© Stichting Clintel / donderdag 16 maart 2023

Belangrijke zitting bij het Hof in Den Haag over de ontvankelijkheid van Clintel in de “klimaatzaak van de eeuw”

Gisteren vond de belangrijke zitting plaats over de ontvankelijkheid van Clintel in de klimaatzaak van de eeuw tussen Milieudefensie en Shell. De zitting verliep grotendeels als verwacht. Milieudefensie en Shell blijven fanatiek bepleiten dat Clintel (en in mindere mate ook de vierde partij Milieu & Mens) moet worden afgewezen. Het is triest om te zien hoe laag Milieudefensie daarbij wil gaan. Zo zeiden ze meteen bij aanvang van de zitting: “Clintel voert actief een internationale desinformatiecampagne ten aanzien van klimaat en klimaatbeleid.”

Ook stellen de partijen zich op het standpunt dat een debat over klimaatwetenschap niet thuishoort in de rechtszaal, want het IPCC heeft gesproken en daarmee is het laatste woord gezegd. Namens Clintel voerde ook Marcel Crok kort het woord en hij stelde dat Clintel prima binnen het IPCC-rapport kan blijven en kan aantonen dat de partijen relevante informatie uit de IPCC-rapporten niet heeft ingebracht.

Ons persbericht over de zitting met links naar onze pleitnota, een stuk van Lucas Bergkamp met twintig redenen waarom het vonnis vernietigd dient te worden en een lijst met prominente (klimaat)wetenschappers die als getuigendeskundigen voor Clintel willen optreden (waaronder William Happer, Richard Lindzen, Richard Tol, Ross McKitrick, Nic Lewis) vind je hier.

Het AD had een lezenswaardig artikel over de zitting met als kop: ‘Rechter vergeet burger in klimaatzaak Shell’: meer partijen eisen toegang tot hoger beroep.

Podcastmaker Rico Brouwer filmde de hele zitting. Alle beelden plus een interview met Marcel Crok vind je hier.

Je aansluiten (gratis) bij onze zaak (er zijn nu ruim 3200 mede-eisers) kan nog altijd. Ga daarvoor naar onze website https://klimaatzaakvandeeeuw.nl/

“Geothermie in Nederland kan en moet anders”  

In de Nederlandse energietransitie kan geothermie een belangrijke rol spelen voor verwarming van de bebouwde omgeving, stelt geofyiscus Paul de Groot, Geoscience Manager bij dGB Earth Sciences, een bedrijf dat seismische interpretatiesoftware ontwikkelt en interpretatiewerk aanbiedt. “Echter als de overheid haar ambities wil realiseren, moet er snel een koerswijziging plaatsvinden. Grootschalige projecten die top-down worden uitgerold, zonder dat de burger meeprofiteert, werken niet en zullen de kloof tussen overheid en burgers vergroten. Het is beter in te zetten op kleinschalige, coöperatieve oplossingen.”

Het LUC-concept (Low Unit Cost) kan in deze strategie volgens De Groot een sleutelrol spelen omdat dit duurzame warmte kan leveren tegen een prijs die lager is dan alle alternatieven, inclusief gas. Een LUC-installatie wint warmte uit dieptes tussen de 1.500 en 2.500 m. Het systeem is beduidend goedkoper dan een conventionele installatie en werkt met lagere drukken, waardoor een LUC minder geluid produceert, een lagere kans op seismische trillingen heeft en minder onderhoud vergt. LUC’s nemen weinig ruimte in beslag (enkele parkeerplaatsen), waardoor ze in de bebouwde omgeving geïntegreerd kunnen worden.

Lees de volledige beschouwing van Paul de Groot: hier

Marcel Crok geeft uitgebreid interview bij Jorn Luka

Marcel Crok gaf onlangs een uitgebreid interview, van meer dan twee uur, aan Jorn Luka.

Marcel vertelt in het interview onder meer over hoe hij verzeild raakte in het klimaatdebat. Dat gebeurde met het hockeystickverhaal, waar hij in 2005 een groot en kritisch stuk over publiceerde in maandblad Natuurwetenschap & Techniek (NWT). Marcel gaat in op het belang en ontstaan van de grafiek en op hoe er met data is gesjoemeld. Dit werd in 2009 bevestigd op basis van openbaar gemaakte e-mails (Climategate). Ook deze e-mails komen aan bod.

Jorn en Marcel gaan daarnaast de diepte in over het ontstaan van de klimaatagenda en de belangen achter een klimaatcrisis, bijvoorbeeld m.b.t. de recente rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell. De kernvraag of er überhaupt wel een klimaatcrisis is, krijgt een antwoord en tot slot geeft Marcel zijn eigen visie op andere ‘milieuproblemen’ zoals: de plasticsoep, het uitsterven van biodiversiteit en de Amazone als de longen van de aarde.

De link naar het volledige interview, vind je: hier

CO2 en de invloed op de temperatuur in Centraal Engeland

Statisticus Jan Ruis heeft de jaarlijkse Central England Temperature (CET) van 1659 tot 2022 gebruikt om het effect van CO2 op de temperatuur te schatten. De CET is representatief voor de wereldtemperatuur en is een van de langstlopende betrouwbare meetreeksen ter wereld. Volgens één bepaalde analyse zou de bijdrage van CO2 aan de opwarming 0,87°C zijn en vanaf nu tot het jaar 2100 nog 1,6°C opwarming toevoegen. Voor de periode 1659-1994 vond Ruis echter geen significant CO2-effect, ondanks een theoretische CO2-stralingsforcering tot 1994, die al 62 procent bedraagt van die in 2022. Lange natuurlijke variaties, vooral de Atlantische Multidecadale Oscillatie (AMO), zijn volgens Ruis hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de sterkere opwarming na 1994, die dan dus ten onrechte aan CO2 wordt toegewezen en leidt tot een te hoge CO2-klimaatgevoeligheid.

Lees het hele artikel van Jan Ruis: hier

Waarom Arend Rosman Vriend van Clintel werd

Clintel is volledig aangewezen op donaties van medestanders; wij ontvangen geen enkele subsidie. Ook jouw steun is onmisbaar. Vanaf een bijdrage van 100 euro per jaar ben je Vriend van Clintel. Je kunt dan gratis naar onze events en ontvangt als eerste alle publicaties. Ook ontvang je een uitnodiging voor onze jaarlijkse bijeenkomst voor Vrienden. Begin dit jaar sloot Arend Rosman uit Langerak zich aan:

“Ik ben Vriend geworden omdat Clintel zorgt voor een onafhankelijk en kritisch geluid. In de reguliere media wordt wetenschappelijke informatie stelselmatig onderdrukt. Clintel brengt harde feiten op basis van metingen en waarnemingen. Die vertellen een ander verhaal dan men ons wil doen geloven.

Het is JUIST NU van groot belang dat de keerzijde van het desastreuze, ‘groene’ beleid bekend wordt bij een breed publiek. Met name bij de jeugd. Alsmede de wankele basis waarop dat beleid is gebaseerd. Clintel heeft onze steun ook hard nodig voor de rechtszaken die ze voert in ons belang. Zoals www.klimaatzaakvandeeeuw.nl

Clintel presenteert informatie laagdrempelig, vanuit een breed perspectief en in historische context. Een weloverwogen tegengeluid tegenover het klimaatalarmisme, met de onmisbare uitleg dat natuur en klimaat niet hetzelfde zijn. We kunnen verantwoord met de aarde omgaan zonder, gedreven door klimaatpaniek, onze economie en natuur te verwoesten. Belangrijk werk dat écht onze steun verdient. Dank Clintel!”

Ook Vriend worden? Ga naar www.clintel.nl/vrienden. En wist je dat je met een periodieke schenking méér kunt doneren zonder dit te merken, dankzij belastingvoordeel? www.clintel.nl/periodieke-gift . Neem bij vragen gerust contact op via office@clintel.nl

Clintel is een in Amsterdam (Nederland) gevestigde denktank die in 2019 is opgericht door de Nederlandse emeritus hoogleraar Guus Berkhout en prijswinnend wetenschapsjournalist Marcel Crok.

Clintel opereert als een waakhond voor klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In zijn eerste jaar lanceerde Clintel de World Climate Declaration, waarin het resoluut stelt dat “er geen klimaatcrisis is”. Die verklaring is nu ondertekend door bijna 1500 wetenschappers en deskundigen.

Clintel is onafhankelijk van overheden omdat die de belangrijkste financiers zijn van klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In de praktijk betekent dit dat we brede steun nodig hebben van burgers en bedrijven over de hele wereld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Crok,

+31 6 16 236275, marcel.crok@clintel.org

Clintel wil de rol van “klimaatwaakhond” op zich nemen in zowel de klimaatwetenschap als het klimaatbeleid. Wilt u op de hoogte blijven van artikelen als deze, belangrijk klimaat(beleids)nieuws en andere zaken rondom Clintel?
Schrijf u dan ook hier in voor de nieuwsbrief.

We hebben ook een internationale Engelstalige nieuwsbrief.

Aanmelden daarvoor kan hier.

U kunt ons steunen door vriend van Clintel te worden of een donatie te doen.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Copyright © 2023 Stichting Clintel.
U kunt uw reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief sturen naar office@clintel.org