© Stichting Clintel / woensdag 12 juli 2023

Nieuw boek Berkhout heeft álles met klimaat te maken

Het nieuwe boek van Guus Berkhout,  Verstikkende bureaucratie met wortel en tak uitroeien, heeft alles met ‘het klimaat’ te maken. We zitten immers niet met een klimaatcrisis, maar met een klimaatbeleidscrisis. Dat geldt ook voor de energiecrisis. Het vertrouwen van het grote publiek in de overheid is dé oorzaak van de bescheiden impact van klimaatcritici. Zolang de burger de overheid blijft vertrouwen, hebben deze critici geen schijn van kans, zo betoogt Berkhout.

De boodschap van Clintel gaat niet alleen over foute klimaatmodellen, maar ook over een incompetent landsbestuur dat denkt dat alles maakbaar is. Berkhout laat zien dat in het dagelijks leven de overheid het gedrag van alles en iedereen wil voorschrijven, administreren en controleren met het naïeve geloof dat alles maakbaar is. Denk aan het gedrag van het aardse klimaat, het gedrag van ecosystemen en het gedrag van onze pluriforme samenleving. Pogingen om al die complexe gedragingen tot in detail voor te schrijven (‘protocolleren’) hebben geleid tot een wildgroei aan absurd ingewikkelde regelgeving. Berkhout noemt dat “antropogene ingewikkeldheid”.

Dit boek (en ook andere van Guus Berkhout) heeft dus alles met ‘het klimaat’ te maken, namelijk dat ‘het klimaat’ niet maakbaar is. Die €35 miljard zal geen enkel meetbaar effect op het aardse klimaat hebben, maar ons wel armer maken en op het stroomnet een chaos gaan veroorzaken.

Om meer te lezen over de boeken van Guus Berkhout, klik: hier

Bestel het boek en steun daarmee Clintel:

Wim Röst over waterdamp: bepalend voor temperatuur

Zwijgt het IPCC over het belangrijkste broeikasgas H2O, waterdamp? Deze vraag komt aan de orde in deze video van de Clintel-lezing van 20 juni in Hillegom door Wim Röst. Hij is een geograaf die zich de laatste tien jaar op het oplossen van het klimaatprobleem heeft gestort. Hij doet hier uit de doeken hoe enorm belangrijk het watermolecuul is voor het bepalen van de aardse temperatuur. Je zou dan ook verwachten dat het IPCC in de speciaal voor politici geschreven Summary for Policymakers, de rol van dit molecuul uitgebreid zou belichten.

Dat blijkt niet het geval te zijn. Het IPCC zwijgt zelfs over het belangrijkste broeikasgas, H2O, het molecuul dat volgens Röst als geen ander de temperatuur aan het aardoppervlak bepaalt….

“Eindtijdscultus van het klimaat bedreigt ons allemaal”

Het werkelijke gevaar voor de samenleving is niet klimaatverandering, maar de eindtijdscultus die zich erop baseert. Dit is een zeer verontrustende boodschap maar wie in een vrije en rationele samenleving wil blijven leven, moet deze culturele realiteit snel onder ogen zien. Dat betoogt Andrew Montford, directeur van Net Zero Watch, in zijn bespreking van het nieuwe boek van Andy West: The Grip of Culture. Het boek beschrijft allerlei voorbeelden van destructieve culturen.

Volgens Montford is vooraf moeilijk te zeggen of een cultuur het opbouwende of vernietigende pad op gaat maar een rampzalig einde is waarschijnlijker bij een ‘eindtijdscultus’ (zoals nu bij het klimaat), een cultus van het soort dat alle bestaande structuren wil afbreken om opnieuw te beginnen. Helaas is dat wel hetgeen waar we vandaag de dag mee te maken lijken te hebben. Gegrepen door de cultuur van de klimaatcatastrofe lijkt de maatschappij erop gebrand het energiesysteem, dat de basis is van onze beschaving, af te breken.

Lees de hele beschouwing door Montford in het Nederlands: hier

Help Clintel om meer mensen te bereiken 

De betrokken steun van medestanders als jij, is van vitaal belang voor Clintel. Alleen zó kunnen wij vrij en onafhankelijk ons werk voortzetten. Donaties zijn onze enige inkomstenbron. Elke bijdrage telt en wordt zeer gewaardeerd. Om te doneren, klik: hier.

Daarnaast help je Clintel óók door deze nieuwsbrief zoveel mogelijk door te sturen. Aan gelijkgestemden maar ook aan andersdenkenden. Stuur deze nieuwsbrief dus door aan familie, vrienden, collega’s en bekenden. Zo draag je bij aan versterking van ons netwerk. Naar verwachting leidt dat op termijn tot meer donateurs. Samen bereiken we méér. Alvast veel dank!

Vanaf een bijdrage van 100 euro per jaar kun je ook Vriend van Clintel worden. Je kunt dan gratis naar onze events en ontvangt als eerste alle publicaties. Ook Vriend worden? Ga naar www.clintel.nl/vrienden.
En wist je dat je met een periodieke schenking méér kunt doneren zonder dit te merken, dankzij belastingvoordeel? www.clintel.nl/periodieke-gift. Neem bij vragen gerust contact op via office@clintel.org

Clintel is een in Amsterdam (Nederland) gevestigde denktank die in 2019 is opgericht door de Nederlandse emeritus hoogleraar Guus Berkhout en prijswinnend wetenschapsjournalist Marcel Crok.

Clintel opereert als een waakhond voor klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In zijn eerste jaar lanceerde Clintel de World Climate Declaration, waarin het resoluut stelt dat “er geen klimaatcrisis is”. Die verklaring is nu ondertekend door ruim 1500 wetenschappers en deskundigen.

Clintel is onafhankelijk van overheden omdat die de belangrijkste financiers zijn van klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In de praktijk betekent dit dat we brede steun nodig hebben van burgers en bedrijven over de hele wereld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Crok,

+31 6 16 236275, marcel.crok@clintel.org

Clintel wil de rol van “klimaatwaakhond” op zich nemen in zowel de klimaatwetenschap als het klimaatbeleid. Wilt u op de hoogte blijven van artikelen als deze, belangrijk klimaat(beleids)nieuws en andere zaken rondom Clintel?
Schrijf u dan ook hier in voor de nieuwsbrief.

We hebben ook een internationale Engelstalige nieuwsbrief.

Aanmelden daarvoor kan hier.

U kunt ons steunen door vriend van Clintel te worden of een donatie te doen.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Copyright © 2023 Stichting Clintel.
U kunt uw reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief sturen naar office@clintel.org