Netto-nul CO2 in 2050 is een illusie

Glasgow maakt zich op voor de 26e klimaattop, die 31 oktober zal beginnen. Philip King / Shutterstock.com Dit artikel van Jacques Hagoort verscheen eerder in Wynia’s Week Het netto-nul-in-2050 klimaatdoel houdt in dat de netto-uitstoot van CO2 in de atmosfeer moet worden teruggebracht naar nul in 2050 met als tussendoel in 2030 een daling van [...]