© Stichting Clintel / maandag 5 december 2022

‘Klimaatzaak van de Eeuw’: de strijd is al in volle gang! 

Zoals je weet mengt Clintel zich in wat Milieudefensie zelf de “Klimaatzaak van de Eeuw” noemt. Milieudefensie won in mei 2021 haar rechtszaak tegen Shell. De rechter beval Shell om in 2030 45% CO2 te reduceren, niet alleen in de eigen organisatie maar ook bij de brandstof die consumenten wereldwijd (!) tanken. De zaak werd gevoerd vanuit het algemeen belang. Aangezien Clintel ook opkomt voor het algemeen belang en vindt dat het algemeen belang tot dusver in de zaak veel te nauw gedefinieerd is (namelijk uitsluitend CO2-reductie), willen wij als onafhankelijke derde partij meedoen aan het hoger beroep tussen deze partijen.

Wij hebben onze vordering ingediend bij het hof in Den Haag. Het hof moet beslissen of wij ontvankelijk zijn. Niet geheel tot onze verrassing, maar toch teleurstellend om te zien, hebben zowel Shell als Milieudefensie negatief gereageerd op onze tussenkomst in deze zaak. Vooral de advocaat van Milieudefensie is helemaal losgegaan in een stuk van 18 pagina’s en en passant vraagt Milieudefensie op haar eigen crowdfunding pagina opeens 150 duizend euro extra voor het hoger beroep.

Ondertussen rommelt het in de eigen gelederen van Milieudefensie, lezen we in hun ledenblad. Advocaat en milieujurist Lucas Bergkamp (adviseur van Clintel in deze zaak) analyseert in zijn meest recente artikel messcherp hoe niet alleen Milieudefensie maar de hele klimaatbeweging te werk gaat en hoe ondemocratisch deze beweging in de kern is. Bovendien houdt Milieudefensie al veertig jaar kernenergie tegen met felle campagnes en heeft het daardoor zelf bijgedragen aan de ‘klimaatcrisis’ die het nu zegt te willen bestrijden. Dat is hypocriet en de rekening van alle maatregelen die nu moeten worden genomen komt niet te liggen bij Milieudefensie maar bij de burger en de duizenden mkb-bedrijven die vanwege de hoge energieprijzen het hoofd nu al (bijna) niet meer boven water kunnen houden.

Om ons te kunnen verweren tegen de vele valse aantijgingen van Milieudefensie en Shell zijn wij van plan een zittingsdag aan te vragen. Dat is onze laatste kans om het hof zowel schriftelijk als mondeling ervan te overtuigen dat Clintel ook het recht heeft om op te komen voor het algemeen belang van burgers en bedrijven in Nederland en dat er meer is in de wereld dan CO2 en klimaatverandering.

Voor deze extra zitting (nog voor het hoger beroep goed en wel begonnen is) hebben we uiteraard extra financiering nodig. Zowel Clintel als onze advocaten zullen zich er grondig op moeten voorbereiden, zowel met schriftelijke stukken als het mondelinge pleidooi tijdens de zitting.

Jouw steun is daarbij onontbeerlijk! Clintel krijgt geen enkele steun van de overheid en ook niet van de Postcode Loterij. Hoe kun je ons helpen? Uiteraard met een donatie maar niet alleen dat is belangrijk. We geven een duidelijk signaal af aan het hof als duizenden mensen zich aansluiten bij onze zaak! Dat kan kosteloos. We hebben twee websites ingericht, klimaatzaakvandeeeuw.nl en climatecaseofthecentury.org. Daar kan je je aansluiten bij onze zaak. Je helpt ons ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar zoveel mogelijk mensen waarvan je denkt dat ze deze zaak ook willen steunen.

Bij voorbaat hartelijk dank!
Guus Berkhout & Marcel Crok (oprichters van Clintel)

Geen versnelling zeespiegelstijging aan Nederlandse kust

 Harlingen, een van de Nederlandse meetpunten

Klimaatgek.nl heeft zijn eindconclusie gegeven over de geruchtmakende publicatie van Steffelbauer et al (2022) (eerdere stukken hierhierhier en hier). Volgens de auteurs van de TU Delft zou er sprake zijn van een versnelling in de zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust.

Deze is echter niet zichtbaar in de gemeten data, zegt statisticus Jan Ruis. Zijn eindconclusie na diepgaand statistisch onderzoek: er is na 1993 geen robuuste versnelling in het zeeniveau in alle meetstations. In Delfzijl en Harlingen gelden wellicht lokale omstandigheden die de versnelde stijging in het zeeniveau na 1993 kunnen verklaren: “Dit resultaat falsifieert de claim van de TU Delft-auteurs. De door hen gerapporteerde algemene versnelling na 1993 is het gevolg van een statistisch artefact vooral als gevolg van de filtering van seizoensvariaties.”

Lees het volledige artikel: hier.

Ideaal kerstcadeau: Patrick Moore fileert neprampen

Zoek je nog een leuk cadeautje voor Sinterklaas of Kerst? Dan is dit een goede tip: de Nederlandse vertaling van het boek Fake Invisible Catastrophes and Prophets of Doom van oud-Greenpeace oprichter Patrick Moore: Onzichtbare neprampen en verzonnen onheil. Je valt letterlijk van de ene verbazing in de andere bij het lezen van dit boek.

Moore constateert in het boek dat allerlei doemscenario’s – dat de mens en onze planeet ten dode opgeschreven zijn – al vijftig jaar niet uit komen. Het boek, uitgebracht via een samenwerking van Succesboeken.nl en Clintel, bevat niet alleen hoofdstukken over klimaatverandering, oceaanverzuring, de status van het Great Barrier Reef en de ijsbeer, maar ook meer milieu-achtige onderwerpen als de plastic soep, de vermeende zesde massa-uitstervingsgolf, genetische modificatie en de angst voor kernenergie.

Door het boek te kopen via de Clintel-website, ontvangt Clintel ook enkele euro’s en steun je ons dus ook een beetje.  Meer over het boek en ook hoe je het kunt bestellen vind je op onze boekenpagina.

Een warm gebaar: nalaten aan Stichting Clintel

Wij worden doodgegooid met angst- en doemscenario’s over het zogenaamde klimaatprobleem. De klimaatlobby draait op volle toeren. Volgens de machthebbers moeten wij zo’n beetje alles, onze welvaart en vrijheid, opofferen ‘om het klimaat te redden’. De onnodig hoge energieprijzen en inflatie zijn trieste tekenen aan de wand.

Maar er is hoop. Steeds meer mensen zien in dat het narratief niet klopt. Mede dankzij het werk van Clintel, dat zich onvermoeibaar inzet voor deugdelijke wetenschap en voor betrouwbare en betaalbare energie. Want dat is de basis van onze welvaart en ons welzijn. Met een liefdevol oog voor de belangen van burgers en MKB, die nu totaal verkwanseld worden. Dankzij betrokken mensen zoals u kunnen wij ons werk voortzetten. Uw steun is van levensbelang!

Ook wanneer je er niet meer bent, kun je zorgen dat Clintel de strijd kan voortzetten. Met een bijzonder gebaar; door het benoemen van Stichting Clintel in je testament. Daarmee bouw je mee aan een stabiele, zekere basis voor ons werk. Je nalatenschap regelen is eenvoudiger dan je denkt. Wist je dat, als je geen testament hebt en geen erfgenamen, je nalatenschap automatisch naar de staat gaat?!

Clintel heeft sinds kort een eigen fondsenwerver, Annette van Noort, met veel ervaring. Zij kan je ook telefonisch te woord staan als je meer wilt weten. Kijk voor meer info en advies op www.clintel.nl/nalaten. 

COP27: Derde Wereld wil vooral heel veel geld

De zoveelste klimaattop, COP27, kwam afgelopen weekend, zoals gewoonlijk over tijd, ten einde.  Er komt een fonds bij voor ‘klimaatschade’ en er zal dus nog meer geld naar ontwikkelingslanden vloeien.

“De uitkomst van COP27 toont aan dat het internationale klimaatbeleid hoe langer, hoe meer slechts dient om het Europese klimaatbeleid intern te legitimeren, niet om iets aan het klimaat te doen”, stelt milieujurist Lucas Berglamp in een reactie. En: “Met de herhaling van zetten in Sharm-el-Sheikh blijkt eens te meer hoe zeer de rest van de wereld zich niets aantrekt van de wens van het westen om fossiele brandstoffen de nek om te draaien. Als zelfs het westen nog steeds niet zonder fossiele brandstoffen kan, merken de ontwikkelingslanden op, hoe kunnen zij dan hun economieën ontwikkelen zonder gas, olie en kolen?”

“Zoals een columnist het uitdrukte, is een klimaattop net als het Eurovisie Songfestival: “Waar poten we deze keer de circustent neer om ons collectief belachelijk te maken?”

Lees het hele artikel van Lucas Bergkamp: hier

Eerder publiceerde Clintel-president Guus Berkhout naar aanleiding van COP27 deze open brief aan de wereldleiders.

Energietoeslag van 190 euro zelf niet nodig?

Onlangs ontvingen wij spontaan een donatie van 190 euro! Niet toevallig is dat het bedrag dat ieder huishouden eind november en eind december ontvangt als compensatie voor de hoge energieprijzen.

‘Dit mag toch zeker naar de stichting die ons voor deze problemen waarschuwt’, had de gulle gever erbij vermeld, verwijzend naar de torenhoge energieprijzen. Wat een geweldig gebaar, waar wij zeer dankbaar voor zijn. Heb je ook de energietoeslag helemaal niet of niet helemaal nodig? Steun ons dan in onze strijd voor rationeel klimaat- en energiebeleid. Je steun is hard nodig. Alvast veel dank!

Clintel is een in Amsterdam (Nederland) gevestigde denktank die in 2019 is opgericht door de Nederlandse emeritus hoogleraar Guus Berkhout en prijswinnend wetenschapsjournalist Marcel Crok.

Clintel opereert als een waakhond voor klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In zijn eerste jaar lanceerde Clintel de World Climate Declaration, waarin het resoluut stelt dat “er geen klimaatcrisis is”. Die verklaring is nu ondertekend door bijna 1400 wetenschappers en deskundigen.

Clintel is onafhankelijk van overheden omdat die de belangrijkste financiers zijn van klimaatwetenschap en klimaatbeleid. In de praktijk betekent dit dat we brede steun nodig hebben van burgers en bedrijven over de hele wereld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Crok,

+31 6 16 236275, marcel.crok@clintel.org

Clintel wil de rol van “klimaatwaakhond” op zich nemen in zowel de klimaatwetenschap als het klimaatbeleid. Wilt u op de hoogte blijven van artikelen als deze, belangrijk klimaat(beleids)nieuws en andere zaken rondom Clintel?
Schrijf u dan ook hier in voor de nieuwsbrief.

We hebben ook een internationale Engelstalige nieuwsbrief.

Aanmelden daarvoor kan hier.

U kunt ons steunen door vriend van Clintel te worden of een donatie te doen.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Copyright © 2022 Stichting Clintel.
U kunt uw reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief sturen naar office@clintel.org