Amsterdam,
24 februari 2023

Beste Donald,

Onlangs ben ik lid geworden van Milieudefensie.

Ook ik ben voor milieubescherming, maar net als (een deel van) de leden meen ik dat Milieudefensies nadruk op klimaatbescherming ten koste gaat van milieubescherming.

Gisteren hebben wij enkele stukken ingediend bij het Hof in verband met Clintels interventie in het hoger beroep tussen Shell en Milieudefensie. In de bijlage tref je de publieke versie aan van een korte samenvatting van mogelijke argumenten die Clintel zou kunnen inbrengen.

Zoals je zult zien, beschikt Clintel over veel inhoudelijke argumentatie die direct relevant is voor de beslissing die het Hof moet nemen.

Ik hoop dat jij na lezing overtuigd bent van de toegevoegde waarde van Clintels inhoudelijke inbreng in deze belangrijke algemeen belang-actie.

Net als Milieudefensie is Clintel gesteld op het handhaven van de waarden van de democratische rechtsstaat. De democratische rechtsstaat vraagt van ons dat wij in een algemeen belang-actie voor de rechter ook naar andere visies op het algemeen belang luisteren.

Ik vraag je niet om in te stemmen met onze argumenten, maar slechts om te erkennen dat deze argumenten legitiem zijn en in de rechtszaal gemaakt moeten kunnen worden.

Mag ik jou vragen om, na lezing van de stukken, Milieudefensies verzet tegen de interventie van Clintel op te geven?

Met vriendelijke groeten,

Marcel Crok,
Directeur Clintel

De brief staat hier als pdf