CLINTEL Afdeling Tilburg

Mondige burgers zijn welkom in de regio Hart van Brabant.
Mondige burgers die de energietransitie zaken tegen het licht willen houden.

Per 1 maart 2020 is daarom de CLINTEL afdeling Tilburg (CAT) van start gegaan.

Burgers met een open mind en gezond verstand bespreken met elkaar de stand van zaken.

Gevraagd en ongevraagd informeert CAT de Gemeente en Provincie.

De burgers die bij CAT gaan meedoen blijven onafhankelijk informatie verzamelen en met elkaar delen, geen bedrijfsmatige betrokkenheid, geen politieke insteek, geen subsidies of donaties, maar behouden juist wel de Brabantse gezelligheid en vrolijkheid.

Indien de burgers om informatie en kennis verlegen zitten, kan CAT putten uit het internationale kennisnetwerk van CLINTEL en alle andere kennisbronnen, met inzet van de burgers zelf.

Het doel is direct te beginnen met een studie- en praatgroep zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Heeft u belangstelling om mee te doen meldt u dan aan bij Frans van den Beemt oprichter van CAT: info@2gadvies.nl