Wetenschappelijke Adviesraad Stichting CLINTEL

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Stichting CLINTEL bestond uit eminente wetenschappers uit vakgebieden die relevant zijn voor de klimaatwetenschap. De WAR is in mei 2020 opgeheven, toen in CLINTEL’s wereldwijde netwerk voldoende expertise voor handen was.