© Stichting Clintel / donderdag 7 oktober, 2021

Steven Koonin: ‘Beleidsmakers lezen niet eens de Summary for Policymakers’

Overhaast klimaatbeleid is veel gevaarlijker voor de mensheid dan klimaatverandering, stelt de prominente klimaatscepticus dr. Steven Koonin in een recente (online) presentatie, georganiseerd door Clintel en het Irish Climate Science Forum. In zijn lezing Unsettling the Science, reflecteert de theoretisch natuurkundige en hoogleraar aan New York University onder meer op het nieuwe IPCC-rapport (AR6). Zijn klimaatsceptische positie is des te pikanter omdat Koonin van 2009 tot 2011 lid was van de regering Obama, als Under Secretary for Science bij het Department of Energy.

Lees de introductie op de lezing van Koonin hier en bekijk de lezing: hier

Guus Berkhout stelt Laboratory of Climate Imaging voor

In zijn presentatie van 2 oktober voor Friends of Science in Canada, stelt Clintel-oprichter professor Guus Berkhout de oprichting voor van een nieuwe analytische faciliteit, die op een nieuwe manier naar klimaatdata moet kijken: het Laboratory of Climate Imaging Int.

Het basisidee is dat het klimaatdebat, al veertig jaar, primair is gericht op mondiale gemiddeldes. Deze focus minimaliseert echter de hoeveelheid informatie in de analyse. Enorme hoeveelheden gedetailleerde klimaatdata verdwijnen, omdat ze worden samengeperst in één enkel getal, zoals de gemiddelde wereldtemperatuur van één of zelfs meer jaren. Professor Berkhout stelt voor dit proces om te keren, wat hij het uitpakken van de gemiddeldes noemt. Alleen in de gedetailleerde data kunnen we de oorzaken van klimaatverandering vinden.

Lees het vertaalde artikel van David Wojick over de presentatie hier.

De presentatie zelf is hier te zien (in het Engels).

‘Het gaat alleen om het geld’

Alexander Pohl uit Londen werkte jarenlang voor een van ‘s werelds groenste banken. Geleidelijk aan werd hij zich bewust van het feit dat het groene systeem van vandaag een gebroken systeem is. Marijn Poels maakte er een indringende documentaire over.

Lees de korte introductie door Rob de Vos, inclusief de link naar de documentaire: hier

NOS over droogte door klimaatverandering op Madagaskar

Rob de Vos beschouwt op klimaatgek.nl uitgebreid een recent item van het NOS Journaal  over  droogte op Madagaskar. Die droogte wordt gekoppeld aan klimaatverandering. ‘Voorlopig lijken de schommelingen in de temperatuur van het oceaanwater de dominante factor’, beargumenteert De Vos. Algehele conclusie: voor wat betreft het onderwerp klimaat blijkt het NOS Journaal een onbetrouwbare bron van informatie.

Lees het volledige artikel van Rob de Vos hier

De hockeystick van Maassluis

Op klimaatgek.nl vergelijkt Rob de Vos de daadwerkelijk gemeten zeespiegelstijging (in dit geval voor Maassluis) met de voorspellingen van het IPCC. ‘De trend van de zeespiegelstijging in Maassluis is volgens het gematigde scenario SSP2-4.5  van het IPCC de komende 80 jaren 4x zo groot als die tussen 1848 en 2020. Ik ben van mening dat de IPCC-projectie voor de zeespiegelstijging nabij Maassluis volstrekt ongeloofwaardig is. In Maassluis is er de afgelopen 173 jaar geen enkele versnelling zichtbaar in de zeespiegelstijging. Er is mijns inziens maar één conclusie mogelijkde CMIP6 klimaatmodellen die het IPCC gebruikt, deugen niet.’

Lees het hele artikel van Rob de Vos  hier

World Climate Declaration

Het aantal ondertekenaars van de CLINTEL World Climate Declaration (WCD) blijft groeien. Er zijn nu meer dan 930 ondertekenaars uit 37 landen.

Een opmerkelijke nieuwe ondertekenaar is de 90-jarige John Maunder uit Nieuw-Zeeland. Hij nam al deel aan de klimaatconferentie in Villach in 1985 en was jarenlang voorzitter van de WMO-commissie voor klimaat. Vorig jaar publiceerde hij nog een nieuw boek getiteld Fifteen Shades of Climate: The fall of the weather dice and the butterfly effect.

Wilt u ook tekenen? Dat kan hier.

CLINTEL is een in Amsterdam (Nederland) gevestigde denktank die in 2019 is opgericht door de Nederlandse emeritus hoogleraar Guus Berkhout en prijswinnend wetenschapsjournalist Marcel Crok.

CLINTEL opereert als een waakhond voor klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In zijn eerste jaar lanceerde het de Wereldklimaatverklaring, waarin het resoluut stelt dat “er geen klimaatnoodsituatie is”. Die verklaring is nu ondertekend door meer dan 900 wetenschappers en deskundigen.

CLINTEL wil onafhankelijk zijn van regeringen, omdat die de belangrijkste financiers zijn van klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In de praktijk betekent dit dat we brede steun nodig hebben van burgers over de hele wereld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Crok,

+31 6 16 236275, marcel.crok@clintel.org

CLINTEL wil de rol van “klimaatwaakhond” op zich nemen in zowel de klimaatwetenschap als het klimaatbeleid. Wilt u op de hoogte blijven van artikelen als deze, belangrijk klimaat(beleids)nieuws en zaken rondom CLINTEL?
Schrijf u dan ook hier in voor de  nieuwsbrief.

We hebben ook een internationale Engelstalige nieuwsbrief.

Aanmelden daarvoor kan hier.

U kunt ons steunen door vriend van CLINTEL te worden of een eenmalige donatie te doen.

CLINTEL op sociale media:

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?