Sterfte door extreem weer afgelopen eeuw met 99% gedaald
Klimaatschade afgelopen dertig jaar ook gedaald
Adaptatie is rendabel, mitigatie niet

Persbericht verstuurd via ANP Pers Support

De wereld zou veel meer moeten inzetten op klimaatadaptatie en juist veel minder op mitigatie. Dat concludeert de wereldwijd opererende stichting Climate Intelligence (CLINTEL) naar aanleiding van de internationale klimaattop die afgelopen twee dagen in Nederland plaatsvond. Adaptatie heeft zijn waarde al ruimschoots bewezen, terwijl mitigatie op dit moment juist inefficiënt en duur is. Een ‘groen herstel’ (Build Back Better) uit de coronacrisis, waarvoor tijdens de klimaattop voortdurend gepleit werd, is met sterke nadruk op mitigatie dan ook onhaalbaar.

Nederland organiseerde de afgelopen dagen online een mondiale conferentie over klimaatadaptatie. Fantastisch. Er is geen betere plek op de wereld om zo’n top te organiseren en Nederland huisvest sinds 2018 ook het Global Center on Adaptation.

Nederland verdient op het gebied van waterbescherming de officieuze titel ‘wereldkampioen adaptatie’. Wij doen al eeuwenlang niets anders en onze dijken hebben een overstromingskans van 1 in de 10.000 jaar terwijl eens in de 100 jaar gangbaar is in de rest van de wereld. En ook bij het aanpassen van landbouwgewassen aan veranderende klimaatomstandigheden (droger, natter, zouter etc.) spelen Nederlandse deskundigen een leidende rol.

Stichting CLINTEL is sinds haar oprichting in 2019 een groot voorstander van klimaatadaptatie en is dan ook blij dat Nederland deze vorm van klimaatbeleid internationaal weer op de agenda heeft gezet. Te vaak en te lang is adaptatie een ondergeschoven kindje geweest. Zoals wij in onze oprichtingsbundel “Benutten van Klimaatverandering” al stelden: met adaptatie zijn aantoonbaar vele levens gered terwijl dat voor mitigatie (CO2-reductie) absoluut niet gezegd kan worden.

Goed nieuws
Nu de top voorbij is, vindt CLINTEL het onbegrijpelijk dat al het goede nieuws dat klimaatadaptatie de afgelopen eeuw al heeft gebracht sterk onderbelicht is gebleven. Adaptatie wordt gebracht als een ‘laatste redmiddel’ dat helaas ingezet moet worden omdat de klimaatdoelstellingen van Parijs (de wereld onder de 2 graden of liefst zelfs onder de 1,5 graden opwarming houden) waarschijnlijk niet gehaald gaan worden. Daarmee wordt de rol van adaptatie flink tekortgedaan. Immers, adaptatie heeft er namelijk de afgelopen eeuw al voor gezorgd dat er spectaculaire vooruitgang is geboekt. Waarom wordt die niet benoemd?

Met twee recent gepubliceerde grafieken laten we zien hoeveel er vooral dankzij welvaart en adaptatie al bereikt is en dat er van een klimaatcrisis absoluut geen sprake is, zoals CLINTEL in de door ruim 900 onderzoekers en experts ondertekende World Climate Declaration heeft gesteld. De boodschap van deze grafieken: de mensheid is steeds beter in staat om met extremen om te gaan. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat deze positieve ontwikkeling morgen zal omslaan naar een negatieve ontwikkeling.

Minder slachtoffers
De eerste grafiek laat de spectaculaire daling van het aantal slachtoffers zien in de wereld als gevolg van weersextremen (hitte, koude, overstromingen, droogte, orkanen, bosbranden etc.). Stierven er een eeuw geleden (toen we met 2 miljard waren) gemiddeld wel zo’n 500.000 mensen per jaar door weerrampen, vorig jaar was dat ondanks een stijging van de wereldbevolking tot 7,6 miljard mensen gedaald tot naar schatting 8200 slachtoffers. Een afname van meer dan 98% en per miljoen mensen gemeten zelfs 99%. Natuurlijk kan het nog beter maar dit is een prestatie van formaat en komt voor een groot deel op het conto van welvaartstoename en technologische ontwikkeling. Hoe rijker landen worden des te beter ze hun burgers kunnen beschermen tegen weersextremen. Maar merk op, de spectaculaire afname van slachtoffers trad ook al op in de armste landen ter wereld!

Bron: Lomborg, Bjorn, (2020), Welfare in the 21st century: Increasing development, reducing inequality, the impact of climate change, and the cost of climate policies, Technological Forecasting and Social Change, 156, issue C, number S0040162520304157

Minder schade
De tweede grafiek toont de wereldwijde kosten ten gevolge van weerrampen als percentage van het BBP.

Bron: https://rogerpielkejr.substack.com/p/global-disasters-a-remarkable-story

Opnieuw een opmerkelijk resultaat als je bedenkt hoe vaak ook tijdens deze klimaattop weer werd geclaimd dat de kosten van klimaatrampen alsmaar verder aan het stijgen zijn. De kosten, als percentage van de wereldwijde economie, zijn echter gedaald. Dit gebeurde in een periode waarin de CO2-uitstoot sneller steeg dan ooit, ondanks de 25 internationale klimaatconferenties die probeerden deze uitstoot aan banden te leggen.

Het verhaal dat deze twee grafieken ons vertellen is niet dat er geen klimaatverandering is of dat klimaatverandering irrelevant is, maar dat de rijker wordende mensheid steeds beter in staat is met dergelijke veranderingen om te gaan. Adaptatie dus!

Wel is het uiteraard zo dat hoe rijker het land des te meer het kan en zal investeren. Nederland kan het zich permitteren om extreem veilig dijken te bouwen.

Adaptatie rendeert
In een rapport uit 2019 stelde de Global Commission on Adaptation al dat één dollar geïnvesteerd in adaptatie ongeveer vier dollar aan baten oplevert. Prima. De commissie vergeet echter te vermelden dat mitigatie veel slechter scoort. De Deense milieueconoom Bjorn Lomborg schat in een recente studie dat één dollar die naar het Parijs Klimaatakkoord (mitigatie) gaat slechts 11 dollarcent aan baten oplevert. Een zeer slecht rendement dus waarmee onze leiders de economie er niet bovenop zullen krijgen.

De boodschap aan de wereld zou dus moeten zijn: investeer inderdaad veel meer in adaptatie, maar veel minder in mitigatie. Met andere woorden: laat de veel te ambitieuze doelstellingen van het Parijs Akkoord los.

CLINTEL
De stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is in maart 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar Geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok. Sindsdien is CLINTEL snel uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie in 36 landen met 23 ambassadeurs. CLINTEL wil een fundamentele discussie aangaan met toonaangevende wetenschappelijke organisaties over energie en klimaat. Zij heeft daartoe een World Climate Declaration uitgebracht, een Wetenschappelijk Manifesto met een boodschap aan alle Academies van Wetenschappen, een Magna Carta Universitatum met een boodschap aan alle universiteiten en de energievisie Energia Renovabilis met een energieboodschap aan alle bestuurders en politici.

EINDE PERSBERICHT