Gastblog door Bart Struyven, Diensthoofd Dagelijks Bedrijf Doel 4 bij ELECTRABEL – GDF SUEZ GROUP

Geachte Minister-president Rutte,

Ik schrijf op eigen initiatief deze open brief als leidinggevend kaderlid binnen de kerncentrale Doel, vanuit een gedeelde Belgische, Nederlandse en persoonlijke bezorgdheid.

De denkpiste van het Nederlands kabinet om meer in te zetten op nucleaire centrales, heb ik met groot genoegen gelezen. Het is een slimme, doordachte strategie in de gezamenlijke Europese strijd tegen de CO2 uitstoot.

Nucleaire nieuwbouw projecten kunnen en moeten daar zeker een belangrijk deel van uitmaken. Echter gezien de lange duurtijd (10 jaar) van de realisatie van dergelijke projecten, zijn deze geen antwoord op het energie vraagstuk voor 2030.

Onze huidige Belgische regering heeft daar een totaal andere visie op. Deze omvat de stopzetting van alle nucleaire centrales conform de huidige wetgeving tegen 2025, de bouw van gascentrales (ondanks de toename van CO2) en meer windmolens op zee.

Zelf wil ik de prachtige site van kerncentrale Doel niet verloren zien gaan met zijn talrijke professionele en gemotiveerde mensen, waarvan er toch ook een deel uw landgenoten zijn. Deze site maakt 3000 MW CO2 vrije elektriciteit op een verantwoorde en veilige manier.

Daarom kom ik met volgend voorstel:

Gelieve het stuk grondgebied waarop de kerncentrale van Doel staat, mee op te nemen in het Nederlands grondgebied. Het stuk ligt momenteel op nog geen kilometer verwijderd van de Nederlands-Belgische grens. Het zou gaan over pakweg 4 km².

Op deze manier krijgt u en de Nederlandse regering er 3000 MW nucleaire energie bij, ongeveer +600% van de huidige nucleaire capaciteit van uw land. Hierdoor realiseert België onmiddellijk de helft van zijn doelstelling om het nucleair af te stoten zonder impact op haar bevoorrading van elektriciteit.

Ter compensatie zou ik willen voorstellen om 4 km² Noordzee aan België te schenken, goed voor 4 windturbines van 10 MW (als het hard waait).

Dit plan lijkt mij zeer realiseerbaar omdat het reeds in het verleden toegepast is voor het schiereilandje Petit Gravier aan de Maas.

Ik kan u garanderen dat dit voorstel zeer voordelig zal zijn voor de export balans van Nederland.

Gelieve contact op te nemen met onze Belgische regering voor de verdere uitwerking van deze prachtige opportuniteit.

Hoogachtend,

Een kaderlid van de kerncentrale Doel