Peiling CLINTEL grotendeels genegeerd, mediacampagne in de maak

CLINTEL heeft vorige week de resultaten gepubliceerd van een klimaatpeiling die we hebben laten houden onder 3000 Nederlanders. De uitkomsten zijn heel interessant. Het is klip en klaar dat Nederlanders vooral kernenergie willen (zie grafiek hierboven). Zonne-energie scoort ook nog redelijk, maar windenergie, biomassa en ondergrondse CO2-opslag (CCS) scoren ronduit slecht.
We stelden ook een drietal kennisvragen en uit de antwoorden daarop blijkt dat de ondervraagden een veel te alarmerend beeld hebben van klimaatverandering. Zo denkt 41% van de ondervraagden dat de aarde al 3 graden is opgewarmd en 10% zelfs dat het al 6 graden is.
De Telegraaf besteedde aandacht aan ons onderzoek, zowel online als in de krant. We verspreidden ons persbericht zowel via het ANP als via onze eigen perslijst naar bijna duizend persadressen. Resultaat: niks, nada. Dit is niet de eerste keer dat een persbericht van CLINTEL volledig genegeerd wordt door de media. Eerder gebeurde het ook bij ons persbericht naar aanleiding van de klimaattop over adaptatie.

Mediacampagne
Dit heeft grote consequenties. Als wij helemaal geen aandacht krijgen van de media zullen we onze onderzoeken en boodschappen op een andere manier de wereld in moeten slingeren. We bereiden daarom een grote landelijke mediacampagne voor die in september gelanceerd gaat worden. We willen branded content gaan maken voor kranten als de Volkskrant, Trouw en Parool en daarnaast willen we online gaan adverteren bij de Telegraaf, nu.nl, en op social media zoals twitter, facebook en Linkedin. Doel is tweeledig: onze boodschap verder verspreiden en meer donateurs werven.

Factcheck: vallen er echt meer hittedoden door CO2?

Valt het u ook wel eens op dat factcheckers eigenlijk alleen de feiten lijken te controleren die tegen ‘het overheidsnarratief’ ingaan? Clintel breekt graag met deze ‘traditie’. De klimaatverandering die ‘sinds de pre-industriële tijd is opgetreden’, zou ‘een derde van alle warmte-gerelateerde doden veroorzaken’ (NOS). Als dit klopt, zouden dan ook het aantal koude-gerelateerde doden dankzij klimaatverandering afgenomen zijn? En vallen er in Oslo eigenlijk ook warmtedoden?
Voor Clintel schreef wetenschapsjournalist Arnout Jaspers het artikel ‘Factcheck: vallen er echt meer hittedoden door CO2?’
Op Clintel.org hebben we daarnaast een uitstekend artikel van Cliff Mass over de verzengende hittegolf in het noordwesten van Amerika en Canada. Zijn artikel heeft de alleszeggende titel: Was Global Warming The Cause of the Great Northwest Heatwave? Science Says No.

William Happer: methaan en lachgas nagenoeg geen effect

William Happer, de bekende Amerikaanse natuurkundige, voormalig adviseur van Trump, verbonden aan Princeton University en ook verbonden aan de CO2 Coalition, en ondertekenaar van de World Climate Declaration (met als boodschap There is no climate emergency) gaf onlangs een online CLINTEL-lezing (georganiseerd door onze Ierse ambassadeur Jim O’Brien).
In de lezing concentreerde Happer zich op de broeikasgassen methaan en lachgas, die beide vooral vrijkomen in de landbouw. Op basis van de stralingseigenschappen van deze gassen concludeert Happer dat de uitstoot van deze gassen nagenoeg geen effect heeft op het klimaat. En de uitstoot van CO2 is ronduit gunstig voor de landbouw.
Een verslag van de lezing is te vinden op clintel.org en daar vindt u ook de link naar de volledige lezing.

Raad van State zet streep door windmolens

U heeft er vermoedelijk weinig van meegekregen in de media, maar op 30 juni heeft de Raad van State een verreikende uitspraak gedaan over windturbines op land. Het vonnis houdt in dat er op basis van het huidige Activiteitenbesluit en de huidige Activiteitenregeling geen windturbines meer mogen worden vergund. Kees Pieters van NederWind (een netwerk van zo’n 100 actiegroepen tegen wind op land) schreef een brief aan alle gemeenten.
Pieters stelt: “Dat betekent in ieder geval dat u bestaande vergunningen voor windturbines moet intrekken en de windturbines moeten worden stilgezet.
Als u hier niet toe besluit bent u als gemeente nalatig voor de wet, bent u in overtreding en bent u aansprakelijk voor welzijns-, medische en financiële schade van omwonenden.”
In een opiniestuk in Trouw en tevens te lezen bij CLINTEL stelt stelt Albert Koers, emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid, dat de uitspraak van de Raad van State over windmolens in Delfzijl ook andere milieuvergunningen onderuit haalt, waarin burgers niet zijn gekend.

Bokhoven: welke foto klopt?

Een jaar geleden begon CLINTEL met de website RESinbeeld.nl. We vragen burgers om foto’s in te sturen van hun omgeving en dan monteren wij geplande of mogelijke windturbines en/of zonneparken erin. We hebben inmiddels een archief met beeldmateriaal van meer dan honderd gemeentes.
Onlangs maakten we visualisaties rond de gemeente Bokhoven in Brabant waar plannen zijn voor vier windmolens. RWE maakte zelf ook visualisaties maar die zien er net wat anders uit…

Missie CLINTEL

CLINTEL komt op voor de belangen van burgers, die vaak geschaad worden door het klimaatbeleid (zowel financieel als fysiek). CLINTEL is volledig onafhankelijk en ontvangt geen geld van de overheid en ook niet van bv. de Postcode Loterij. Wij bouwen aan een beweging die van onderop een klimaatbeleid nastreeft dat pragmatisch is en betaalbaar. Wilt u ons steunen in die missie, overweeg dan Vriend van CLINTEL te worden of maak een donatie over. Bij voorbaat zijn we zeer dankbaar voor uw bijdrage.

Voor tips, informatie, neem contact op via office@clintel.org
Voor nu wensen wij u een fijne zomer en we hopen daarna weer van start te kunnen gaan met bijeenkomsten in het land.

Met vriendelijke groet,
Guus Berkhout
Marcel Crok
oprichters CLINTEL

Copyright © 2021 Stichting Clintel.
Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar office@clintel.org