Excellenties,

Het wereldwijde netwerk van Clintel beschikt nu over bredere objectieve wetenschappelijke kennis dan er binnen het IPCC bestaat.

Waarom, zullen historici van 2030 zich afvragen, geloofden de VN in oververhitte klimaatmodellen?

Waarom beweerde de VN dat er een “existentiële klimaatcrisis” zou zijn?

Waarom stelde ze verregaande klimaatgerelateerde maatregelen voor die de welvaart en het welzijn van de wereld zullen schaden?

Waarom zegt de VN: “Wij bezitten de wetenschap”?

Waarom negeerde de VN de brieven van CLINTEL (de meest recente in oktober 2021) waarin werd gewezen op ernstige wetenschappelijke tekortkomingen die de conclusies van het zesde assessment report van het IPCC ongeldig maakten? Sindsdien is er meer bewijs naar voren gekomen dat het IPCC de zogenoemde klimaatgevoeligheid van CO2 enorm overschat.

Waarom stelde de VN wetenschappelijk onzinnige, technisch onhaalbare, economisch onbetaalbare en sociaal destructieve maatregelen voor?

Waarom onderschreven wetenschappers de bewering “The Science Is Settled“?

Waarom hebben ze social engineering toegestaan ​​via netto-nul CO2-mitigatiedoelstellingen?

Waarom hebben ze niet toegegeven dat mitigatie, zelfs op wereldschaal – zoals de pandemie van 2020 heeft aangetoond – een onmeetbaar effect op het klimaat heeft?

Waarom wisten ze niet dat CO2 een essentiële bouwsteen is voor het leven op aarde? CO2 is plantenvoeding. Het maakt de aarde groener.

Waarom zijn we duur overgestapt op intermitterende hernieuwbare energiebronnen zonder de financiële en milieukosten mee te rekenen?

Waarom wisten ze niet dat zonnepanelen en windturbines geen basislaststroom kunnen leveren zonder grootschalige opslag van elektrische energie die niet haalbaar of betaalbaar is?

Waarom hebben ze conventionele kolen- en gascentrales verboden, vooral in Afrika, zonder betaalbare en betrouwbare vervanging?

Waarom gaven ze de huidige energiecrisis volledig de schuld van de oorlog in Oekraïne?

Waarom hebben ze niet geïnvesteerd in betrouwbare, conventionele opwekking om het economisch en maatschappelijk welzijn in stand te houden?

We hebben nog de tijd om de nodige wijzigingen door te voeren.

Drie suggesties:

  1. Depolitiseer klimaatwetenschap. Gooi modellen die niet overeenkomen met de werkelijkheid weg. Focus in plaats daarvan op observatie in de echte wereld. Luister goed naar objectieve bevindingen van onafhankelijke experts.
  2. Schakel over van zinloze mitigatie naar succesvolle aanpassing. Mitigatie is onbetaalbaar. Het heeft nog nooit één mensenleven gered. Het heeft geen invloed op het klimaat. Aanpassing is echter betaalbaar. Het kan precies worden gericht. Het heeft al miljoenen levens gered. Het is de weg te gaan.
  3. Investeer in alle resterende kolen-, olie- en gasreserves. Wees realistisch. De wereld zal die reserves nog tientallen jaren nodig hebben. Ga je gang met kernenergie, de energiebron van de toekomst.

COP27 zal alleen het mislukte mondiale klimaatbeleid voortzetten. Het is een misdaad om 1,4 miljard Afrikanen arm te houden door hen de betaalbare, betrouwbare kolengestookte energie te ontzeggen die de Afrikaanse economie nodig heeft voor haar ontwikkeling.

Betaalbare energie zorgt voor de voorziening van schoon drinkwater. Gebruik adaptatietechnologie, met name precisielandbouw van op maat gemaakte gewassen en het minimaliseren van de risico’s van extreem weer.

De wereldleiders die in hun privéjets aankomen om de COP27-bijeenkomst in het luxeresort Sharm El-Sheikh bij te wonen, zouden zich meer bewust moeten zijn van de dagelijkse realiteit van schrijnende armoede op het grote continent onder de schaduw van hun verheven vliegroute.

Het is tijd om weer vaste grond onder de voeten te krijgen en opnieuw na te denken.

Namens de Clintel ambassadeurs,
Guus Berkhout,
voorzitter van Clintel