL heeft de afgelopen maanden tot tweemaal toe contact gezocht hierover met de voorzitter van IPCC, Hoesung Lee, maar tevergeefs. Zelfs een beleefd antwoord kon er niet vanaf. We beraden ons hoe en wanneer we met onze kritiek naar buiten zullen komen. Gezien de jarenlange misleiding, willen we er heel veel publiciteit aan wijden.

We zijn druk bezig met een rapport over de Nederlandse huizen die van het aardgas af moeten. Dit rapport is al in de afrondende fase en verschijnt in januari. Van het gas af is een politieke illusie!

Tevens verschijnt in januari een essay over de EU-ambitie om al in 2050 netto CO2-vrij te zijn. Ook weer zo’n politieke illusie die grote schade oplevert voor de samenleving.

ANIMATIES – FILMS – COLLEGES

Verder heeft u onze nieuwe energievisie al kunnen lezen. Als vervolg hierop willen we korte animaties (1-3 minuten) gaan maken over de energietransitie en twee langere films/colleges van elk 45 minuten over de staat van het klimaatdebat en over klimaatbeleid. Dit moeten zeer professionele films gaan worden.

SPECIALE EDITIE DE ANDERE KRANT

In februari komen we ook met een speciale editie van De Andere Krant met als thema klimaat en energie. Deze krant is opgezet door een groep burgers die ontevreden is met het aanbod aan kranten in de traditionele media. De editie die wij maken zal voornamelijk in het teken staan van de RES.

SAMENWERKING GROENE REKENKAMER

Ook verschijnt er in januari een groot Europees onderzoek waarin de kosten en landgebruik van kernenergie worden vergeleken met die van zon en wind. CLINTEL heeft voorinzage gehad en dit rapport zal waarschijnlijk gaan leiden tot vervolgonderzoek. Zo willen we samen met de Groene Rekenkamer gaan kijken naar in Nederland gebruikte energiemodellen zoals het ETM en Opera.

Kortom, 2021 zal een druk en boeiend jaar gaan worden waarin we van plan zijn een belangrijke bijdrage te leveren aan een rationeel debat over de energietransitie. Ze zijn nog lang niet van ons af.

Voor sommige van bovenstaande plannen hebben we al voldoende financiering maar zeker nog niet voor alle. Hieronder staan de projecten met hun begroting. Als u een (klein) bedrag kunt missen, zou dat zeer gewaardeerd worden. U kunt zelf aangeven voor welk project uw donatie bedoeld is.

Steun een van onze projecten

Rapport “Alles wat u moet weten over van het gas af gaan”
Begroting: €10.000 – Binnen: €10.000
Speciale editie De Andere Krant
Begroting: €9.000 – Binnen: €4.000
Animaties over energietransitie
Begroting: €10.000 (voor de eerste vier) – Binnen: €1.700
Colleges/films over klimaatdebat en klimaatbeleid
Begroting: €10.000 – Binnen: €0
Audit van energiemodellen (samen met de Groene Rekenkamer)
Begroting: €10.000 – Binnen: €1.800
Reactie op het zesde IPCC-rapport
Begroting: €7.500 – Binnen: €0

Wij zijn heel blij met elke vorm van steun, klein of groot.
U kunt ook Vriend van CLINTEL worden.

Voor nu wensen wij u heel prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021. Met vriendelijke groet,

Guus Berkhout
Marcel Crok

Aanmelden voor de nieuwsbrief

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
@StichtingClimateIntelligence
Twitter Clintel_NL
Clintel.nl