Steeds meer mensen steunen stichting Clintel, met een donatie of ze worden Vriend van Clintel. Waar van oudsher een kritische klimaathouding vooral te vinden was onder gepensioneerde voornamelijk mannelijke bèta’s, zien we deze groep de laatste jaren steeds meer verbreden: meer vrouwen en ook jongere mensen, meer alfa’s en gamma’s. Dat doet ons bij Clintel uiteraard deugd omdat het klimaatbeleid ingrijpende gevolgen heeft voor alle lagen van de samenleving. Vandaag een kort interview met Nanda Bakker, intercultureel psycholoog, die onlangs Vriend van Clintel werd.

Bakker heeft een zeer bijzonder levensverhaal. Dat begon al bij de geboorte toen ze een klaplong opliep en daardoor drie maanden in het ziekenhuis moest verblijven. Ze studeerde psychologie en bedrijfskunde (MBA) in Nederland en woonde en werkte in Nederland, Amerika en lang in Portugal. Naast intercultureel psycholoog is zij auteur, dichter, gaf verschillende boekjes uit en schreef artikelen voor kranten in Portugal. Ze deed veel werk (o.a. acquisitie van grote opdrachten Portugal), voor haar vader, Jits Bakker, die een internationaal bekende kunstenaar was. Haar tweede zoon werd geboren vlak na een ernstig auto-ongeluk. Toen haar twee zoons de leeftijd hadden om naar de universiteit te gaan kwam ze terug uit Portugal. Tegenwoordig woont Bakker in Arnhem, alwaar ze betrokken is bij een adviesraad van de gemeente, die gevraagd en ongevraagd advies mag geven. We spreken haar telefonisch.

“Klimaat hoort geen prioriteit te hebben, dat zou het milieu moeten zijn”, vertelt Bakker. “Want het milieu is onze natuurlijke leefomgeving, wij zijn natuur en alle levens resoneren met elkaar, bewust of onbewust. Gas is ook een natuurlijke grondstof en heel schoon.” In Gelderland ziet ze tot haar verbijstering massale bomenkap en er is geen haan die er naar kraait. “Bomen geven leven en biodiversiteit en ze nemen CO­­2 op en geven zuurstof, en dat is essentieel, geen enkele boom zou gekapt mogen worden!”

In de kranten leest ze over het afbreken van stuwdammen, terwijl er toch energie mee geproduceerd wordt. Boilers moeten vervangen worden door warmtepompen draaiend op biomassa (bomenverbranding). Auto’s op elektriciteit, en die moet worden opgewekt met traditionele brandstoffen. “Je voelt gewoon: dit klopt niet. Het rammelt aan alle kanten. Ik ben ervan overtuigd dat meer dan de helft van de bevolking niet in het klimaatverhaal gelooft. Men heeft door dat het om geld gaat, om perverse prikkels. Ik ben ontzettend blij met Clintel omdat jullie blootleggen dat een aantal zaken niet kloppen. Ik denk dan: er is duidelijk geen overeenstemming, er moet eerst een debat zijn. Maar er is helemaal geen debat. De klimaattrein dendert door.”

“Toen ik terugkwam uit Portugal in 2008 herkende ik Nederland bijna niet meer. Het kloppende hart leek verdwenen. Het is zo zakelijk geworden, hard en extreem bureaucratisch. Politici zeggen: ik heb een idee, ik ga dat doen. Maar ze luisteren niet meer naar de burger, er is geen gesprek. Dus bedenken ze dat de auto helemaal weg moet uit de stad. Het enige dat nog mag zijn fietsers. Maar ze vergeten dat voor sommige mensen de auto echt onontbeerlijk is. Daarbij moet er een vrije keuze zijn en blijven. Niet voor iedereen is het OV een alternatief. Dus een van de dingen die wij vanuit de adviesraden in Arnhem proberen te doen is de kloof tussen de burger en het bestuur weer wat kleiner maken.”

Klimaatdepressie
Ook haar vakgebied is in de ban geraakt van het klimaatprobleem. “Een religie en ideologie waar geen eensgezindheid over is, die geen enkele input of tegenspraak duldt, die verwarring en angsten creëert en de natuurlijke leefomgeving van mens en dier vernietigt.”

Steeds meer mensen en met name jongeren zouden last hebben van klimaatangsten en -depressies. Er zijn zelfs opleidingen gestart om klimaatpsycholoog te worden. Bakker ziet het met afgrijzen aan. “Ik ben nog nooit iemand met een ‘klimaatdepressie’ tegengekomen. Ik zie het als een versnippering van ons vak. Wat natuurlijk wel mogelijk is, is dat mensen als gevolg van de constante indoctrinatie door de overheid en media, angststoornissen en depressies ontwikkelen. Het wordt teveel en ze kunnen het niet meer verwerken, het normale coping systeem werkt dan niet meer. Dat juist de overheid polariseert en mensen bang maakt is een grote schande. De overheid creëert op deze wijze haar eigen crises.”

Gelukkig zag Bakker in corona-tijd iets van de Hollandse mentaliteit terugkeren. “Wij zijn een leuk volk. We hebben veel ideeën en zijn creëerders. Tijdens corona kwamen steeds meer mensen in opstand tegen de dystopische maatregelen, onderdrukking van de grondrechten, die elke vorm van onderbouwing misten. Men ging onderzoeken en creëren, daarbij ontwikkelde men nieuwe vormen van o.a. lokale economie, samen leven en beleven .”

“De wereld is niet vergaan, niet door corona, niet door klimaatverandering. Mensen zijn wel murw van alle maatregelen die ze over zich heen krijgen. Ik kan er toch niks meer aan doen, hoor ik mensen om me heen vaak zeggen. We kunnen alles, breng ik daar dan tegenin. Ik ben gelovig, ik geloof dat in plaats van een schaap te zijn in de kudde, dat je zelf de herder kunt worden. Je bent mede-schepper van de samenleving. De technocratische samenleving die mensen als Bill Gates voor ogen hebben gaat er wat mij betreft niet komen, omdat deze een andere leefomgeving nodig heeft, waar biologische en natuurlijke levensvormen niet meer kunnen overleven. Dit gaat barsten, de mens is deel van de schepping en heeft diens natuurlijk leefmilieu nodig. Er moet een ommekeer komen. Leven vanuit creativiteit, vrijheid en overvloed resonerend met onze natuurlijke leefomgeving.”

Ook Vriend van Clintel worden klik hier.