© Stichting Clintel / Maandag 6 december, 2021

KNMI heeft te veel tropische dagen geschrapt in De Bilt

Beste relatie van CLINTEL

Mede dankzij donaties van sommigen van u hebben we de afgelopen jaren de temperatuurcorrecties van het KNMI voor De Bilt kunnen onderzoeken. Vandaag is na twee jaar proberen en vaak lang wachten (op reviewers) ons artikel eindelijk gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

We hebben besloten de paper open access te maken zodat iedereen ‘m gratis kan lezen. Dit kost tegenwoordig een lieve duit, namelijk 2200 euro. Als u waardering hebt voor ons werk dan is een (kleine) donatie meer dan welkom. Dat kan via de donatieknop op onze website.
Hieronder treft u ons volledige persbericht aan dat ook op clintel.nl te vinden is.

Bij voorbaat dank voor uw belangstelling en steun.

Met vriendelijke groet, Marcel Crok, CLINTEL

PERSBERICHT CLINTEL

Temperatuurcorrecties van het KNMI geven een vertekend beeld van klimaatverandering in Nederland, vooral bij zeer warme dagen en hittegolven

Het KNMI heeft te veel tropische dagen geschrapt in de periode 1901-1950. Dat stellen vier Nederlandse onderzoekers in een vandaag gepubliceerde paper in het wetenschappelijke tijdschrift Theoretical and Applied Climatology. De fout ontstond doordat het KNMI slechts één station gebruikte om De Bilt mee te corrigeren. De paper laat zien dat de correcties betrouwbaarder worden door meer stations te gebruiken en een langere vergelijkingsperiode.

In 2016 heeft het KNMI alle dagelijks gemeten temperaturen op de KNMI hoofdstations (Groningen/Eelde, Maastricht/Beek, Vlissingen, Den Helder/De Kooy en De Bilt) voor de periode 1901-1950 gecorrigeerd. Dat was nodig vanwege verplaatsingen van stations en aanpassingen in de meetopstellingen. Bij vier stations werden metingen gebruikt in een overlapperiode om de correcties uit te voeren. Voor De Bilt waren zulke metingen niet beschikbaar en dus werd besloten De Bilt te corrigeren aan de hand van station Eelde, dat 150 kilometer ten noordoosten van De Bilt ligt. Dat leidde voor de periode 1901-1950 tot een drastische afname van tropische dagen (dagen waarop het warmer is dan 30 graden Celsius) in De Bilt van 164 naar 76. Hierdoor verdwenen ook veel hittegolven uit de boeken.

Een groep onafhankelijke onderzoekers, deels gefinancierd door Stichting CLINTEL, heeft in 2019 geprobeerd de temperatuurcorrecties voor De Bilt te reproduceren en zij kwamen in een lijvig rapport tot de conclusie dat er sprake moest zijn van een aanzienlijke overcorrectie van het aantal tropische dagen. Zij hebben hun analyses nu herhaald met dezelfde data en met vergelijkbare statistische analyses als het KNMI gebruikte. Hun bevindingen zijn deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Theoretical and Applied Climatology.

Buitenbeentje
Dat De Bilt een buitenbeentje is geworden door de correcties van het KNMI is te zien in figuur 2 van de paper:

Figuur 2 uit de paper: verhouding tropische dagen 1906–1949 t.o.v. 1952–1995 bij de vijf hoofdstations ná de correcties van het KNMI. In donkergrijs de oorspronkelijke metingen van het KNMI, in lichtgrijs De Bilt na de correcties van het KNMI.

Hier is de verhouding van tropische dagen te zien over de periodes 1906–1949 en 1952–1995. Een getal groter dan 1 betekent dat er meer tropische dagen in 1906-1949 voorkwamen dan in de even lange periode 1952-1995. Dat is dus bij de overige vier hoofdstations het geval maar De Bilt wijkt behoorlijk af.

Gevoeligheid
De onderzoekers hebben bekeken wat het effect is van een aantal keuzes die bij de statistische procedure door het KNMI zijn gemaakt. Het gaat daarbij om de keuze van de referentiestations, de lengte van temperatuurreeksen, de berekening van de statistische verdeling van de hoogste dagtemperaturen per maand en de manier waarop uitschieters in de data worden afgevlakt. Daaruit blijkt, dat vrijwel alle keuzen die het KNMI heeft gemaakt leiden tot een grotere daling van het aantal tropische dagen vóór 1950. Dit is te zien in figuur 3 van de paper:

Figuur 3 uit de paper: aantal tropische dagen na correctie op basis van 116 varianten. Het KNMI toonde alleen de uitkomst die in de figuur is gelabeld als Brandsma, 2016.

Op de y-as is het aantal tropische dagen weergegeven dat overblijft in De Bilt na de temperatuurcorrecties. Het waren er oorspronkelijk 164. Duidelijk te zien is dat de keuze die het KNMI maakte (Brandsma, 2016 in de figuur) aan de onderkant van de bandbreedte zit van de 116 varianten die door de onderzoekers bekeken zijn.
Door langere vergelijkingsperiodes te gebruiken convergeert de gebruikte methode wel naar een nauwere bandbreedte toe, van 104-119 met een mediaan van 113. Dat is aanzienlijk hoger dan de 76 die er zijn overgebleven bij het KNMI. De onderzoekers zeggen niet dat dit aantal dus het juiste aantal is. Dit is louter wat je zou krijgen als je de door het KNMI gebruikte methode beter zou toepassen.

Het is opmerkelijk dat de verschillende te maken keuzes niet beschreven worden in het technisch rapport van het KNMI over de temperatuurcorrecties. Het KNMI heeft dus niet laten zien hoe gevoelig de uitkomsten zijn voor de gemaakte aannames.

Goed uitgevoerde correcties van de dagtemperaturen in De Bilt zijn onder andere belangrijk voor het beoordelen van klimaatverandering in Nederland. Met de toegepaste correctie op de  dagtemperaturen van De Bilt in de eerste helft van de vorige eeuw is dat niet goed mogelijk. Een alternatief zou kunnen zijn de historische gegevens ongewijzigd te laten en de klimaattrends af te leiden uit de afzonderlijke gegevens van alle stations.

Referenties:
Frans Dijkstra, Rob de Vos, Jan Ruis, Marcel Crok (2021)– Reassessment of the homogenization of daily maximum temperatures in the Netherlands since 1901 – Theoretical and Applied Climatology, 10 pagina’s. https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-021-03887-4

Frans Dijkstra, Rob de Vos, Jan Ruis, Marcel Crok (2019) – Het raadsel van de verdwenen hittegolven, tweede editie, oktober 2019, 93 pagina’s.

Frans Dijkstra (2017) – Commentaar op de homogenisatie van de dagelijkse temperaturen van de KNMI hoofdstations – Meteorologica december 2017, pagina 4-7

Over CLINTEL
De stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is in maart 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar Geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok. Sindsdien is CLINTEL snel uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie in 36 landen met 23 ambassadeurs. CLINTEL wil een fundamentele discussie aangaan met toonaangevende wetenschappelijke organisaties over energie en klimaat.

De kortste samenvatting van de visie van CLINTEL is de World Climate Declaration met als boodschap “er is geen klimaatcrisis”. Deze declaration is inmiddels door ruim 950 wetenschappers en experts ondertekend.

CLINTEL is een in Amsterdam (Nederland) gevestigde denktank die in 2019 is opgericht door de Nederlandse emeritus hoogleraar Guus Berkhout en prijswinnend wetenschapsjournalist Marcel Crok.

CLINTEL opereert als een waakhond voor klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In zijn eerste jaar lanceerde het de Wereldklimaatverklaring, waarin het resoluut stelt dat “er geen klimaatnoodsituatie is”. Die verklaring is nu ondertekend door meer dan 900 wetenschappers en deskundigen.

CLINTEL wil onafhankelijk zijn van regeringen, omdat die de belangrijkste financiers zijn van klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In de praktijk betekent dit dat we brede steun nodig hebben van burgers over de hele wereld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Crok,

+31 6 16 236275, marcel.crok@clintel.org

CLINTEL wil de rol van “klimaatwaakhond” op zich nemen in zowel de klimaatwetenschap als het klimaatbeleid. Wilt u op de hoogte blijven van artikelen als deze, belangrijk klimaat(beleids)nieuws en zaken rondom CLINTEL?
Schrijf u dan ook hier in voor de  nieuwsbrief.

We hebben ook een internationale Engelstalige nieuwsbrief.

Aanmelden daarvoor kan hier.

U kunt ons steunen door vriend van CLINTEL te worden of een eenmalige donatie te doen.

CLINTEL op sociale media:

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?