Klimaat in de rechtszaal

Het Urgenda-vonnis van enige jaren geleden was al uitzonderlijk, maar het kan altijd nog gekker. Dit keer bleek de rechter bereid te zijn om een private onderneming op basis van een ‘ongeschreven zorgvuldigheidsnorm’ op de vingers te tikken. Niet eens omdat Shell die norm zou hebben geschonden, maar de rechter was bang voor schending.
CLINTEL heeft geregeld contact met de Nederlandse arts en advocaat Lucas Bergkamp (al jaren woonachtig in België). Bergkamp maakt zich grote zorgen over het groeiende klimaatactivisme bij de rechterlijke macht.
Die strekt veel verder dan alleen de Nederlandse zaken. Zo hebben Bergkamp en CLINTEL geprobeerd te interveniëren in een zaak die loopt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en die was aangespannen door zes Portugese kinderen. Het is een soort Urgenda-zaak maar dan aangespannen tegen 33 landen. U raadt het al: Bergkamp en CLINTEL werd de toegang tot dit proces geweigerd terwijl acht bekende milieu- en mensenrechtenorganisaties wel toegang werd verleend. Bergkamp schreef er dit onthutsende relaas over:  Is het Hof voor de Rechten van de Mens het Europese Klimaathof geworden?
In De Telegraaf schreef Bergkamp ook een scherpe reactie (‘Klimaatvonnis brengt rechtsstaat in gevaar’ €) op het Shell-vonnis. Dit artikel zullen we ook z.s.m. doorplaatsen op clintel.nl. CLINTEL onderzoekt momenteel welke rol zij eventueel kan spelen bij het het groeiende aantal klimaatrechtszaken in de wereld.
CLINTEL vindt enerzijds dat klimaatbeleid per definitie niet thuishoort in de rechtszaal maar bij de politiek, waar afwegingen over kosten en baten van verschillende opties gemaakt dienen te worden. Anderzijds zien we nu dat partijen die aangevallen worden, zoals de Staat en Shell, zich nauwelijks inhoudelijk verweren (uit angst voor imagoschade?) waardoor relevante argumenten (die kanttekeningen plaatsen bij de notie dat er sprake zou zijn van een klimaatcrisis) niet worden ingebracht tijdens dit soort zaken. Daar is dan mogelijk toch een rol van CLINTEL weggelegd. U gaat hier zeker meer over horen.

Waar is die klimaatcrisis?

Eerst heette het de opwarming van de aarde, toen klimaatverandering maar tegenwoordig wordt er steeds vaker gesproken van klimaatcrisis. Blogger Rob de Vos van klimaatgek.nl en medeauteur van het CLINTEL-rapport over de verdwenen hittegolven van het KNMI laat in dit stuk zien hoe vreemd het is om te spreken van een klimaatcrisis.
In een ander artikel legt wetenschapsjournalist Arnout Jaspers uit hoe de wetenschap over het koraalrif een academische splijtzwam is geworden. Het ontslag van de Australische onderzoeker Peter Ridd (ondertekenaar van de CLINTEL World Climate Declaration) wordt later dit jaar bij de hoogste rechter in Australië uitgevochten.

William Happer ondertekenaar WCD

William Happer, de bekende Amerikaanse natuurkundige, verbonden aan Princeton University en ook verbonden aan de CO2 Coalition, heeft de World Climate Declaration (met als boodschap There is no climate emergency) van CLINTEL ondertekend. CLINTEL is zeer vereerd met deze stap en Happer is ook nauw betrokken bij onze internationale activiteiten.
U hoeft geen beroemde natuurkundige te zijn om ook de WCD te ondertekenen. Aanmelden kan via deze link.
Het is sowieso goed om geregeld op onze internationale website clintel.org te kijken waar wekelijks nieuwe artikelen verschijnen. Lees bijvoorbeeld dit artikel over de online lezing die Ross McKitrick (ja die van de hockeystick) gaf bij CLINTEL (georganiseerd door onze Ierse ambassadeur van het ICSF Jim O’Brien). En verder zijn er diverse artikelen (bv hierhier en hier) verschenen over het boek Unsettled van Steven Koonin. Wilt u goed op de hoogte blijven van onze internationale activiteiten, meldt u zich dan aan voor onze internationale nieuwsbrief.

Er komt een nieuw IPCC-rapport aan, het zesde en daarom AR6 geheten (Assessment Report). De geplande publicatiedatum is nu 9 augustus, middenin de zomer. Binnen het internationale CLINTEL-netwerk zijn er diverse expert reviewers van dit rapport en met een aantal van hen bereidden wij een reactie op het rapport voor, dat we z.s.m. na 9 augustus willen publiceren. Want alleen vlak na publicatie leeft dit rapport in de media. Dit is een enorme klus en daarbij kunnen we uw steun heel goed gebruiken. Mocht u dit project willen steunen, maak dan een donatie over onder vermelding van ar6. Bij voorbaat dank namens de internationale CLINTEL-gemeenschap.

Café Weltschmerz en Studio BLCKBX

CLINTEL werkt samen met zowel Café Weltschmerz als Studio BLCKBX. Na het verschijnen van De Andere Krant editie Klimaat (nog altijd te bestellen via de Andere Krant of door donateur of vriend te worden van CLINTEL) was Marcel Crok te gast bij zowel BLCKBX (>78.000 views!) als Weltschmerz.
Daarna zijn een aantal opvallende personen uit de klimaatkrant ook geïnterviewd, Cyril Wentzel en Willem Joustra over de RES, Peter de Lange over windmolens die in strijd zijn met Europees recht en Fenna Swart over het grootste ecologische schandaal van deze eeuw: biomassa.

Steeds meer verzet tegen de RES

Een jaar geleden begon CLINTEL met de website RESinbeeld.nl. We vragen burgers om foto’s in te sturen van hun omgeving en dan monteren wij geplande of mogelijke windturbines en/of zonneparken erin. We hebben inmiddels een archief met beeldmateriaal van meer dan honderd gemeentes. En steeds meer gemeentes besluiten tot een (voorlopig) moratorium op wind- en zonne-projecten, zoals bv. Brielle.
Verder een formidabel stukje onderzoeksjournalistiek van Bas Vermond. Gaat over Alphen aan den Rijn, maar had net zo goed uw gemeente kunnen zijn. De link naar het WOB-verzoek geeft een “ontluisterende blik op hoe Alphen aan den Rijn de doelstellingen van het Klimaatakkoord wil halen.”

Voor tips, informatie, neem contact op via office@clintel.org

Voor nu wensen wij u alvast een fijne zomer en we hopen daarna weer van start te kunnen gaan met bijeenkomsten in het land.

Met vriendelijke groet,
Guus Berkhout
Marcel Crok
oprichters CLINTEL

Aanmelden voor de nieuwsbrief

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
@StichtingClimateIntelligence
Twitter Clintel_NL
Clintel.nl