Wetenschappelijke Adviesraad Stichting CLINTEL

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Stichting CLINTEL bestaat uit eminente wetenschappers uit vakgebieden die relevant zijn voor de klimaatwetenschap. De leden van de WAR worden geconsulteerd voorafgaand aan de publicatie van CLINTEL-rapporten en wetenschappelijke artikelen.

De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Prof. (em) ir. B.A.C. (Boudewijn) Ambrosius, TU Delft, ruimtetechniek, zeespiegel & aardbeweging

Prof. (em) dr.ir. A.J. (Guus) Berkhout, TU Delft, geofysica, big data imaging

Prof. (em) dr. C.A.(Kees) de Lange, UvA, atmosferische natuurkunde & complex modelleren

Dr. C. (Kees) le Pair (voorzitter WAR), ex dir. FOM, STW & ex lid Alg. Energieraad, natuurkunde, energiesystemen

Prof. (em) dr. R.A. (Rutger) van Santen, ex-Rector Magnificus TU Eindhoven, chemie, katalyse & complexiteit

Prof.(em) dr.ir. J.H.A.(Jos) de Smit, ex-Rector Magnificus TU Twente, toegepaste wiskunde, stochastische operationele research

Dr. F. (Fred) Udo, ex CERN, experimentele natuurkunde, energiesystemen

Prof. (em) ir. K.F. (Karel) Wakker, ex-Rector Magnificus TU Delft, ruimtevaarttechniek, geo- en astrodynamica

Prof. (em) dr.ir. K.J. (Koen) Weber, TU Delft, productiegeologie

Prof. (em) dr.ir. W.J. (Wouter) Keller, ex RvB CBS & VU, statistische methoden/econometrie, informatica.