Informatieavond Stichting Climate Intelligence en Kees Remi over duurzame plannen Oss

De gemeente Oss heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Het wil tot de top 3 van duurzame gemeentes in Brabant gaan behoren. Er zijn concrete plannen voor met name tientallen windmolens met piekhoogtes tot wel 250 meter hoogte. Ter vergelijking: de St. Jan in Den Bosch is 73 meter hoog en het provinciehuis 104 meter.

Kees Remi, inwoner van Oss, die zich zorgen maakt over de plannen en daar ook vragen over stelt bij de gemeente, organiseert op woensdag 6 november aanstaande, in samenwerking met de dit jaar opgerichte Stichting Climate Intelligence (CLINTEL), een informatieavond in De Pas te Heesch.

Remi: “B&W verwijzen in elke discussie naar de verplichtingen in de zogenoemde Regionale Energiestrategie, afgekort RES, en het landelijke klimaatakkoord. Ik heb sterke twijfels bij de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen maar een open gesprek daarover is binnen de gemeente nagenoeg onmogelijk. De gemeenteraadsleden stemmen unaniem voor windenergie en verwijzen voor de beantwoording van vragen naar B&W. Daarom nodig ik burgers uit om ook de andere kant van het verhaal eens aan te horen. Maar uiteraard zijn ook vertegenwoordigers van de gemeente en van de betrokken projectontwikkelaars van harte welkom.”

Programma:

19:00 uur – Inloop met koffie en thee.

19.30-19.35 uur – Opening door de dagvoorzitter Gordon Slabbers, kinderarts in Ziekenhuis Bernhoven, met een kort commentaar op de recent door de GGD naar buiten gebrachte medische gevaren van windturbines, zoals slagschaduwen en geluid.

19.35-19.45 uur – Korte introductie van Stichting Climate Intelligence door wetenschapsjournalist Marcel Crok.

19.45-20.10 uur – Hoe haalbaar en betaalbaar is een duurzame energievoorziening op een termijn van tien tot twintig jaar? Door ingenieur Theo Wolters. Wolters volgt het klimaat- en energiedebat al vele jaren en zet zich vanuit stichting Milieu, Wetenschap en Beleid in voor een open dialoog hierover.

20.10-20:35 uur – Elektrotechnicus Kees Remi, inwoner van Oss, heeft grote bedenkingen bij de duurzame plannen van de gemeente Oss en omringende gemeentes. In deze presentatie legt hij uit waarom.

20.35-20.55 uur – Wiskundige Kees Pieters is nauw betrokken bij het Democratisch Energie Initiatief (DEI). Het DEI maakt zich grote zorgen over het gebrek aan democratie bij het uitrollen van de energietransitie. Heeft de burger nog wel iets in te brengen?

20:55-21:30 uur –
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers.

21:30 uur – Borrel en afsluiting

Aanmelding
Aanmelden voor de avond kan door een e-mail te sturen aan office@clintel.org onder vermelding van “CLINTEL Kamer Oss”. De entree bedraagt € 4. Gelieve dit contant en gepast te betalen bij de entree.
Voor meer informatie over de avond en het programma kunt u terecht bij Kees Remi, kremi65@hotmail.com, (06) 44255240.
Locatie: Cultureel Centrum & Theater de Pas, De Misse 4 in Heesch

Stichting Climate Intelligence
Stichting CLINTEL (www.clintel.nl), een dit jaar door emeritus-hoogleraar Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok opgerichte stichting, beoogt een positief kritische dialoog over klimaatverandering en de energietransitie. Meer lezen over de visie van CLINTEL: https://clintel.nl/klimaat-visie/