Na drie keer gecanceld is ‘Climate, the Movie’ dan toch vertoond in Limburg.

Fotografie: Shirley Born / www.sjurlie.nl: Dagvoorzitter Marry Dijkshoorn van Clintel

Het had veel voeten in de aarde in het anders zo rustige Limburg. Pogingen om ‘Climate, the Movie’ te vertonen in Maastricht, Brunssum en Heerlen werden gecanceld. In de film komen wetenschappers uit de hele wereld aan het woord om hun visie te geven over de stand van zaken van onze planeet en het kimaat. In Brunssum bemoeide burgemeester Van der Rijt zich er zelfs persoonlijk mee, liet een woordvoerder ons weten:

‘Burgemeester Van der Rijt heeft te kennen gegeven dat de gemeente de vertoning van uw film en het daaropvolgende debat in een gemeentelijke accommodatie onwenselijk acht, omdat daardoor de indruk kan ontstaan dat de gemeente dit initiatief ondersteunt.’

Maar met hulp van Shirley Born, fotografe uit Brunssum en initiatiefnemer van deze bijeenkomst konden we uiteindelijk terecht in Het Patronaat in Kerkrade. Een vrijwel volgepakte zaal genoot van de film, na afloop ontstond een levendig debat, waarbij ook de poging tot censuur aan de orde kwam.

Fotografie: Shirley Born / www.sjurlie.nl: Volle zaal in Kerkrade

Veel vragen gingen over hoe het mogelijk is dat het klimaatbeleid niet aansluit bij hoe de planeet er momenteel voorstaat. De planeet is niet ziek, stelt Clintel-directeur Marcel Crok. Alle verontrustende berichten hebben vooral te maken met de enorme hoeveelheid geld die omgaat in de klimaat-industrie, waarvoor de burger de rekening mag betalen.

Stichting Clintel stimuleert op grootschalige wijze het debat over het klimaatbeleid, laat hierin een ander geluid horen dan het publiek meestal te horen krijgt en zal verder gaan met Clintel on Tour. Wij hopen dat een open gesprek over het klimaat, ook in deze gepolariseerde tijden, mogelijk blijft en dat het driemaal cancelen van deze film niet nog een keer gebeurt. We nodigen iedereen, ook bestuurders, beleidmakers, politici en pers, uit om met ons in debat te gaan. Clintel cancelt niemand.

Fotografie: Shirley Born / www.sjurlie.nl: Marcel Crok, Clintel.

De avond verliep zonder problemen, dit keer geen klimaatactivisten die de deur barricadeerden, zoals op de Universeit Twente, of een bemoeizuchtige burgemeester die wel even zal bepalen wat u wel en niet mag zien.