In een brief aan de voorzitter van het World Economic Forum (zie bijlage 1) waarschuwt CLINTEL de wereldleiders in Davos dat de zogenaamde klimaatcrisis alleen bestaat in de computermodellen van het IPCC. De realiteit vertelt ons dat er helemaal GEEN klimaatcrisis is. Integendeel, uit de afgelopen 150 jaar is gebleken dat de opwarming van de aarde gepaard is gegaan met een ongekende toename van de welvaart. En de laatste 30 jaar laat zien dat de modelvoorspellingen van het IPCC de opwarming zwaar hebben overdreven. Die modellen zijn daarom totaal ongeschikt voor klimaatbeleid (zie bijlage 2).

De wereldleiders in Davos moeten zich realiseren dat het voorspellen van onheil en somberheid de jeugd zal demoraliseren. We moeten de jeugd toch juist inspireren? En wereldleiders moeten zich ook realiseren dat door het huidige klimaatbeleid de armoede in de wereld zal toenemen. Nogmaals, de alom verkondigde klimaatcrisis heeft niets met de werkelijkheid te maken; ze bestaat alleen in de algoritmes van de klimaatmodellen. De apocalyptische verhalen in Davos zijn sociaal en economisch onverantwoord. Wereldleiders neem uw verantwoordelijkheid!