Op 10 maart organiseerde Hans Kolmschate uit Mijdrecht een bijeenkomst over klimaatneutraal De Ronde Venen. Eerder werd geprobeerd de bijeenkomst in het gemeentehuis te houden, maar de gemeente wilde daaraan niet meewerken. De gemeente wil in 2040 fossielvrij zijn. Kolmschate vraagt zich af of dat realistisch is. Hij riep hulp in van Clintel om verschillende experts aan het woord te laten.
De vergaderzaal in Optisport de Ronde Venen zat een half uur van tevoren al vol. Er moesten stoelen bijgeplaatst worden om de extra bezoekers een plaats te bieden. De ongeveer 100 aanwezigen kregen een uitgebreid programma aangeboden.

Klimaatoptimist Marcel Crok was verhinderd door ziekte, en werd vervangen door zijn zaakwaarnemer Willem Joustra. Deze verkondigde de boodschap van Clintel: “Er is geen klimaatcrisis”. Hij stelde de aanwezigen gerust over de zeespiegelstijging. Die gaat al tientallen jaren met 1,9 mm per jaar, wat volgens de Deltacommissaris goed controleerbaar is. Het is meer de bodemdaling die voor de inwoners van de Ronde Venen invloed heeft, maar die heeft niks met klimaatverandering te maken.

Daarna vertelde gastheer Hans Kolmschate over Ronde Venen en klimaatbeleid. Zijn boodschap was kort gezegd: “Het beleid van de Ronde Venen kost wel geld, maar levert geen klimaatvoordeel.” Zijn verhaal was helder en zonder twijfels. De enige kritiek die hij kreeg was afkomstig van “trendwatcher” Rob Creemers. Die nam Hans kwalijk dat hij Clintel had gevraagd om te helpen. Hij wilde absoluut niet op de foto op een Clintel bijeenkomst.

Ronde Venen is van plan grote windturbines te plaatsen in het buitengebied. Fred Udo legde uit dat windenergie geen oplossing is voor de energiebehoefte van de Ronde Venen. Dit sloot naadloos aan bij de presentatie van Kees Pieters, die voorrekende wie er beter werd van die windturbines. Niet de inwoners van de Ronde Venen in elk geval.

De avond werd afgesloten door Jon van Diepen die voorrekende dat het van het gas afgaan van de Ronde Venen een miljard euro ging kosten. Hij kwam voor de huizen van vóór 2002 op een kostenpost van gemiddeld 100.000 euro per woning, te betalen door de woningeigenaar.

Samenvattend kon gesteld worden dat de inwoners van De Ronde Venen het tij alleen konden keren door hun gemeenteraad en burgemeester en wethouders aan te spreken. Die zaten op het moment van de bijeenkomst te vergaderen over de RES, waarin de regio geregeld heeft hoeveel windturbines en zonnevelden de Ronde Venen moet gaan plaatsen.

Verslag: Willem Joustra