Door David Wojick/vertaling Peter Baeten

In zijn recente videopresentatie voor de Stichting Friends of Science in Canada, stelt Clintel-president Guus Berkhout de oprichting van een nieuwe analytische faciliteit voor, die op een nieuwe manier naar klimaatdata moet kijken: het Laboratory of Climate Imaging Int. Hij noemt het onderwerp ‘Climate Imaging’, maar het gaat daarbij niet louter om plaatjes. Het gaat om een combinatie van data mapping, transformatie en visualisatie. Berkhout voegt verder aan de naam ‘Int’ toe, om duidelijk te maken dat LCI geen intergouvernementele, maar een internationale organisatie moet zijn.

Professor Berkhout legt e.e.a. als volgt uit: “Imaging is veel meer dan het maken van plaatjes. Imaging is het onttrekken van informatie aan observaties (‘data’) zonder de ambitie (al) te hebben om te verklaren hoe die informatie door de natuur is gegenereerd. Deze informatie (en inzicht gevende visualisaties daarvan), kan ons begrip significant verbeteren en is vaak genoeg om belangrijke politieke beslissingen te nemen.” De slogan van Berkhout is: “Let us think differently, let us think the imaging way.”

Het basisidee is dat het klimaatdebat, al veertig jaar, primair is gericht op mondiale gemiddeldes. Deze focus minimaliseert echter de hoeveelheid informatie in de analyse. Enorme hoeveelheden gedetailleerde klimaatdata verdwijnen, omdat ze worden samengeperst in één enkel getal, zoals de gemiddelde wereldtemperatuur van één of zelfs meer jaren.

Professor Berkhout stelt voor dit proces om te keren, wat hij het uitpakken van de gemiddeldes noemt. Alleen in de gedetailleerde data kunnen we de oorzaken van klimaatverandering vinden.

Maar het onderwerp speelt nu eenmaal mondiaal, dus climate imaging betekent mondiaal kijken naar gedetailleerde data. Bijvoorbeeld: waar en wanneer vindt er opwarming plaats?

De huidige klimaatmodellen zullen ook moeten worden getest tegen de mondiale imaging data. Hoe zien hun mondiale beelden er uit? Bijvoorbeeld: als een groot deel van het Arctische gebied opwarmt, terwijl de tropen stabiel blijven en Antarctica afkoelt, kunnen de modellen dat belangrijke feit dan verklaren? Zo niet, dan is er nog een hoop werk te doen aan de modellen. En ook: als al die lokale verschillen in opwarming en afkoeling worden geobserveerd en de toename van CO2 is overal bijna hetzelfde, hoe past dat dan in de Anthropogenic Global Warming theorie?

De specifieke details over waar en wanneer er klimaatverandering plaatsvindt, kunnen wel eens uiterst belangrijk zijn. Want uiteindelijk gaat wetenschap over specifieke zaken, niet over gegeneraliseerde getallen, zoals mondiale gemiddeldes. Die gemiddeldes zijn ‘information killers’. Berkhout: “Informatie over causaliteit komt niet uit datatrends, maar uit variabiliteit. Behandel deze kostbare informatie dus niet als ruis.”

Berkhout stelt dat de focus op (data-arme) gemiddeldes de reden is dat er na 40 jaar zo weinig vooruitgang is geboekt in de klimaatwetenschap. De wetenschap heeft niet goed naar de data gekeken.

Berkhout stelt zelfs een standaard-aanpak voor het in kaart brengen van mondiale data voor. Dit zou moeten gebeuren in banden van constante lengtegraad en in banden van constante breedtegraad. Data voor deze banden produceren, voor temperatuur, zonnestraling, CO2-concentratie, vochtigheid, wolkeneigenschappen enz., zal de centrale taak worden voor het Climate Imaging Laboratory. Daarna zullen verbanden worden gelegd tussen deze data. Professor Berkhout verwacht dat deze verbanden de sleutel zullen zijn voor de langverwachte vooruitgang in de klimaatwetenschap.

Het pionieren in en demonstreren van climate imaging, wordt de centrale missie van LCI Int. Het is extra belangrijk dat het een internationale missie is, omdat de huidige data-analyse gedomineerd wordt door nationale inspanningen, die de neiging hebben zich te richten op het nationale beleid. Daarnaast zal het LCI duidelijk maken dat het cruciaal is om onderscheid te maken tussen milieuvervuiling enerzijds en klimaatverandering anderzijds: ontkoppel milieu- en klimaatbeleid.

Aan het einde van de video is ook nog het Q&A-gedeelte te zien. Deze 45 minuten bevat een interessante discussie tussen professor Berkhout en Michelle Stirling van Friends of Science.

Op dit moment is Climate Imaging Laboratory Int nog maar een belangrijk concept. Maar de plannen om het een realiteit te maken, zijn al in gang gezet. Zoals de titel van de presentatie van professor Berkhout al zegt: Let The Data Speak.