Met toestemming overgenomen van Steven Schrijft

Op tweede kerstdag, kwam ik op sociale media ergens onderstaande krantenkop van ongeveer 10 jaar geleden tegen. Ik moet bekennen dat er spontaan een glimlach op mijn gezicht verscheen en ik besloot dit op Facebook en LinkedIn te delen met de volgende boodschap:
“Hier ziet u een krantenkop van 10 jaar geleden. Ook toen werden we al gebombardeerd met fake news over hoe dramatisch het met onze Noordpool en ons klimaat gesteld was. Het enige doel is altijd hetzelfde, met name geld en controle. Het grappige is dat er momenteel op de Noordpool meer (!) ijs is dan 10 jaar geleden. Zeer triest dat onze media dit niet brengen en sociale media dit nuanceren of censureren. Hebben jullie nog andere oude krantenkoppen die jullie hier kunnen delen zodat eindelijk nog meer mensen de ballon kunnen doorprikken? Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel…”

Nog geen vier uur later werd dit bericht (alleen al) op LinkedIn ongeveer 60.000 keer gelezen, wat toch wil zeggen dat veel mensen met deze problematiek begaan zijn. Wat mij echter enorm hard opviel was dat ik plots compleet belachelijk werd gemaakt door een heel aantal “wetenschappers” die zich met dit thema bezighouden. De laatste jaren kreeg ik al best veel kritiek over me aangezien ik me luidop vragen stelde bij het coronabeleid van onze overheid. Ik ben het dan ook al wel gewend om in een storm van kritiek terecht te komen. Ik had echter gisteren toch de indruk dat de aanvallen jegens mijn persoon vrij goed gecoördineerd verliepen, want het beperkte zich niet tot één platform én het ging razendsnel. Op verschillende plaatsen tegelijk werd ik op grote schaal ad hominem te kakken gezet. Er verschenen berichten waarin mensen plots waarschuwden voor de leugens die ik verspreid. Zo zou ik ook gevaarlijk zijn en gestopt moeten worden. Zelfs de trollen van meestermanipulator en gootviroloog Marc Van Ranst zijn niet zo efficiënt en dat wil toch al wat zeggen. Er kwamen ook niet echt argumenten over het Noordpoolijs, maar wel werd ik weggezet als een achterlijke en mentaal gestoorde randdebiel die geen kennis van zaken heeft en daarom vooral moet zwijgen over deze thematiek. Het eerste uur besefte ik nog niet welke verwijten ik in privéberichten allemaal naar mijn hoofd geslingerd zou krijgen en toen mensen mij argumenten vroegen reageerde ik nog met onderstaande grafiek. Deze toont aan dat er de laatste decennia inderdaad een dalende trend is geweest op het gebied van ijs op de Noordpool, maar dat dit sinds ongeveer 10 jaar niet meer het geval is. Sterker nog, in 2022 was er gans het jaar meer ijs op de Noordpool dan de vorige 10 jaren. Het Noordpoolijs wil blijkbaar echt niet luisteren naar de klimaatprofeten. Deze grafiek toont dus aan dat de krantenkop van 10 jaar geleden compleet belachelijk was. Het is mijns inziens dan ook zeer belangrijk om zulke leugens, die al jaren steeds meer door onze regimepers worden opgepikt, te ontkrachten.

Professor Rob van Gester (Universiteit Tilburg) reageerde nog enigszins beleefd het volgende onder mijn bericht op LinkedIn: “Moderne “wetenschap”. Met krantenberichtjes, facebook posts en een beroep op wetenschappelijke halve garen wordt een aanval gedaan op de ratio… Het ligt doorgaans op het niveau van: mijn opa heeft 50 jaar gerookt en is 90 geworden dus hoezo is roken ongezond…” Elders verweet hij me ook nog complothonger. Ik vind het behoorlijk fascinerend dat een professor die doctor in de Rechten is, en dus zelf geen kaas gegeten heeft over klimaatopwarming, het nodig vindt en ook de tijd heeft om me persoonlijk wat te komen terechtwijzen op mijn LinkedIn-profiel. Zelf heb ik mij nooit beziggehouden met personen wiens mening ik niet deel te gaan aanvallen op hun persoonlijk profiel. Je vraagt je toch af wat zulke mensen drijft? Nadien heb ik de man, uit nieuwsgierigheid, even gegoogeld en werd het me al wat duidelijker. Tijdens de “pandemie” was hij ook al heel actief in het vernederen van kritische geluiden en hij was ook een groot voorvechter van lockdowns (zelfs nog minder dan een jaar geleden toen het al duidelijk was dat mensen opsluiten voor dit virus eigenlijk misdadig was). Ook was hij een groot voorstander van het verplicht vaccineren en deed hij openlijk mee aan het versterken van de polarisatie door mensen die geen prik wilden weg te zetten als randdebielen en uitschot. Iemand die “echt” de wetenschap volgt. Niet dus. Ik acht de kans dan ook redelijk groot dat we zijn naam in de nabije toekomst ergens zullen zien verschijnen in lijstjes van mensen die door de overheid betaald werden om een bepaald narratief mee te verdedigen. Zulke mensen gaan echter vroeg of laat het deksel op de neus of beter zelfs tegen de tanden krijgen, want karma is gelukkig een geweldige trut. Lachen zal dan voor hem iets moeilijker worden. Marc Van Ranst kan er trouwens al over meepraten, want veel tanden heeft hij ondertussen niet meer over.

De afgelopen jaren heb ik geleerd dat we niet klakkeloos alle experten of academici mogen geloven, zelfs niet als het over hun eigen vakgebied gaat. In de zomer van 2020 maakte ik als “niet-wetenschapper” een analyse over het coronagebeuren. Ik had als Inlichtingenofficier van de Belgische Luchtmacht wel geleerd hoe een zeer grote hoeveelheid informatie snel te verwerken en analyseren en ik had ook geleerd hoe je manipulatie moet doorprikken. Jarenlang was ik dan ook verantwoordelijk voor het briefen van onze Belgische piloten over wat er zich afspeelde in de landen waar we eventueel konden ontplooid worden. Zelf ben ik ook ontplooid geweest in het Midden-Oosten en Afrika. Ik heb niet heel veel talenten, maar ik kan wel heel veel informatie verwerken, waarheid van leugen onderscheiden en goed de essentie van een probleem samenvatten. Doch werd ik door ongeveer 99% van de Belgen uitgelachen en weggezet als een dwaas toen ik in 2020 kritiek uitte op het, volgens mij, ontzettend foute coronabeleid, omdat ik de wetenschap in twijfel trok. Wat deze mensen toen en helaas vaak nu nog steeds niet begrijpen is dat wetenschap juist draait om het constant in twijfel trekken van alles. Dát is namelijk wetenschap. Iets niet in vraag mogen stellen is de grootste nachtmerrie voor de echte wetenschap. Uit frustratie dat nagenoeg iedereen mij toen bespotte begon ik elke week te schrijven en dit resulteerde vrij snel in wekelijkse columns op zondag. Het aangename was dat ik hierdoor vrij snel anderen vond die net als ik kritisch waren naar het overheidsnarratief en dit maakte het allemaal wel wat draaglijker. Het tweede voordeel is dat ik al deze teksten had bijgehouden en recent gebundeld in mijn eerste boek “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.” Dit boek verscheen op 22 november 2022 en is mijn antwoord op het feit dat ik bijna twee jaar constant in diskrediet werd gebracht en uitgelachen door mensen die trouwens niet eens de moeite namen om te lezen wat ik schreef. Als je het boek helemaal uitleest besef je immers dat het vooral onze televisie-experten, onze media en onze beleidsmakers zijn die zich zouden moeten schamen voor de desinformatie die ze al die tijd hebben verspreid. Soms blijkt gewoon simpel boerenverstand echt wel beter en juister te zijn dan de door computermodellen gegenereerde simulaties. Dit was toch zo voor SARS-CoV-2 en ik heb steeds meer de indruk dat hetzelfde ook geldt voor de klimaathysterie, dewelke ook louter en alleen gebaseerd is op computermodellen die er al ongeveer 50 jaar telkens naast zitten. Begin jaren 70 waren er overigens ook al klimaatprofeten, maar zij waarschuwden toen eerst nog voor de afkoeling van de aarde. Daar werd in 1970 zelfs een klimaatmars voor georganiseerd. Enkele jaren later bleek dat zeer weinig mensen schrik hadden van dit narratief, de mensen waren toen nog niet zo gehypnotiseerd door tv en internet zoals vandaag. Dan veranderde het narratief van klimaatafkoeling naar klimaatopwarming, onder invloed van de Club van Rome die al in 1968 werd opgericht door Alexander King, David Rockefeller en Aurelio Peccei. De Club van Rome kreeg in één klap bekendheid met het rapport De grenzen aan de groei dat in 1972 werd uitgebracht. Hierin werd, in navolging van het boek The Population Bomb van Paul R. Ehrlich, een verband gelegd tussen economische groei en de gevolgen hiervan voor het milieu. Het rapport gaf een prognose van het grondstof- en voedselverbruik in de wereld voor de komende jaren. Daarin werd een beeld geschilderd van in een aantal decennia oprakende grondstofvoorraden. Ondanks hun steeds foute voorspellingen is hun invloed elk jaar nog groeiende.

Er wordt echter bijna nooit naar de feiten gekeken en deze zijn nochtans zeer duidelijk en niet te weerleggen. De gemiddelde temperatuur op aarde is de laatste 150 jaar met ongeveer 1°C gestegen en de afgelopen 25 jaar is er nauwelijks nog stijging van de temperatuur. De paniek die we sinds 1972 door ons strot geramd krijgen is dus voor niets nodig en dient vermoedelijk dan ook een heel andere agenda.

De niet al te vriendelijke en meestal nog minder intelligente reacties die ik gisteren kreeg hebben me echter doen inzien dat ik hier net meer over moet schrijven. De bedoeling van de agressieve trollen was om mij monddood te maken, maar helaas heeft zulk gedrag op mij steeds een averechts effect. Vanaf nu ga ik op deze nieuwe website die, in tegenstelling tot sociale media, niet kan gecensureerd worden op zoek naar de waarheid over het klimaat. Met de regelmaat van de klok zal ik hier verschillende leugens trachten te doorprikken, met feiten gebaseerd op metingen uit het heden en het verleden, dus niet gebaseerd op simulaties naar de toekomst. We gaan de klimaatprofeten die zich louter op deze simulaties baseren het vuur wat aan de schenen leggen en eens gaan bekijken welke voorspellingen ze de afgelopen decennia deden en wat er allemaal werkelijk van aan is. Je moet immers geen “wetenschapper” zijn om leugens te kunnen doorprikken. Ik heb alleszins zin in deze nieuwe reis. Indien jullie mee willen, abonneer jullie dan zeker via deze website zodat jullie geen berichten missen. Je mag me zeker ook mailen met ideetjes voor deze nieuwe zoektocht. Deze nieuwe teksten van De klimaatleugens doorprikt delen met jullie omgeving is heel vriendelijk, want hoe meer mensen we bereiken hoe meer bepaalde zogezegde experten zullen zweten. Deze klimaatprofeten hebben trouwens heel goed geluisterd naar Joseph Goebbels die zeer goed wist hoe je een massa moest manipuleren: “Als je een grote leugen vertelt en deze blijft herhalen, zullen mensen het uiteindelijk gaan geloven.” Het wordt tijd om tegengas te geven en een versnelling hoger te schakelen. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel…

Auteur

Steven Arrazola de Oñate

Auteur en opiniemaker uit Vlaanderen

Van opleiding ben ik luchtmachtofficier; ik was ongeveer 10 jaar actief als Inlichtingen- en Veiligheidsofficier voor Defensie. In mijn drie laatste jaren bij Defensie werkte ik voor het BACA (Benelux Arms Control Agency). In deze functie voerde ik mee inspecties uit in vooral de voormalige Sovjetlanden. Ongeveer 10 jaar geleden startte ik samen met mijn broer een verzekeringskantoor in Rotselaar. Ik ben een liberaal in hart en nieren en daarom koos ik in het verleden voor de politieke partij Open VLD. Ik nam deel aan de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, alsook voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2019. Ik moest echter steeds meer ondervinden dat deze partij helaas totaal niet liberaal is; daarom besloot ik mijn ontslag te geven als lokale voorzitter in de zomer van 2021. Daarnaast nam ik ook ontslag uit al mijn andere politieke mandaten.​