Willie Soon

Steeds meer mensen lijken zich te realiseren dat het standaard-klimaatverhaal, zoals verkondigd door de meeste deskundigen, media en politici, op zijn minst veel te simplistisch is. Velen beginnen bovendien de gevolgen van de overhaaste, onhaalbare en ondoordachte energietransitie aan den lijve te ondervinden. Op het eerste Jubileumcongres van Clintel, op dinsdag 18 juni in Roelofarendsveen, heerste dan ook de verwachting en de hoop dat de stichting in de tweede periode vijf jaar pas écht op stoom zal komen. Dat was dan ook de openingsboodschap van Clintel-medeoprichter prof. Guus Berkhout: “Clintel zal in de tweede vijf jaar danig van zich laten spreken”.

Videoboodschap Guus Berkhout

Geen versnelling zeespiegelstijging
Op het congres was duidelijk te merken dat het klimaatverhaal op allerlei manieren en op allerlei deelonderwerpen is aan te vallen. Zo richtte onafhankelijk onderzoeker en waterbouwkundige Hessel Voortman zich in zijn voordracht vooral op de vraag of er nu wél of niet een versnelling is te zien in de stijging van de zeespiegel aan de Nederlandse kust (die zeespiegel stijgt ook zonder invloed van CO2 sowieso al eeuwen met circa 18 cm per eeuw). Aanleiding was een recent rapport van kennisinstituut Deltares, waarin voor het eerst wordt gesproken van een dergelijke versnelling van de zeespiegelstijging. Deze versnelling is echter pas te ‘zien’ nadat gecorrigeerd is voor een windeffect langs de Nederlandse kust, legde Voortman uit. Hij publiceerde vervolgens zijn eigen onderzoek met een opvallende en duidelijke conclusie: “Ik zie geen versnelling van de zeespiegelstijging”. Voortman verwacht in het najaar een aanvullende publicatie over dit onderwerp te presenteren in samenwerking met Rob de Vos (onder meer bekend van de website klimaatgek.nl).

Klimaatrechtszaken nemen toe
Uiteraard was ook Clintel-medeoprichter Marcel Crok een van de sprekers op het Jubileumcongres. Zijn onderwerp was het toenemend aantal klimaatrechtszaken, waarvoor de zaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat (eerste uitspraak in 2015) wereldwijd eigenlijk het startschot was. Volgens Crok zien we steeds vaker dat klimaatalarmisten hun agenda proberen door te voeren via de rechter, als dat via de politiek niet lukt. Dit gebeurt inmiddels, met succes, in de hele westerse wereld. Opvallend is dat hierbij aan alarmistische kant wordt aangevoerd dat er (door CO2-uitstoot en klimaatverandering) zelfs een schending plaatsvindt van de rechten van de mens, en dat rechters hierin mee lijken te gaan. Werd Clintel nog afgewezen in het hoger beroep in de zaak van Shell tegen Milieudefensie, de stichting is er zeker van zich te kunnen gaan mengen in de aankomende zaak van hetzelfde Milieudefensie tegen ING, en daarin op te komen voor het algemene belang van de Nederlandse burger.

Marcel Crok

Onafhankelijk journalist Bert Weteringe liet in zijn lezing zien wat een enorme impact de plaatsing van windturbines zal hebben in Nederland en met name de Noordzee. Weteringe somde een groot aantal nadelen op van de voorgenomen grootschalige toepassing van windturbines; nadelen die steeds meer aan de oppervlakte komen. Over vrijwel ieder aspect van windenergie kan op zijn minst een discussie worden gevoerd: het rendement, de kosten, het recyclen, het grootschalige materiaalgebruik, de gevaren voor milieu en het dierenleven en niet te vergeten de (voor sommigen ziekmakende) geluidsoverlast. Aan de andere kant (letterlijk) wordt er veel geld verdiend met windturbines. Lees hiervoor ook het recente boek van Weteringe: Windhandel.

Bert Weteringe

Minister van groen verval
Een van de hoogtepunten van de lezingen op het congres was die van energie-expert en ondernemer Theo Wolters. Hij sloeg de vraag of CO2 überhaupt een probleem is, even over en focuste op de veelgehoorde politieke doelstelling van net zero in 2050. Wolters toonde koeltjes met concrete feiten en berekeningen aan dat net zero in Nederland in 2050, zelfs onder de meeste optimistische aannames, volstrekt onmogelijk is, en dat een transitie naar wind en zon überhaupt onbetaalbaar is. De energietransitie zoals die nu wordt voorgesteld gaat onvermijdelijk ten koste van onze welvaart. Sophie Hermans, de nieuwe minister van klimaat en groene groei, kan volgens Wolters dan ook beter minister van klimaat en groen verval heten. Uitsmijter van Wolters: “Er is geen enkele energie-expert die denkt dat net zero in 2050 realistisch is.”

Theo Wolters

Een welkome opwarming
De centrale boodschap van spreker Gregory Wrightstone, directeur van de Amerikaanse denktank CO2 Coalition luidt: CO2 is juist goed voor ons. Wrightstone onderbouwt deze visie in zijn boek A Very Convenient Warming, waarvan de Nederlandse vertaling nu te koop is in de webshop van Clintel. Wrightstone kreeg het eerste exemplaar van deze vertaling na zijn lezing overhandigd.

In het boek en in zijn lezing liet Wrightstone onder meer overtuigend zien dat er, ook zonder de invloed van CO2, altijd al warmere en koudere periodes zijn geweest en, belangrijker, dat grote beschavingen juist in tijden van opwarming, zoals de Romeinse Warme Periode, tot bloei kwamen. Omgekeerd kennen koude periodes, zoals de Kleine IJstijd, historisch gezien veel rampspoed, inclusief hongersnood en epidemieën. Sowieso sterven er nog steeds veel meer mensen aan koude dan aan hitte. Daarnaast zorgt een hoger niveau van CO2 in de atmosfeer voor een aantoonbare vergroening van de aarde en veel hogere landbouwopbrengsten. Niks aan de hand dus, integendeel.

Gregory Wrightstone

De Zweedse onderzoeker Jacob Nordangård ging in op de politieke achtergronden van het klimaatnarratief. Wie zit er achter het klimaatnarratief als middel om macht uit te oefenen, zo vroeg hij zich af in zijn voordracht. De Zweed schetste de lange wortels in de tijd en een keur van hooggeplaatste betrokken personen, in bijvoorbeeld de Club van Rome en de VN.

Jacob Nordangard

Cartoon science
Keynote speaker Willie Soon ten slotte, richtte zich vooral op de ondergesneeuwde rol van de zon bij klimaatverandering. Soon is een zeer prominente Amerikaanse onderzoeker en  klimaatscepticus. Zijn voornaamste conclusie: het IPCC negeert informatie over de mogelijke rol van de zon bij klimaatverandering; “Het IPCC beoefent cartoon science, wij reguliere wetenschap. De analyse van het IPCC is wetenschappelijk gezien gebrekkig vanwege grote problemen met de temperatuurmetingen en reconstructies van de zonneactiviteit in het verleden.”

Willie Soon

Als een objectieve bezoeker van het Congres alle informatie nuchter op een rijtje zou zetten, zou de indruk moeten ontstaan dat het klimaatverhaal aan alle kanten op instorten staat. De wal zal het schip gaan keren.

Later zal Clintel de opnames van de diverse lezingen publiceren.

Alle sprekers en de dagvoorzitter Evert Doornhof