Een in Nederland woonachtige Russische vrouw attendeerde ons erop dat de World Climate Declaration van CLINTEL (minuut 4:10) en Guus Berkhout (minuut 3:27) en andere ambassadeurs van CLINTEL prominent in beeld gebracht werden in een populaire actualiteitenrubriek op de Russische televisie. De uitzending was op 10 oktober jongstleden. Wij zijn verrast, want we zijn vooraf niet benaderd door het programma, maar ook weer niet heel verrast want vorig jaar was Guus Berkhout uitgenodigd door de Russische Academie voor Wetenschappen om een lezing te houden in Moskou. De voorbereiding voor die trip waren in volle gang toen corona roet in het eten gooide. In dit programma komt ook de Russische Academie voor Wetenschappen aan het woord.

Het is duidelijk dat Rusland niet blindelings meegaat in de enorme paniekverhalen over klimaat die de westerse media domineren. Het is in dat opzicht dan ook wel ironisch dat wij ongevraagd op de Russische tv besproken worden, terwijl onze persberichten in Nederland door de media volkomen genegeerd worden.

Hieronder een transcript van de uitzending die gemaakt is door Luba Zoebkova, de Russische vrouw die ons erop attendeerde.

Transcript:

Informatief-analytisch programma van wekelijks nieuws: “Vesti nedeli”, op zondag om 20:00 – met presentator Dmitrij Kiselev op Staats-tv en internetkanaal Russia 1

Klimaat-item uit een aflevering van dit programma op zondag 10 oktober 2021: Opwarming van de aarde als een nieuwe religie waarover niet kan worden gesproken

Vertaling Luba Zoebkova

“Een modieus onderwerp is klimaatopwarming en de bedreiging daarvan voor het leven op aarde. We krijgen al bijna in ons hoofd geboord dat het de mensen zijn die de schuld hebben van alles, en sommige verhitte ‘groene’ activisten zijn het erover eens dat mensen, om de natuur te redden minder kinderen moeten krijgen, omdat elk kind een koolstofbelasting op de planeet van 60 ton koolstofdioxide per jaar betekent. Velen op aarde hebben hier al heel serieus over nagedacht. Ze vertonen uiterste offerbereidheid door zich exclusief te focussen op hernieuwbare energiebronnen – zon en wind. Het Westen is van plan om geen miljarden, nee biljoenen, uit te trekken voor de energietransitie (alias de herverdeling van de markt).

“Het Zweedse meisje Greta Thunberg spijbelde wegens klimaatdemonstraties en werd beroemd en rijk door klimaatactivisme, maar plotseling stopte de Noordpool met het smelten van ijs. Op dit moment is de ijsbedekking 4,81 miljoen vierkante kilometer. Dat is een miljoen vierkante kilometer meer dan afgelopen september. Is dit het begin van de klimaatomslag of een ongelukje? Hoe dan ook, het Noordpoolgebied zal de komende winter de rol spelen van een gigantische koelkast voor het noordelijk halfrond, wat onvermijdelijk de gemiddelde temperatuur van het seizoen zal verlagen. Maar dit is in het noorden.

En hoe gaat het ondertussen met het zuiden? Vertel het niet door aan Greta, die blijkbaar een kwetsbare psyche heeft, maar Antarctica vormt nu ook zo’n koelkast die goed geschikt zou zijn om het Pfizer-vaccin daar, in de frisse lucht te bewaren. Vorige week registreerde het Russische Vostok-station op Antarctica -79,4 graden. En de gemiddelde temperatuur op de Zuidpool van april tot september was -61 Celsius, wat 4,5 graden lager is dan in de laatste 30 jaar van waarnemingen.

Men kan zeggen, het is toeval, maar op de een of andere manier zal deze tweede enorme koelkast in de komende winter onze planeet ook vanuit het zuiden afkoelen. De hoeveelheid zee-ijs rond Antarctica is nu gestegen naar het vijfde niveau ooit gemeten.

Greta Thunberg heeft de mensheid nog niet heropgevoed. Gas, olie en kolen blijven erg gewild, en daarbij nog zo’n tegenvaller….dus waar gaat de planeet naartoe: naar opwarming of afkoeling? Welke factoren hebben hier invloed op? En hoeveel tijd zal een laagopgeleid, spijbelend Zweeds schoolmeisje de hersens van volwassen mensen nog pijnigen?

Als we ons niet wenden tot de ‘groene’ totalitaire sekte vernoemd naar Greta, maar tot serieuze wetenschappers, dan zal het duidelijk worden op basis van de meetbare data, dat het de zon is die een beslissende factor speelt bij de vorming van het klimaat op aarde – de activiteit van de zon en de zonnestraling ontvangen door onze planeet, afhankelijk van de afstand en de hellingshoek van de aardas. Professor Oleg Sorokhtin, werkzaam aan het (‘Shirshov’) Instituut voor Oceanologie, Russische Academie van Wetenschappen, ontwikkelde een fysische theorie van het klimaat op aarde, waarmee men de invloed van verschillende factoren op het klimaat afzonderlijk kwantitatief kan berekenen en hun totale invloed kan bepalen. Broeikasgassen spelen hierin geen rol.

Serieuze buitenlandse wetenschappers hangen dezelfde mening aan. Professor Ingemar Nordin uit Zweden, professor Richard Lindzen uit de VS, professor Guus Berkhout uit Nederland en professor Alberto Prestininzi uit Italië behoren tot de 500 klimatologen en wetenschappers op verwante gebieden, die ondertekenaars zijn van de brief aan de VN, verzonden op 23 september 2019.

“De heersende modellen waarop het internationale klimaatbeleid nu is gebaseerd, zijn onhoudbaar. Het is wreed en overhaast om te eisen dat triljoenen over de balk worden gegooid op basis van de resultaten van deze onvolmaakte modellen. Het huidige klimaatbeleid ondermijnt nutteloos en brutaal de hele economie”, stond er in de brief.

Ja, maar toch blijft het een belangrijke thema: de opwarming in de afgelopen decennia is een feit. Net als het smelten van het ijs aan de polen. Hoewel het cyclisch is. En sommige wetenschappers voorspellen dat we tegen het midden van de eeuw de Kleine IJstijd zullen ingaan. Er komt een koudegolf. En misschien is wat er nu aan de polen gebeurt, er de voorbode van. Maar verbazingwekkend: er zijn geen wetenschappelijke conferenties over klimaat. En er is geen gemeenschappelijke waarheid die voortkomt uit wetenschappelijke controverse. Het is geen toeval dat de Nobelprijswinnaar in de natuurkunde Ivar Giaever, tijdens een ontmoeting met andere Nobelprijswinnaars, zei: “De opwarming van de aarde is een nieuwe religie geworden omdat je er niet over kunt praten.”

Vreemd, maar de Russische Academie van Wetenschappen, als de belangrijkste deskundige organisatie van het land, heeft nog steeds geen officieel geconsolideerd standpunt over de oorzaken en termijnen van de opwarming van de aarde. De positie is dubbelzinnig, zegt de president van de Academie Alexander Sergeev. Het is duidelijk dat er een serieuze klimaatconferentie nodig is om een ​​soort gemeenschappelijk wetenschappelijk platform voor Russische wetenschappers te ontwikkelen. Uiteindelijk gaat het immers om natuurkunde en meetbare feiten. Het antwoord zou ook navenant moeten zijn. Het antwoord waarop men zou kunnen steunen bij strategische politieke en economische beslissingen.

Het is erg riskant om hierin het Westen te volgen. We zien waar ze zichzelf nu in Europa hebben gebracht. Niet alleen zijn de prijzen voor welke brandstof dan ook (incl. brandhout!) als nooit tevoren gestegen, maar er ontstaan ​​ook onvoorziene milieuproblemen. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn er recent protesten geweest tegen windturbines. Die doden niet alleen veel vogels, of maken een onaangenaam en zelfs schadelijk geluid, of vervuilen prachtige landschappen, maar het is ook onduidelijk hoe men van hun gigantische wieken kan afkomen. Ze zijn gemaakt van zwaar composiet, elk ongeveer 40 meter lang en 7 ton zwaar. Enkele oude wieken worden vanuit Europa naar Oekraïne gestuurd. In Amerika worden verouderde wieken gewoon in de grond begraven. In sommige EU-landen zijn dergelijke stortplaatsen verboden, maar er is nog steeds geen andere oplossing.

We kennen dit probleem van de Krim, waar Kaap Meganom onder het bewind van Oekraïne met windturbines was bezaaid. Zelfs vóór de hereniging van de Krim met Rusland raakte dit modieuze project in verval. De wieken vielen eraf. De generatoren zijn verroest. Wie gaat het opruimen? Waar zijn de ecologen? Tijd om Greta Thunberg te roepen?

Laten we eindigen met een blik in de eeuwigheid. Volgens de tijdlijn van klimaatverandering op aarde in een half miljard jaar, was het voor ons nog heter. Er was cyclische opwarming en afkoeling in de afgelopen duizend jaar. We zitten nog steeds binnen deze grenzen. Rusland heeft een serieuze klimaatwetenschappelijke discussie nodig. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de planeet hoe dan ook schoon moet worden gehouden. Maar, zoals president Poetin terecht opmerkte: “we hoeven niet blindelings een aantal gevestigde standaardschema’s in te voeren; alle genomen beslissingen zouden een nieuwe bron van groei en technologische ontwikkeling voor de Russische economie moeten betekenen.”