Fundamentele klimaatkritiek uit ‘onverdachte’ hoek. Dat is een goede beschrijving van  Onbeslist, het boek van prof. Steven Koonin dat Clintel onlangs in samenwerking met Succesboeken.nl heeft vertaald en gepubliceerd (bestel hier). Koonin, voormalig topadviseur op het gebied van klimaat in de regering-Obama, toont in zijn boek aan dat het klimaatprobleem wordt overdreven en dat de energietransitie zoals die nu wordt voorgesteld, onhaalbaar is. Naar aanleiding van de lancering van Onbeslist, sprak Koonin onlangs twee keer in Nederland.

Steven Koonin

Op woensdag 27 september hield Koonin in een uitverkocht Antropia in Driebergen een presentatie over zijn boek (hier terug te kijken) en op donderdag 28 september nam hij deel aan een energie-symposium in Baarn voor professionals uit de energietransitie: (hier terug te kijken).

The science is not settled. Dat is in één zin de samenvatting van de klimaatkritische bestseller van Koonin. Hij gaat daarmee rechtstreeks in tegen de mainstream-opvatting dat de klimaatwetenschap er helemaal uit is: het klimaat verandert door onze CO2-uitstoot, dit zal zeer zware gevolgen hebben en we moeten zo snel mogelijk onze uitstoot reduceren. Opvallend is dat deze fundamentele klimaatkritiek nu eens uit ‘onverdachte’ hoek komt. Steven Koonin (71) is door tegenstanders immers niet weg te zetten als rechts-extremist, Trump-aanhanger of wappie. Koonin is een zeer gerenommeerd wetenschapper; zo was hij drie decennia hoogleraar Theoretische Natuurkunde aan het prestigieuze California Institute of Technology (Caltech) en is hij lid van de Amerikaanse Academy of Sciences. Nog opvallender: hij was Undersecretary for Science bij het Ministerie van Energy in de regering Obama (2009-2011). Hij was daarmee voor president Obama een van de belangrijkste adviseurs op het gebied van klimaat en energie. Tegenwoordig is Koonin hoogleraar aan New York University.

Een groot deel van het boek van Koonin, en van de lezing in Driebergen, is gewijd aan het zorgvuldig, en stuk voor stuk, nagaan of de claims van het klimaat-establishment (vooral het VN-klimaatpanel IPCC) en de weergave daarvan in de media, wel kloppen. Koonin gaat terug naar de wetenschappelijke bronnen en constateert dan onder meer nuchter dat orkanen en tornado’s níet in kracht of frequentie toenemen, het jaarlijkse verbrande areaal aan bos áfneemt, de zeespiegelstijging niet verontrustend is en het aantal ‘klimaatslachtoffers’ de laatste eeuw spectaculair is gedaald. Toch is de gemiddelde nieuwsconsument niet van deze feiten op de hoogte. Dit doordat de informatiestroom vanuit de klimaatwetenschap naar de politiek en de media volgens Koonin ernstig is gecorrumpeerd door misverstanden én een bewust verkeerde voorstelling van zaken.

Een tweede hoofstelling van Koonin is dat een snelle energietransitie richting duurzame energiebronnen onmogelijk is. Dit zou maatschappelijk zeer ontwrichtend werken en bovendien veel minder zoden aan de dijk zetten dan vaak gedacht (CO2 blijft namelijk heel lang in de atmosfeer). Op het energie-symposium van 28 september sprak Koonin dan ook over de overhaaste, ondoordachte en onhaalbare aanpak van de energietransitie in de Westerse landen en pleit hij voor een meer weloverwogen en effectieve aanpak.

Voorafgaand aan Koonin spraken Theo Wolters (voorzitter van de organiserende Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid over een ander energiesysteem als voorwaarde voor een efficiënte overgang naar fossielvrije bronnen (hier terug te zien) en journalist Alexander Wendt over de ernstige gevolgen van het klimaatbeleid in Duitsland (hier terug te zien).