In een nieuwe serie video’s legt Clintel-president Guus Berkhout uit wat er volgens hem moet gebeuren met het bestuur van Nederland. Hij doet dit aan de hand van zijn recent geschreven trilogie over dit onderwerp: De Toekomst van Nederland. Voorts bevat de nieuwe videoserie ook nog persoonlijke boodschappen aan drie lijsttrekkers.

De basis van de serie is een verhaal in vijf afleveringen over hoe we de problemen in ons land met kennis van zaken gaan oplossen. In aflevering 1 stelt Berkhout de diagnose van wat er volgens hem misgaat in ons land. Door de absurd ingewikkelde rondpompmachine van inkomensafhankelijke belastingen, inkomensafhankelijke uitkeringen en ondoorzichtige overheidssubsidies zijn bestuurlijke zaken zó complex gemaakt dat overzicht en inzicht voor eenieder zijn teloorgegaan. Het land goed besturen is vrijwel onmogelijk geworden. We moeten naar een eenvoudiger Nederland!

Het sterke verval in onze democratie kan slechts hersteld worden als we weer bestuurders krijgen, die weten waar ze het over hebben, stelt Berkhout in aflevering 2. Hij noemt dat bestuurders met kennis van zaken, die bereid zijn met elkaar samen te werken om de diepgewortelde verkokering in de overheid uit te bannen. Immers, in de moderne samenleving hangt alles aan elkaar. Berkhout noemt zo’n herstelkabinet een kennis-van-zakenkabinet, of kortweg, een ‘zakenkabinet’.

In aflevering 3 stelt Berkhout een grote sociaaleconomische hervorming van ons land voor, waarin het Brede Basis Inkomen (BBI) en een aanzienlijke versimpeling van de belasting op arbeid, de onmisbare basisinstrumenten zijn. Het bureaucratievrije en fraudebestendige BBI komt in de plaats van het superbureaucratische rondpompcircus van onder meer toeslagen. De kosten van de hervorming worden betaald uit het verdwijnen van de peperdure bureaucratie. Iedereen gaat erop vooruit!

De hervormingsagenda voor Nederland moet worden uitgevoerd door een kennis-van-zakenkabinet, of kortweg, zakenkabinet. Hoe zou het regeerprogramma van zo’n kabinet er dan uit moeten zien? In aflevering 4 stelt Berkhout 10 programmapunten voor die daar onderdeel van zouden moeten uitmaken. In de komende jaren zullen er onderweg zeker aanpassingen dienen te worden aangebracht (‘lerend regeren’).

Met alle supranationale bemoeizucht, internationale verdragen en ons eigen woud aan nationale regels, zijn we in een juridisch moeras verzeild geraakt, constateert Berkhout in de laatste aflevering. Daarom moeten bewindslieden in het zakenkabinet het lef hebben om topprioriteit te geven aan de uitpuilende hoeveelheid problemen in ons eigen land, ook al proberen supranationale organisaties ons iets anders op te dringen. We hebben bestuurlijke moed nodig om een eigen weg te gaan.

Voorts bevat de videoreeks nog persoonlijke boodschappen van Guus Berkhout aan drie lijsttrekkers:

Boodschap aan Timmermans

Boodschap aan Omtzigt

Boodschap aan Van der Plas

De visie van Berkhout is naast deze videoreeks ook uitgebreid neergelegd in zijn Trilogie De Toekomst van Nederland: bestel hier.