Freelance journalist Peter Baeten schreef voor De Andere Krant een artikel over ons wetenschappelijk artikel aangaande de gecorrigeerde temperatuurreeksen van het KNMI. Hij vroeg ook om een reactie van het KNMI. Die is er nu gekomen. Baeten schreef een vervolgstukje voor De Andere Krant, maar dat kwam net te laat om deze meegenomen te worden. Hij gaf toestemming om het hieronder integraal op te nemen. Daaronder eveneens de integrale reactie van het KNMI.

Stukje De Andere Krant
Het KNMI erkent na vragen van De Andere Krant (zie artikel 11 december) de externe kritiek op zijn historische temperatuurcorrecties voor de periode 1901-1950. Onafhankelijke Nederlandse onderzoekers hadden in een artikel op 6 december in het wetenschappelijke tijdschrift Theoretical and Applied Climatology aangetoond dat er door die correcties een vertekend beeld is geschetst van klimaatverandering in Nederland, vooral wat betreft tropische dagen. Het bleek volgens de onderzoekers dat vrijwel alle methodische keuzes die het KNMI bij deze zogenoemde homogenisatie heeft gemaakt, leiden tot een grotere daling van het aantal tropische dagen vóór 1950.

Het KNMI erkent deze kritiek nu dus: “Het KNMI gaat in 2022 volgens planning aan de slag om een volgende versie van de gehomogeniseerde reeksen te ontwikkelen. Naar verwachting zullen de verbeterde gehomogeniseerde temperatuurreeksen in 2023 gepubliceerd worden. Hierbij zullen inzichten uit recent gepubliceerde wetenschappelijke publicaties worden meegenomen, waaronder het recent gepubliceerde onderzoek. Het is interessant dat Dijkstra et al. (de onderzoekers in kwestie, red.) deze gevoeligheidsanalyse hebben gedaan. Het laat zien hoe het aantal tropische dagen, een moeilijk te schatten extreem, gevoelig is voor aannames die gedaan zijn in eerdere homogenisaties. De studie laat ook zien dat bij het homogeniseren van dagwaarden het moeilijk is om betrouwbare correctiefactoren te verkrijgen voor de extremen. In de volgende versie van de gehomogeniseerde reeksen zullen we daarom meer aandacht besteden aan de onzekerheid van de correcties die toegepast worden op de meest extreme temperaturen.”

Integrale reactie van het KNMI
Het nieuwe onderzoek van Dijkstra et al (2021) is gepubliceerd als wetenschappelijk artikel en daarmee onderworpen aan een beoordeling door externe experts (peer review). Meer onderzoek naar homogenisatietechnieken verwelkomen wij, omdat er veel factoren (instrumentatie, locatie, weersomstandigheden) een rol spelen bij het bepalen van de correctiefactoren. Dat is dus een positieve ontwikkeling, en daar kunnen de reeksen beter van worden.

Zoals we ook al in 2019 hebben aangegeven, staat de ontwikkeling van en onderzoek naar homogenisatietechnieken niet stil. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot verbeterde correctiefactoren en daarmee tot een verdere verbetering van de waarneemreeksen. Op het KNMI en bij andere instituten wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar weersafhankelijke homogenisatietechnieken om de correcties nog betrouwbaarder te maken. Zo gaat het KNMI in 2022 volgens planning aan de slag om een volgende versie van de gehomogeniseerde reeksen te ontwikkelen. Naar verwachting zullen de verbeterde gehomogeniseerde temperatuurreeksen in 2023 gepubliceerd worden.

Hierbij zullen inzichten uit recent gepubliceerde wetenschappelijke publicaties worden meegenomen, waaronder het recent gepubliceerde onderzoek van Dijkstra et al (2021). Het is interessant dat Dijkstra et al. deze gevoeligheidsanalyse hebben gedaan. Het laat zien hoe het aantal tropische dagen, een moeilijk te schatten extreem, gevoelig is voor aannames die gedaan zijn in eerdere homogenisaties. De studie laat ook zien dat bij het homogeniseren van dagwaarden het moeilijk is om betrouwbare correctiefactoren te verkrijgen voor de extremen. In de volgende versie van de gehomogeniseerde reeksen zullen we daarom meer aandacht besteden aan de onzekerheid van de correcties die toegepast worden op de meest extreme temperaturen.

Reactie CLINTEL
Wij zijn blij met deze reactie van het KNMI. Eerder wilde het KNMI niet reageren op ons rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven. Maar nu het werk peer reviewed gepubliceerd is, neemt men het serieus. Wel blijft onduidelijk wat op korte termijn de status is van de homogenisatie van het KNMI. Historische trends met betrekking tot tropische dagen en hittegolven zijn na de homogenisatie van de reeks in De Bilt in 2016 onbetrouwbaar geworden. Wij gaan ervan uit dat het KNMI zich dat na het lezen van onze paper ook realiseert en dat men daarom voorzichtig zal zijn met het doen van stellige uitspraken over tropische dagen en hittegolven.