Den Haag, 1 januari, 2023

Beste Tim,

Vandaag starten we een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. Ik hoop veel inspirerende vernieuwingen te vernemen van de TU Delft. Het zal je niet ontgaan zijn dat er wereldwijd veel gaande is in de thema’s klimaatverandering en energietransitie. Modelzekerheden blijken onjuistheden te zijn en nieuwe technologieën blijken economisch onhaalbaar. Nobel laureaat Richard Feynman formuleerde het als volgt:

“If there is something very slightly wrong in our definition of the theories, then the full mathematical rigor may convert these errors into ridiculous conclusions.”

Mijn nieuwjaarsboodschap aan mijn alma mater is: “Let goed op deze nieuwe ontwikkelingen en erken tijdig dat de werkelijkheid toch heel anders in elkaar zit dan de rekenmodellen jullie doen geloven.” Met name de studenten hebben daar recht op!

Zoals ik je al eerder schreef, universiteiten moeten gemeenschappen zijn zónder ideologische en politieke doeleinden. En bovenal, aan de universiteiten moeten de beginselen van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van onderzoek in géén geval onderhandelbaar zijn!

De geschiedenis laat zien dat juist dwarsdenkers zorgen voor wetenschappelijke vooruitgang. Die wetenschappelijke ‘rebellen’ moeten dus alle vrijheid krijgen om het bestaande ter discussie te stellen en nieuwe inzichten naar voren te brengen, met als doel dichter bij de waarheid te komen. Universiteiten moeten deze creatieve wetenschappers koesteren. Immers, consensus in de wetenschap betekent het einde van vooruitgang.

Hoe anders is dat in de politiek. De politiek gaat niet over waarheid, maar over macht. In de meest gunstige situatie wordt die macht democratisch verkregen. Wie de meeste stemmen weet te verzamelen, komt aan de macht. Met politieke rebellen loopt het slecht af, zo weten we. Waarheidsvinding heeft dus helemaal niets te maken met wat de politieke meerderheid wil. Elke universiteit moet zich derhalve ver houden van de politiek. Dat geldt zeker voor de TU Delft, die zich presenteert als klimaatuniversiteit!

Het voorgaande brengt mij bij het eredoctoraat dat jij hebt verleend aan Frans Timmermans. Deze politicus heeft in het verleden zo’n beetje alles gedaan om de wetenschap te misbruiken. Hij deed dat door waarheidsvinding gelijk te stellen met politieke meerderheidsvorming. Dat heeft geleid tot het verheerlijken van een klimaattheorie die totaal niet overeenkomt met wat we in de natuur waarnemen.

Die theorie is dus wetenschappelijk onjuist. Het gevolg was de invoering van een fout klimaatbeleid dat Europa in een energiecrisis heeft gestort. En die energiecrisis betekent dat Europa in een negatieve sociaaleconomische spiraal is terechtgekomen. Over welke maatschappelijke verdiensten van Timmermans hebben we het dan eigenlijk?

Beste Tim, begin het nieuwe jaar goed en toon lef door een andere weg in te slaan als klimaatuniversiteit. De huidige klimaatmodellen geven een verkeerd beeld van de werkelijkheid. En wat betreft de ‘alternatieve energiebronnen’ weten we inmiddels dat de EROI van windenergiecentrales veel te laag is om ze zonder subsidie te laten draaien. Erken dat het verheerlijken van windenergie technisch-wetenschappelijk onjuist was en is.

Timmermans houdt nog steeds vast aan het kaalkappen van bossen voor ‘groene energie’. Erken ook dat het verlenen van dit eredoctoraat een vergissing was. De energie van de toekomst komt van moderne kerncentrales met een EROI van meer dan 70 en een kWh-prijs van minder dan 5 eurocent.

Tot slot, al jaren vraag ik jou om op de TU Delft een open wetenschappelijk debat te houden over klimaatverandering en de daaraan gekoppelde energietransitie. Waarom heeft zo’n open debat tussen Delftse consensusaanhangers en Clintelse dwarsdenkers nog steeds niet plaatsgevonden? Het begint erop te lijken dat je niet wil dat er zo’n wetenschappelijk debat wordt gehouden. Of heb ik dat verkeerd?

Ik wens je een gezond en succesvol 2023 toe.

Met collegiale groet,

Guus