Kees Pieters

Een gastbijdrage van Kees Pieters.

54 Organisaties hebben minister Wiebes het verzoek gestuurd om het subsidieloket voor wind op land per 24 november a.s. gesloten te houden. “Uitspraken van het Europees Hof betekenen, dat verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines in Nederland niet mogen worden gebruikt. Het openstellen van het loket zal daarom niet leiden tot de bouw en exploitatie van windturbineparken, maar tot schadeclaims van mogelijk honderden miljoenen euro’s tegen de Staat”, zegt ir. Kees Pieters van NederWind, coördinator van dit verzoek. 

In Wallonië is de bouw van windturbines al stil komen te liggen doordat de milieu- en veiligheidsregels niet voldeden aan de eisen van het Europees Hof. Recentelijk heeft het Hof dit bevestigd voor Vlaanderen met de opmerking, dat regionale en nationale overheden daar niet van af mogen wijken. Dat geldt dus ook voor Nederland.

De Raad van State heeft tot nu toe krampachtig deze Europese regelgeving proberen te omzeilen. “Zij kan dit echter niet langer volhouden zonder de schijn van vooringenomenheid te wekken”, aldus Pieters. “Vroeg of laat is toepassing van het Europees recht onvermijdelijk. Opening van het subsidieloket is daarom financieel roekeloos en getuigt van onbehoorlijk bestuur”.

De Tweede en Eerste Kamer hebben een kopie van de brief ontvangen met het verzoek er op toe te zien dat het subsidieloket voor wind op land inderdaad gesloten blijft.

Van de 54 organisaties, die de brief hebben ondertekend, opereren sommige landelijk en de meeste regionaal in alle delen van Nederland. Zij zetten zich in voor een natuurlijk en open landschap, alsook voor de gezondheid en het welzijn van burgers.

Hieronder de brief die Pieters stuurde aan Wiebes:

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Brief aan minister Wiebes door 54 organisaties

In de bijlage vindt u een brief die vandaag, 19 november 2020, is verstuurd aan minister Wiebes door 54 organisaties in Nederland.

Minister Wiebes opent subsidieloket op 24 november

Minister Wiebes is voornemens op 24 november a.s. het SDE++ loket te openen voor subsidies voor o.a. wind op land.

Vergunningen windturbines nietig door uitspraak Europees Hof

Het Europees Hof heeft twee uitspraken gedaan, die als consequentie hebben, dat vergunningen voor windturbines op land in Nederland onrechtmatig zijn. Dit betekent onherroepelijk, dat in de nabije toekomst verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines nietig zullen worden verklaard.

Te verwachten schadeclaims

De toe te kennen subsidies via de SDE++ zullen dus niet leiden tot te bouwen windturbines, maar tot schadeclaims van honderden miljoenen euro’s tegen de Staat door de partijen, die de subsidies krijgen toegekend, maar deze niet kunnen realiseren.

Voorkomen megaclaims en onbehoorlijk bestuur

Het openen van het SDE++ subsidieloket op dit moment voor wind op land betekent dus niets minder dan dat de minister gratis schadeclaims tegen de Staat van honderden miljoenen euro’s uitdeelt aan de partijen, die inschrijven. Dit is een daad van onbehoorlijk bestuur. U, leden van de Tweede Kamer, in uw rol van controleur van de regering, kunt dit voorkomen door de minister op te dragen het SDE++ loket per 24 november niet open te stellen voor de verschillende categorieën wind op land.

Verzoek aan U

In de bijgevoegde brief verzoeken wij de minister het SDE++ loket per 24 november a.s. niet open te stellen voor wind op land. Mocht de minister hieraan geen gehoor geven, dan verzoeken wij aan U om de minister te dwingen het SDE++ loket per 24 november niet open te stellen voor wind op land, of, als dat reeds is gebeurd, dit loket z.s.m. weer te sluiten.

De volgende organisaties hebben het verzoek aan minister Wiebes ondertekend:

 1. Nationaal Kritisch Platform Windenergie (landelijk) – Dr. J H F Jansen
 2. Stichting Laagfrequent Geluid (landelijk)
 3. Stichting Windmolenklachten (Landelijk)
 4. Stichting Leven met de Aarde (landelijk)
 5. Tegenwind Veenkoloniën (Drenthe/Groningen)
 6. Stichting WindNEE (Veenkoloniën, Drenthe/Groningen)
 7. Stichting Platform Storm (Veenkoloniën, Drenthe)
 8. Vereniging Tegenwind Weijerswold (Coevorden, Drenthe)
 9. Stichting de Woudreus (Dwingeloo, Drenthe)
 10. Stichting Windbrekers Swifterbant (Flevoland)
 11. Realistisch Duurzaam Bergentheim (Overijssel)
 12. Stichting Ekos (Kloosterhaar, Overijssel)
 13. Stichting De Twickelrand (Borne, Overijssel)
 14. Actiegroep BurenTegenWindmolens (Ambt Delden, Overijssel)
 15. Bewonersgroep Noaberschap Buren (Ambt Delden, Overijssel)
 16. Actiegroep Geen Windmolens in de Hof van Twente (Overijssel)
 17. Stichting Landschapsbelangen Harculo – Herxen – Windesheim (Overijssel)
 18. Stichting behoud Twents Landschap (SBTL) (Twente, Overijssel)
 19. Stichting Eefde Tegen-wind (Gelderland)
 20. Actiecomité Op en Um ’t Hengels Zand (Bronckhorst – Gelderland)
 21. Stichting Natuurlijk Achterhoek (Gelderland)
 22. Bomenstichting Achterhoek (Gelderland)
 23. Behoud Buitengebied Klarenbeek (Gelderland)
 24. Natuurlijk Landschap Heidenhoek | Actiecomité voor bescherming van natuur en leefbaarheid (Bronckhorst, Gelderland)
 25. GeenWindmolensHier (Doetinchem, Gelderland) – Coen Heveling
 26. Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water (Etten, Gelderland)
 27. Stichting Omwonenden Versus Windturbines (Berkelland, Gelderland)
 28. Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik (Achterhoek, Gelderland)
 29. Stichting tot Behoud van het Woud (Gelderland)
 30. Bewonersplatform Voor de Wind West-Brabant (Noord-Brabant)
 31. Behoud Lithsepolder (Oss, Noord-Brabant)
 32. Behoud de Polder – Geffen (Noord-Brabant)
 33. Sylvia van Manen, Huisartsenpraktijk (Engelen, Noord-Brabant)
 34. Actiecomité Windpark Rietvelden NEE (’s-Hertogenbosch, Noord-Brabant)
 35. Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe (Noord-Holland Noord)
 36. Natuurlijk Krabbendam (Noord-Holland Noord)
 37. Werkgroep Polder F. (Schagen, Noord-Holland)
 38. Lotgenotengroep LFG Amsterdam e.o. o.l.v. Maya Bisessar (Noord-Holland)
 39. Amsterdamse lotgenotengroep laagfrequent geluid o.l.v. Mirjam Niemans (Noord-Holland)
 40. Vereniging Vrij Polderland (Soest, Utrecht)
 41. Stichting Gigawiek (Houten, Utrecht) – Maurice Bakker BSc MBA
 42. Bewonersgroep Zuidzijderpolder (Lopik – Utrecht)
 43. Buren van Rijnenburg en Reijersop (Utrecht)
 44. Stichting Wind van Voren (Barendrecht, Zuid-Holland)
 45. Politieke vereniging “Echt voor Barendrecht” (Barendrecht, Zuid-Holland)
 46. Dorpsvereniging Filopopers (Piershil – Zuid-Holland)
 47. Stichting Bewonerscomité LindtWind (Zwijndrecht, Zuid-Holland)
 48. Stichting Mallemolens (Oude Tonge, Zuid-Holland)
 49. Stichting Vaanplein Windturbinevrij (Rotterdam, Zuid-Holland)
 50. Stichting ICIP duurzame transities (Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland)
 51. Bewonersgroep Compensatie Plan Groep (CPG) (Hoeksche Waard, Nissewaard, Zuid-Holland)
 52. Hoeksche Waards Behoud (Zuid-Holland)
 53. Vereniging Dorp Mijnsheerenland (Zuid-Holland) – mr. E. Harinck
 54. een groep Windturbinevluchtelingen, die Piershil (Zuid-Holland) zijn ontvlucht