John F. Clauser, de winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde in 2022 voor zijn werk op het gebied van kwantummechanica, heeft de World Climate Declaration van Clintel getekend. De centrale boodschap hiervan luidt: “er is geen klimaatcrisis”. Clauser is de tweede Nobelprijs-winnaar die de Declaration tekent; dr. Ivar Giaever was de eerste. Het aantal wetenschappers en experts dat de World Climate Declaration tekent, groeit snel is en ligt nu boven de 1600.

Clauser heeft zich publiekelijk gedistantieerd van klimaatalarmisme en werd eerder dit jaar ook lid van de Board of Directors van de CO­2 Coalition. In de aankondiging hiervan door de CO2 Coalition, werd Clauser als volgt geciteerd:

“Het gebruikelijke narratief over klimaatverandering laat een gevaarlijke corrumpering zien van de wetenschap die de wereldeconomie en het welzijn van miljarden mensen bedreigt. Verkeerde klimaatwetenschap heeft zich uitgezaaid naar massale pseudo-wetenschappelijke sensatiejournalistiek. Deze pseudo-wetenschap biedt vervolgens de zondebokken voor een hele reeks andere, niet-gerelateerde problemen. De pseudo-wetenschap wordt gepromoot en vergroot door marketeers, politici, journalisten, overheidsinstellingen en milieu-activisten die eveneens op het verkeerde pad zijn geraakt. Volgens mij is er geen echte klimaatcrisis. Er is daarentegen wel een reëel probleem in het bieden van een fatsoenlijke levensstandaard aan de grote wereldbevolking en een hiermee samenhangende energiecrisis. Deze laatste wordt onnodig verergerd door, volgens mij, incorrecte klimaatwetenschap.”

IPCC verspreidt gevaarlijke misinformatie
In juni gaf Clauser een lezing bij de bijeenkomst Quantum Korea 2023. Hij waarschuwde het publiek voor de groeiende hoeveelheid pseudo-wetenschap en misinformatie.

 “Ik ben niet de enige die de gevaarlijke groei van pseudo-wetenschap ziet. Recent heeft de Nobelstichting een nieuw panel geformeerd om dit probleem aan te pakken, het International Panel on Information Environment. Ze willen dit modelleren naar het International Panel on Climate Change, het IPCC, van de VN. Persoonlijk denk ik dat ze daarmee een grote fout maken want volgens mij is het IPCC een van de ergste bronnen van gevaarlijke misinformatie. Wat ik zo meteen aanbeveel is ter bevordering van de gestelde doelen van het panel. […]

 Ik heb nog een tweede olifant in de kamer die ik recent heb ontdekt in verband met klimaatverandering. Ik geloof dat klimaatverandering geen crisis is. […]

 Let op. Als je goede wetenschap verricht, kan dit je naar politiek-incorrecte gebieden leiden. Als je een goede wetenschapper bent, ga je die gebieden in. Ik ken er meerdere, die ik door tijdgebrek niet allemaal kan behandelen, maar ik kan met overtuiging zeggen dat er geen echte klimaatcrisis is en dat klimaatverandering geen extreme weerfenomenen veroorzaakt.”

Zoals Clintel liet zien in het recente boek The Frozen Climate Views of the IPCC, heeft het IPCC inderdaad serieuze fouten gemaakt in zijn laatste rapport. Kort na zijn lezing in Zuid-Korea, annuleerde het International Monetary Fund (IMF) een geplande voordracht van Clauser over klimaatmodellen. In een interview met de Epoch Times zei Clauser over klimaatwetenschap: “We komen om in de pseudo-wetenschap.”

Guus Berkhout, emeritus-hoogleraar aan de TU Delft en voorzitter van Clintel, verwelkomt professor Clauser van harte in de Clintel-gemeenschap.

“Het is zeer bemoedigend als vooraanstaande wetenschappers als dr. Clauser bereid zijn om zich uit te spreken over de schrille corrumpering van de wetenschap door het klimaatestablishment. Ons doel is om van Clintel een volwaardige tegenhanger te maken van het IPCC. Hoe meer uitmuntende wetenschappers we hebben in het Clintel-netwerk, hoe sterker onze positie in het debat met het IPCC en de leiders van supranationale beleidsorganisaties.”

De World Climate Declaration van Clintel werd gepubliceerd in 2019, het jaar dat Clintel is opgericht. De kracht ervan is haar toegankelijkheid en sterke boodschap: er is geen klimaatcrisis. Dit is waar, of u nu gelooft in een grote of in een kleine bijdrage van CO2 aan de opwarming van de laatste 150 jaar. Wetenschappers en experts die de Declaration willen tekenen, kunnen daartoe hier een verzoek indienen.

Een goede manier om meer te weten te komen over het leven en het werk van dr. Clauser, is het bekijken van dit interview naar aanleiding van de Nobelprijs: