Volkskrant-journalist Maarten Keulemans stuurde onlangs een open brief naar de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van CLINTEL. Hij uitte daarin forse kritiek op het gebruik van met name één specifieke grafiek in uitingen van CLINTEL en betichtte CLINTEL ervan zich te ontpoppen tot een “ordinaire schelmenclub”.
Als oprichters van CLINTEL, hebben wij, Guus Berkhout en Marcel Crok (Berkhout is ook lid van de WAR), nu een brief teruggeschreven waarin we reageren op zijn brief en een bijlage waarin we zeer uitgebreid ingaan op de ‘gewraakte’ grafiek, afkomstig van de Amerikaanse onderzoeker en professor John Christy.
Hoewel wij zeer onaangenaam verrast waren door met name de toon van de brief van Keulemans, gaf zijn brief wel aanleiding om diep op deze grafiek van Christy in te gaan. De grafiek brengt ons bij de kern van het klimaatdebat, namelijk of klimaatmodellen, waarop in belangrijke mate ons astronomisch dure klimaatbeleid gebaseerd is, nu wel of niet goed overeenkomen met de werkelijkheid.
We laten zien in onze uitgebreide reactie dat de grafiek van Christy niet alleen zeer goed te verdedigen is maar juist de grote makke van de klimaatmodellen blootlegt. We raden iedereen aan de bijlage te lezen omdat die doordringt tot de kern van het klimaatdebat.
Hieronder de conclusies uit ons stuk:

Conclusies
De grafiek van John Christy, die de directe aanleiding was voor uw brief aan de WAR, geeft een eerlijk en duidelijk beeld over de veel te hoge modeltemperaturen en is stevig geworteld in de wetenschappelijke literatuur. Sterker nog, de grafiek legt juist pijnlijk bloot dat het zwaar leunen op klimaatmodellen als bewijs voor een grote rol van de mens op het klimaat onterecht is. De klimaatwetenschap zou wat dat betreft terug moeten naar de tekentafel. Het IPCC zou er voor de eigen geloofwaardigheid goed aan doen deze kwestie open en bloot te bespreken in haar rapporten, maar, zoals wij hier eveneens hebben laten zien, doet zij dat op zijn zachtst gezegd onvoldoende. Dat zijn het soort zaken waar u als journalist van een belangrijke krant bovenop zou moeten zitten!

CLINTEL is nog maar een half jaar oud en wordt tot nu toe gerund door slechts een paar mensen en verder diverse vrijwilligers. Wij kunnen en zullen fouten maken en daar mag u ons ook op aanspreken. Die fouten zullen we corrigeren. We zijn immers op zoek naar de waarheid. Maar de tirade die u nu hebt afgestoken in uw brief is inhoudelijk een misser en de toon erop is ook nog eens beneden alle peil. Het is jammer dat u zich hiertoe hebt laten verleiden, het getuigt van een gebrek aan behoefte om diep tot de kern van de zaak door te dringen en aan onvermogen om het debat te faciliteren in plaats van zelf stelling te nemen – typisch een rol voor een journalist.

Brief aan Maarten Keulemans

Bijlage: Maarten Keulemans, u slaat de plank volledig mis