Info avond klimaatverandering en energietransitie

Debat Woerden klimaatneutraal in 2030. Kan dat wel?

De gemeente Woerden heeft de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal te willen zijn. Dat betekent dat alle woningen en bedrijven “van het gas af” moeten, energie en warmte zal moeten worden opgewekt door middel van windmolens, zonnepanelen en warmtepompen. Bovendien zullen in de gemeente Woerden vanaf 2030 alleen nog auto’s worden toegelaten die elektrisch worden aangedreven. Maar de vraag is, kan dat allemaal wel in 2030? Hoeveel gaat dat kosten en wie gaat dat betalen?

Op dinsdag 8 oktober om 19.30 uur start in de raadzaal van de gemeente Woerden een informatieavond en debat over klimaatverandering en energie-transitie. De avond wordt georganiseerd door stichting CLINTEL (www.clintel.nl), een recent opgerichte stichting die een positief kritische dialoog wil over klimaatverandering en energietransitie.

Aan het begin van de avond zal Marcel Crok (wetenschapsjournalist-klimaatdeskundige en mede oprichter van CLINTEL) een presentatie houden over klimaatverandering.

Vervolgens zal er aan de hand van een aantal stellingen, een debat gehouden worden door een panel van, veelal lokale deskundigen, dat als doel heeft om een antwoord te krijgen op de vraag of en hoe een klimaatneutraal Woerden in 2030 gerealiseerd kan worden?

De avond zal zo’n anderhalf uur duren en de entree is gratis. Locatie: Raadzaal van de gemeente Woerden

Belangstellenden voor deze avond kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar office@clintel.org onder vermelding van “CLINTEL Kamer Woerden”.